EN drive
volume_up
{noun}

drive (also: campaign)
drive (also: ride)
drive
volume_up
plimbare {f} (cu trăsura)
I recall that when I was in South Africa a few years ago, I was taken for a drive outside of Johannesburg up into the country.
Îmi amintesc că, atunci când am fost în Africa de Sud acum câţiva ani, am fost dusă cu maşina la o plimbare în afara oraşului Johannesburg, să văd ţara.
drive (also: impetus, impulse, urge, impulsion)

Context sentences for "drive" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShut down your Windows To Go workspace, remove the drive, and then start your PC.
Închideți spațiul de lucru Windows To Go, eliminați unitatea, apoi porniți PC-ul.
EnglishWhen you're done, upload it straight to Microsoft SkyDrive, YouTube, or Facebook.
Când este gata, încărcați-o direct pe Microsoft SkyDrive, YouTube sau Facebook.
EnglishWe urge the Commission to drive and coordinate the European solidarity effort.
Îndemnăm Comisia să conducă și să coordoneze efortul de solidaritate a Europei.
EnglishHow long can you drive in another country with your home registration plates?
Cât timp puteţi conduce maşina cu plăcuţele de înmatriculare din ţara de origine?
EnglishSave your files to SkyDrive, and get to them on your phone, tablet, PC, or Mac.
Salvați-vă fișierele pe SkyDrive și accesați-le de pe telefon, tabletă, PC sau Mac.
EnglishBecoming a Microsoft Dynamics ERP partner can drive your continued business success.
Devenind un partener Microsoft Dynamics ERP puteți crește succesul afacerii dvs.
EnglishSkyDrive lets you upload batches of photos from your phone directly to SkyDrive.
SkyDrive vă permite să încărcați seturi de fotografii din telefon direct în SkyDrive.
EnglishYour DVD drive isn't compatible with the type of DVD you're trying to play.
Unitatea DVD nu este compatibilă cu tipul de DVD pe care încercați să îl redați.
EnglishDouble-click the icon of the drive that the files are saved on, for example C:.
Faceți dublu clic pe pictograma unității unde sunt salvate fișierele, de exemplu C:.
EnglishSystem images are saved in the format of driveWindowsImageBackupcomputer name.
Imaginile de sistem sunt salvate în formatul unitateWindowsImageBackupnume computer.
EnglishHere, the objective of one of them is to drive a wedge between the two parties.
Aici, obiectivul unuia dintre ele este să provoace o ruptură între cele două partide.
EnglishYou can save your notebook to your SkyDrive folder and access it anywhere.
Puteți să salvați blocnotesul în folderul SkyDrive și să îl accesați de oriunde.
EnglishYes, but the files and folders won't be available if the drive is disconnected.
Dar, dar fișierele și folderele nu vor fi disponibile dacă unitatea este deconectată.
EnglishYou cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
Nu puteţi conduce în altă ţară dacă aveţi doar un permis sau un certificat provizoriu.
EnglishYou can send the files as attachments, or you can use SkyDrive to share them.
Puteți trimite fișierele ca atașări sau puteți utiliza SkyDrive pentru a le partaja.
EnglishAt a minimum, you should connect your keyboard, mouse, monitor, and CD drive.
Trebuie să conectați minim tastatura, mouse-ul, monitorul și unitatea de CD.
EnglishShare from SkyDrive sends a link to only the files you choose in SkyDrive.
Partajați din SkyDrive trimite doar un link către fișierele alese din SkyDrive.
EnglishWe appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Apreciem impulsul de a îmbunătăţi drepturile consumatorilor pe piaţa internă.
EnglishWhat kind of unlock method you chose when you set up BitLocker on the drive.
Tipul de metodă de deblocare aleasă atunci când ați configurat BitLocker pe unitate.
EnglishHere are answers to some frequently asked questions about the SkyDrive app for Mac.
Iată răspunsurile la câteva întrebări frecvente despre aplicația SkyDrive pentru Mac.