EN driver
volume_up
{noun}

1. general

A driver is 23 times more likely to be in an accident if texting.
Posibilitatea ca un şofer să aibă un accident este de 23 de ori mai mare dacă acesta transmite mesaje telefonice scrise în timp ce conduce.
The brochure should contain a list of estimates of penalties which can be imposed on a driver for infringement of a particular rule.
Broşura ar putea conţine o listă a sancţiunilor estimate care pot fi impuse unui şofer pentru încălcarea unei anumite norme.
For example, a driver who exceeds the maximum daily driving time risks a fine, which can be 10 times higher in Spain than in Greece.
De exemplu, un şofer care depăşeşte durata maximă de conducere zilnică riscă o amendă care poate fi de zece ori mai mare în Spania decât în Grecia.
driver (also: conductor)
driver (also: coachman)

2. automotive

driver
This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.
Acest lucru a însemnat că acel conducător auto nu a putut încărca şi descărca în acea zi, pe lângă consecinţele acestei situaţii.
A driver travelling through France was fined EUR 750 for falling 15 minutes short of his full rest period.
Un conducător auto care traversa Franţa a fost amendat cu 750 EUR a scurtat cu 15 minute întreaga sa perioadă de odihnă.
Thus, the fine imposed on a driver who exceeds the maximum daily driving limit by more than two hours is ten times higher in Spain than in Greece.
Astfel, amenda aplicată unui conducător auto care depăşeşte cu mai mult de două ore limita maximă de condus pe zi este de zece ori mai mare în Spania decât în Grecia.

Synonyms (English) for "driver":

driver

Context sentences for "driver" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you download a driver that isn't self-installing, follow the steps below.
Dacă descărcați un driver care nu se instalează singur, urmați pașii de mai jos.
EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Pentru a remedia problema, trebuie să reinstalați driverul corect pentru placa video.
EnglishClick the Driver tab, click Update Driver, and then follow the instructions.
Faceți clic pe fila Driver, pe Actualizare driver, apoi urmați instrucțiunile.
EnglishIf an older driver is causing problems, you'll need to update it manually.
Dacă un driver mai vechi cauzează probleme, este necesar să-l actualizați manual.
EnglishContact your hardware manufacturer for information about updating the driver.
Contactați producătorul de hardware pentru informații despre actualizarea driverului.
EnglishIf this is the case, you can try to find a driver for the device yourself.
Dacă aceasta este situația, încercați să găsiți singur un driver pentru dispozitiv.
EnglishEvery device needs a driver that allows it to communicate with your computer.
Fiecare dispozitiv are nevoie de un driver, care îi permite să comunice cu computerul.
EnglishClick New Driver, and then complete the steps in the Add Printer Driver Wizard.
Faceți clic pe Driver nou, apoi efectuați pașii din Expert adăugare driver de imprimantă.
EnglishYou might need to revert to a previous version of the driver for that device.
Poate fi necesar să reveniți la o versiune anterioară de driver pentru acel dispozitiv.
EnglishYou may need to install a driver for each TV tuner that you connect to your computer.
Poate fi necesar să instalaţi un driver pentru fiecare tuner TV conectat la computer.
EnglishIf you find an updated driver, follow the installation instructions on the website.
Dacă găsiți un driver actualizat, urmați instrucțiunile de instalare de pe site-ul web.
EnglishFor more help, see Update a driver for hardware that isn't working properly.
Pentru mai mult ajutor, consultați Repararea și actualizarea unui driver.
EnglishA signed driver is a device driver that includes a digital signature.
Un driver semnat este un driver de dispozitiv care include o semnătură digitală.
EnglishOccasionally, Windows might not be able to find a driver for your device.
Ocazional, este posibil ca Windows să nu găsească un driver pentru dispozitivul dvs.
EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
UE trebuie să fie recunoscută tot mai mult ca principalul lider în crearea păcii mondiale.
EnglishIf the device is not compatible, you will need to find the correct driver.
Dacă dispozitivul nu este compatibil, va trebui să găsiți driverul corect.
EnglishDownload and install the latest version of the driver from the manufacturer's website.
Descărcați și instalați ultima versiune de driver de pe site-ul Web al producătorului.
EnglishHold on to that until Windows has finished looking for and installing a driver.
Păstrați-l până când Windows termină de căutat și instalat un driver.
EnglishMake sure that you have the most up-to-date driver for your TV tuner installed on your PC.
Asigurați-vă că aveți cel mai recent driver pentru tunerul TV instalat pe PC.
EnglishOccasionally a manufacturer might release a faulty driver for one of its devices.
Ocazional, un producător poate lansa un driver defect pentru unul dintre dispozitivele sale.