EN false
volume_up
{adjective}

false (also: bogus, fake, flawed, mistaken)
volume_up
fals {adj. m}
Furthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.
În plus, acest fals optimism ne direcţionează către soluţii greşite.
The only thing that worries me is this false sense of security.
Singurul lucru care mă îngrijorează este acest sentiment fals de siguranță.
They suffered with low interest rates, a false boom and a massive bust.
Au înregistrat rate scăzute ale dobânzii, un boom fals și un eșec masiv.
false (also: artificial, man-made, unreal, campy)
volume_up
aparent {adj. m}
false (also: treacherous)
volume_up
făţarnic (fals) {adj. m}
false (also: faithless, unfaithful)
volume_up
infidel {adj. m}
false (also: untrue)
false (also: untrue)
volume_up
mincinos {adj. m} (fals)
false
volume_up
perfid {adj. m} (despre o promisiune)
false (also: mistaken, wrong)

Context sentences for "false" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English2. false information and defamation should be matters of criminal liability;
2. informațiile false și defăimările trebuie să facă obiectul răspunderii penale;
EnglishHe was charged with weakening national sentiments and spreading false news.
A fost acuzat de pierderea sentimentelor naționale și răspândirea de știri false.
EnglishSeveral high profile cases of false or erroneous data transmissions happened recently.
Recent, s-au înregistrat mai multe cazuri de transmitere de date false sau eronate.
EnglishIf that is so, how will they control the working time of the 'false' self-employed?
Dacă aşa stau lucrurile, cum vor controla timpul de lucru al "falşilor” liber profesionişti?
EnglishI regret that there have been many false claims about this legislation.
Regret faptul că au existat afirmaţii false legate de această legislaţie.
EnglishThis leaves a serious problem: who is self-employed and who is a 'false' self-employed person?
Aceasta ridică o problemă gravă: cine este şi cine nu este liber-profesionist?
EnglishThe average income is an indicator based on implausible, if not downright false, figures.
Venitul mediu este un indicator bazat pe cifre neverosimile, dacă nu false în întregime.
EnglishFirst of all, let us get rid of some false ideas, particularly those concerning Greece.
În primul rând, să scăpăm de anumite idei false, în special de cele referitoare la Grecia.
EnglishHowever, it did combine correct scientific data and false polemics.
În orice caz, a combinat informaţii ştiinţifice corecte cu polemici false.
EnglishThese reports are verified by reviewers and false warnings are corrected quickly.
Aceste rapoarte sunt verificate de către examinatori, iar avertismentele false sunt corectate rapid.
EnglishWe must be aware of this, so that we do not arouse false hopes.
Trebuie să ţinem seama de aceasta, ca să nu dăm naştere unor speranţe false.
EnglishUnfortunately, this is one way in which false information is spread through the media.
Din păcate, acesta e felul în care se răspândesc informațiile false prin mijloacele de informare.
EnglishThe idea that we could export without importing is completely false and contradictory to the facts.
Ideea că am putea exporta fără a importa este absolut falsă şi nu corespunde cu realitatea.
EnglishThis false promise that is being sold to parents costs money.
Această promisiune falsă care este vândută părinților costă bani.
EnglishExtending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
Prelungirea concediului de maternitate la 20 de săptămâni cu plata integrală a salariului este un lucru înșelător.
EnglishUnfortunately, the debate on the budget had a false start.
Din păcate, dezbaterea privind bugetul a început pe picior greșit.
EnglishWe should not raise false hopes or create misunderstandings.
Nu trebuie să ne facem speranţe false sau să creăm neînţelegeri.
EnglishIt is a false economy too, because defence spending brings good jobs.
De asemenea, este o economisire falsă, deoarece cheltuielile pentru apărare generează locuri de muncă bune.
EnglishIn protest at the false charges and the lack of a fair trial she went on hunger strike.
În semn de protest faţă de acuzaţiile false şi de lipsa unui proces echitabil, aceasta a intrat în greva foamei.
EnglishFalse promises are detrimental for both them and us.
Promisiunile false sunt atât în detrimentul nostru, cât şi în al lor.