"to enforce" translation into Romanian

EN

"to enforce" in Romanian

EN

to enforce [enforced|enforced] {verb}

volume_up
However, the European Union frequently fails to enforce respect for human rights within its own territory.
Cu toate acestea, Uniunea Europeană eșuează adesea în a impune respectarea drepturilor omului pe propriul său teritoriu.
Consequently, recourse to the European Ombudsman gives European citizens the facility to enforce respect for their rights.
Prin urmare, recursul la Ombudsmanul European oferă cetăţenilor europeni posibilitatea de a impune respect pentru drepturile lor.
The penalties provided for by the Stability and Growth Pact must be implemented more actively in order to enforce compliance with the rules.
Penalităţile stipulate de Pactul de stabilitate şi creştere trebuie puse în aplicare în mod mai activ, pentru a impune respectarea regulilor.

Context sentences for "to enforce" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
Este o temelie slabă dacă nu putem consolida aceste drepturi în statele membre.
EnglishThe sanctions must help to enforce the will of the people of Côte d'Ivoire.
Sancțiunile trebuie să ajute la impunerea voinței poporului din Coasta de Fildeș.
EnglishIt is our duty to take care of and ultimately also to enforce their right to mobility.
Este datoria noastră să ne ocupăm de dreptul la mobilitate şi să îl consolidăm.
EnglishThe Commission will do its utmost to enforce them even better in the future.
Comisia va depune toate eforturile pentru a le aplica şi mai bine în viitor.
EnglishEuropean citizens must be given an instrument to enforce their rights.
Cetăţenii europeni trebuie să aibă un instrument pentru aplicarea drepturilor lor.
EnglishWe are directly elected by the citizens and we are determined to enforce our rights.
Suntem aleși în mod direct de către cetățeni și suntem hotărâți să ne exercităm drepturile.
EnglishIs it possible to enforce this legislation when there is international transport of animals?
Este posibil să aplicăm această legislaţie transporturilor internaţionale de animale?
EnglishWe need to enforce the EU's visa reciprocity policy without delay.
Trebuie să consolidăm fără întârziere politica UE de reciprocitate în materie de vize.
EnglishThe estimate of one year to enforce each measure is only indicative.
Estimarea de un an pentru adoptarea fiecărei măsuri este pur indicativă.
EnglishNor does Parliament have to enforce these commitments over a longer period of time.
Parlamentul nu trebuie nici să pună în aplicare aceste angajamente pe o perioadă mai lungă de timp.
EnglishUnder Family Safety, tap or click On, enforce current settings.
Sub Siguranța familiei, atingeți sau faceți clic pe Activare, impunere setări curente.
EnglishWe need to enforce the common EU visa policy without delay.
Trebuie să consolidăm fără întârziere politica comună a UE în materie de vize.
EnglishRather, it is up to the Member States to decide to enforce them on a national level.
Mai degrabă, este la latitudinea statelor membre să decidă să le pună în aplicare la nivel național.
EnglishUnder Parental Controls, click On, enforce current settings.
Sub Control parental, faceți clic pe Activare, impunere setări curente.
EnglishHowever, efforts are still needed to enforce respect for and protection of minorities.
Totuși, este încă nevoie de eforturi pentru a aplica principiul respectării și protejării minorităților.
EnglishThe greatest novelty lies in new power to enforce subsidiarity.
Cea mai semnificativă noutate se referă la controlul respectării principiului subsidiarităţii.
EnglishCourt enforcement officers are being sent to enforce this order.
Executori judecătoreşti sunt trimişi să aplice această hotărâre.
EnglishSeveral thousand workers went on hunger strike today in order to enforce their rights.
Mai multe mii de lucrători au intrat azi în greva foamei pentru a lupta pentru consolidarea drepturilor lor.
EnglishSpecific cases where you may want to enforce these rights include:
Iată câteva cazuri concrete în care acestea se pot aplica:
EnglishPassenger rights is another important issue, and we must enforce the implementation of passenger rights.
Drepturile pasagerilor sunt un alt aspect important, şi trebuie să asigurăm aplicarea acestora.