EN fabric
volume_up
{noun}

fabric (also: cloth, stuff, suiting, texture)
fabric (also: stuff)
volume_up
materie {f} (stofă)
fabric (also: material, tissue)
volume_up
material {n} (ţesătură)

Synonyms (English) for "fabric":

fabric

Context sentences for "fabric" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is strategic for the whole of Europe's industrial fabric.
Ea are o importanţă strategică pentru întregul sistem industrial al Europei.
EnglishI say that to illustrate how important thread and fabric are.
Spun acest lucru pentru a ilustra importanţa firelor şi a ţesăturii.
EnglishDestruction of the fine fabric of society, of its solidarity.
Distrugerea structurii bune a societății, a solidarității acesteia.
EnglishTerrorism is an attack against us all: it attacks the very fabric of our democratic society.
Terorismul reprezintă un atac la adresa noastră, a tuturor: atacă chiar esenţa societăţii noastre democratice.
EnglishTerrorism is an attack on all of us, an attack on the very fabric of our democratic society.
Terorismul reprezintă un atac asupra noastră, a tuturor, un atac asupra esenţei societăţii noastre democratice.
EnglishOf course, our industrial fabric must be restructured.
Desigur, sistemul nostru industrial trebuie restructurat.
EnglishIt has more victims than cancer and leaves deep scars on people's psyches and on the fabric of societies.
Face mai multe victime decât cancerul şi lasă urme adânci în sufletele oamenilor şi în existenţa societăţilor.
EnglishSecondly, strengthen the social fabric.
În al doilea rând, consolidarea structurii sociale.
EnglishPart of its cultural identity, its history, its fabric, comes from its historic ties with the shoemaking industry.
O parte din identitatea sa culturală, din istoria sa, provine din legăturile sale istorice cu industria de încălţăminte.
EnglishNational parliaments are for the first time fully recognised as part of the democratic fabric of the European Union.
Pentru prima dată, parlamentele naţionale sunt recunoscute ca făcând parte integrală din structura democratică a Uniunii Europene.
EnglishIn the economic fabric of Italy, small and medium-sized enterprises represent a major and essential part of the production market.
În țesutul economic al Italiei, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă o componentă majoră și esențială a pieței de producție.
EnglishThese are measures designed to protect SMEs, stimulate our economic and productive fabric, and boost employment.
Aceste măsuri sunt menite să protejeze IMM-urile, să stimuleze materialul nostru economic și de producție și să impulsioneze ocuparea forței de muncă.
EnglishWe are faced with the problem of blatant human rights violations by the Authoritarian Government that is chewing away at the fabric of democracy.
Ne confruntăm cu problema unor încălcări flagrante ale drepturilor omului de către un guvern autoritar care subminează democrația.
EnglishThe fabric of the European manufacturing industry is made up of small and medium-sized enterprises that have lost everything: machinery, vehicles and materials.
Industria prelucrătoare europeană este formată din întreprinderi mici și mijlocii care au pierdut totul: utilaje, vehicule și materiale.
EnglishUnfortunately, despite being widely used, there is a growing awareness that the economic and social fabric in Europe has profoundly changed.
Din păcate, cu toate că este utilizat la scară largă, se conştientizează din ce în ce mai mult faptul că ţesutul economic şi social european s-a schimbat profund.
EnglishIt must be understood that the industrial fabric of the north of Portugal was based on traditional sectors, in which textiles were of great importance.
Trebuie să înţelegem că structura industrială în nordul Portugaliei era bazată pe sectoarele tradiţionale, în care textilele deţineau o importanţă majoră.
EnglishWhy has the Member States' ability to intervene in safeguarding their uniqueness and defending their productive and business fabric been limited?
De ce a fost limitată capacitatea statelor membre de a interveni în protejarea propriilor trăsături unice și în apărarea propriei rețele de producție și comercializare?
EnglishYet one third of the EU market is still supplied by an EU sector that represents jobs and this part of the social fabric of many regions in Europe.
Cu toate acestea, o treime din piața UE încă este alimentată de un sector UE care reprezintă locuri de muncă și această parte a sistemului social a numeroase regiuni din Europa.
EnglishFurthermore, this resolution overlooks the consequences that liberalising world trade has for jobs and the industrial fabric in the various Member States.
În plus, această rezoluţie ignoră consecinţele pe care liberalizarea comerţului mondial le are asupra locurilor de muncă şi structurii industriale în diverse state membre.
EnglishNo ambassador of communications can determine whether a directive or a Single Market is suited to the social and productive fabric that needs to embrace it.
Niciun ambasador pe probleme de comunicare nu poate determina dacă o directivă sau o piață unică este potrivită pentru pătura socială și de producție căreia i se adresează.