EN

fight {noun}

volume_up
1. general
The fight against the dissemination of child pornography must be prioritised.
Lupta împotriva difuzării pornografiei infantile trebuie să devină o prioritate.
This is a special instrument in the fight against banking exclusion and poverty.
Aceasta este un instrument special în lupta împotriva excluderii bancare şi a sărăciei.
People support the fight against corruption at every level of government.
Oamenii sprijină lupta împotriva corupţiei la toate nivelurile de guvernare.
At present, efforts are being made, but the fight against crime is spilling over into a battle against democracy.
În prezent se fac eforturi, dar lupta împotriva criminalităţii este denaturată într-o bătălie împotriva democraţiei.
Even if Parliament and the Commission had agreed on the same text, we would still have a battle to fight.
Chiar dacă Parlamentul și Comisia ar fi căzut de acord în privința aceluiași text, tot am avea o bătălie de purtat.
Allow me, Mr President, to address a final word to Commissioner Kovács, who is fighting his last battle this evening.
Daţi-mi voie, dle preşedinte, de a adresa un ultim cuvânt dlui comisar Kovács, care duce ultima sa bătălie în această seară.
fight
fight
volume_up
bătaie {f} (încăierare)
2. military
fight (also: combat, scrap)
The fight against the dissemination of child pornography must be prioritised.
Lupta împotriva difuzării pornografiei infantile trebuie să devină o prioritate.
This is a special instrument in the fight against banking exclusion and poverty.
Aceasta este un instrument special în lupta împotriva excluderii bancare şi a sărăciei.
People support the fight against corruption at every level of government.
Oamenii sprijină lupta împotriva corupţiei la toate nivelurile de guvernare.
At present, efforts are being made, but the fight against crime is spilling over into a battle against democracy.
În prezent se fac eforturi, dar lupta împotriva criminalităţii este denaturată într-o bătălie împotriva democraţiei.
Even if Parliament and the Commission had agreed on the same text, we would still have a battle to fight.
Chiar dacă Parlamentul și Comisia ar fi căzut de acord în privința aceluiași text, tot am avea o bătălie de purtat.
Allow me, Mr President, to address a final word to Commissioner Kovács, who is fighting his last battle this evening.
Daţi-mi voie, dle preşedinte, de a adresa un ultim cuvânt dlui comisar Kovács, care duce ultima sa bătălie în această seară.

Context sentences for "fight" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?
Cum ar trebui să fie combătută criza din Europa şi cum ar trebui coordonată lumea?
EnglishYou are right that we can find a lot of synergies and there is no need to fight.
Aveţi dreptate când spuneţi că putem găsi multe sinergii şi că nu trebuie să luptăm.
EnglishThere has been no improvement in the effectiveness of the fight against crime.
Nu a existat nicio îmbunătățire în eficiența luptei împotriva criminalității.
EnglishOn the other hand, we must fight more effectively against illegal migration.
Pe de altă parte, trebuie să luptăm mai eficient împotriva imigraţiei ilegale.
EnglishI would very much like to see how you fight with one arm cut off and the other tied up.
Chiar aș vrea să văd cum luptați cu un braț tăiat și cu celălalt legat la spate.
EnglishIf we do not succeed in avoiding this, I will then take up the fight against it.
Dacă nu reușim să evităm această măsură, mă voi vedea nevoit să o combat.
EnglishIt is a budget designed to fight unemployment and kick-start the economy.
Este un buget menit să lupte împotriva şomajului şi să dea un imbold economiei.
EnglishWe must fight fervently to eradicate the prejudice against these people.
Trebuie să luptăm aprig pentru a eradica prejudecățile împotriva acestor oameni.
EnglishIt is time to fight for the harmonisation of social standards at a high level.
Este momentul să ne luptăm pentru armonizarea standardelor sociale la un nivel ridicat.
EnglishIn this day and age, they do it in the name of the fight against terrorism.
În zilele noastre, guvernul face acest lucru în numele luptei împotriva terorismului.
EnglishI also share the opinion on the joint fight to eliminate child labour.
La fel, sunt de acord cu acţiunile concertate pentru eliminarea muncii copiilor.
EnglishWe must, of course, fight against illegal immigration and trafficking in human beings.
Bineînţeles, trebuie să combatem imigraţia ilegală şi traficul de persoane.
EnglishI am thinking of objectives directed at the fight against climate change and at innovation.
Mă gândesc la obiectivele privind combaterea schimbărilor climatice și inovarea.
EnglishThis is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
Acesta este un buget care va contribui la combaterea şomajului şi la stimularea economiei.
EnglishIs it possible to fight this sort of crime without taking a European approach?
Putem combate oare această infracţionalitate fără o abordare europeană?
EnglishThis achievement demonstrates the power and importance of the workers' fight.
Această reuşită demonstrează puterea şi importanţa luptei lucrătorilor.
EnglishIt is the world that must fight climate change, and not Europe on its own.
Lumea întreagă trebuie să combată schimbările climatice, și nu Europa pe cont propriu.
EnglishOne of the pillars of the fight against energy dependence is energy saving.
Unul dintre pilonii luptei împotriva dependenţei energetice este economisirea energiei.
EnglishWe must not leave the beekeepers to fight this battle on their own.
Nu trebuie să lăsăm apicultorii să se lupte pe cont propriu cu această problemă.
EnglishThe rapporteur has also had to fight against misinformation and demagoguery.
Raportorul a trebuit să lupte și împotriva dezinformării și demagogiei.