EN faithful
volume_up
{adjective}

faithful (also: precise)
volume_up
fidel {adj. m}
faithful
faithful (also: loyal)
faithful (also: true)
faithful (also: true)
faithful (also: loyal, true)

Synonyms (English) for "faithful":

faithful
faith

Context sentences for "faithful" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Este rolul Bisericii Romano-Catolice să-i conducă pe credincioşi, nu să fie condusă.
EnglishThis is not about idealistic preaching; it is about being faithful to our values.
Aici nu e vorba de predică idealistă; este vorba de a fi credincioşi valorilor noastre.
EnglishIn other words, we are being faithful to the Treaty when we demand this.
Cu alte cuvinte, atunci când cerem acest lucru, suntem fideli Tratatului.
EnglishIn the final analysis, they have together been its faithful protagonists in recent years.
În analiza finală, aceştia au fost, împreună, protagoniştii lor devotaţi în ultimii ani.
EnglishWe must be faithful to our project and to our values.
Trebuie să fim fideli proiectului şi valorilor noastre.
EnglishRomania is a faithful ally of the US within NATO and is involved in the battle against terrorism, primarily in Afghanistan.
România este un aliat loial al SUA în cadrul NATO şi în lupta împotriva terorismului, în primul rând în Afganistan.
EnglishAs Europeans, faithful to the values of defending human rights, we have to face up to our responsibilities, our duty to accept these ex-detainees.
În calitate de europeni, fideli valorilor legate de apărarea drepturilor omului, trebuie să ne asumăm răspunderea, datoria de a accepta aceşti foşti deţinuţi.
EnglishOnly by following in the footsteps of our forefathers can we be faithful to the EU's inheritance and make the inevitable inconceivable - and that is what peacemaking means.
Putem fi credincioşi moştenirii UE şi putem elimina conceptul de "inevitabil” doar dacă mergem pe urmele înaintaşilor noştri - iar, procesul de conciliere înseamnă exact acest lucru.