"external" translation into Romanian

EN

"external" in Romanian

EN external
volume_up
{adjective}

external (also: exterior, outer, outside)
volume_up
extern {adj. m}
The creation of an entirely new external service is a major undertaking.
Crearea unui serviciu extern total nou reprezintă o responsabilitate majoră.
The creation of this new external service is an opportunity that should not be missed.
Crearea acestui nou serviciu extern este o oportunitate care nu ar trebui ratată.
In this step, you set the domain as External Relay in Microsoft Online Services.
În acest pas, setaţi domeniul ca Releu extern în Microsoft Online Services.
external (also: outer, outward)
volume_up
exterior {adj. m}
We have done so for years in the real economy with the Common External Tariff.
Am procedat astfel ani de zile în economia reală, prin tariful exterior comun.
We are slowest internally, and quicker in rapid reactions to external challenges.
Suntem cei mai înceți la nivel intern și mai rapizi în a reacționa la provocările din exterior.
The only thing which is really new is the procedure for external trade.
Singurul lucru într-adevăr nou este procedura pentru comerțul exterior.
external (also: fringy, peripherical)
volume_up
periferic {adj. m}

Synonyms (English) for "external":

external

Context sentences for "external" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are experienced in supporting democracy building in our external relations.
Avem experienţă în sprijinirea clădirii democraţiei în relaţiile noastre externe.
EnglishI endorsed the report on the cultural dimensions of the EU's external actions.
Am susținut raportul privind dimensiunea culturală a acțiunilor externe ale UE.
EnglishThe setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
Instituirea Serviciului de Acțiune Externă ne acordă șansa de a remedia acest lucru.
EnglishThe 41 km that separate the two countries became an external Schengen border.
Cei 41 de km care separă cele două ţări au devenit o graniţă externă Schengen.
EnglishMr President, the greatest constraint on a government is external competition.
Dle preşedinte, cea mai mare restricţie asupra unui guvern este concurenţa externă.
Englishprovides or creates links to external sites that violate this Code of Conduct.
oferă sau creează linkuri la site-uri externe care încalcă aceste Norme de conduită.
EnglishWe insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
Insistăm să fie menţinut modelul comunitar în relaţiile externe ale Uniunii.
EnglishThe criteria and the measures for securing the external borders are not simple.
Criteriile și măsurile de securizare a frontierelor externe nu sunt simple.
EnglishFurthermore, it is also particularly damaging as a message to our external partners.
În plus, sunt în special dăunătoare ca mesaj transmis partenerilor noştri externi.
EnglishMeanwhile, how is the corps of the European External Action Service being created?
Între timp, cum vor fi create corpurile Serviciului european pentru acţiune externă?
EnglishThe reports about the tragedies unfolding at our external borders are as plain as day.
Ştirile legate de tragediile care au loc la graniţele noastre externe sunt clare.
EnglishThe Council is going to take the issue of the External Action Service forward.
Consiliul va progresa în ceea ce priveşte Serviciul pentru acţiune externă.
EnglishTwo areas which are particularly important are external action and structural funds.
Două domenii deosebit de importante sunt acțiunea externă și fondurile structurale.
EnglishYour success was not easy, as the external conditions, too, were not the best.
Succesul dvs. nu a fost uşor, deoarece nici condiţiile externe nu erau cele mai bune.
EnglishThe 41 kilometres that separate the two countries became an external Schengen border.
Cei 41 de km care separă cele două ţări au devenit o graniţă externă Schengen.
EnglishThe EIB is an essential tool for the EU's external activities throughout the world.
BEI este un instrument esențial pentru activitățile externe ale UE la nivel mondial.
EnglishSchengen Borders Code with regard to surveillance of external maritime borders
Codul frontierelor Schengen cu privire la supravegherea frontierelor externe maritime
EnglishThe European External Action Service will be included among these issues.
Serviciul european pentru acţiune externă va fi inclus printre aceste probleme.
EnglishThis creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Aceasta creează încredere în procesul de înființare a Serviciului de acțiune externă.
EnglishInvite external users to work on projects, documents, and other important data
Invitați utilizatori externi să lucreze la proiecte, documente și alte date importante