EN fancy
volume_up
{noun}

Context sentences for "fancy" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe objectives must be realised in practice: the strategy must not just remain a fancy declaration.
Obiectivele trebuie puse în practică: strategia nu trebuie să rămână doar o declaraţie pompoasă.
EnglishI would counsel you all not to worry too much about the EU in 2020 because I rather fancy it will not be here!
V-aş sfătui pe toţi să nu vă faceţi prea mari griji faţă de UE în 2020, deoarece îmi imaginez mai degrabă că nu va mai fi aici!
EnglishWhether you fancy going global or staying local, there are thousands of opportunities available for young people who want to volunteer in the UK or beyond.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishWhere were those who now fancy themselves as protectors of rights, where were you when the Slovak language law was introduced?
Unde erau cei care acum se consideră protectorii drepturilor, unde erați când legislația slovacă privind regimul lingvistic a fost introdusă?
EnglishThe psychiatrists have a fancy phrase for it, an even fancier phrase than Weltanschauung: they call it 'cognitive dissonance'.
Psihiatrii au o expresie interesantă pentru a desemna acest lucru, chiar mai interesantă decât Weltanschauung: o numesc "disonanţă cognitivă”.
Englishto take a fancy to sth
Englishto consider/think/fancy oneself
Englishto consider/think/fancy oneself
Englishto take a fancy to sb
EnglishThe EU wants a functional air space block system coordinator: a fancy title for a dictator ruling over air traffic control, airports and also industry.
UE doreşte un coordonator al sistemului de blocuri funcţionale aerospaţiale: un titlu pretenţios pentru un dictator al controlului asupra traficului aerian, a aeroporturilor şi a industriei.