EN

to find [found|found] {verb}

volume_up
to find
If you can't find or open the router settings, contact the router manufacturer.
Dacă puteți găsi sau deschide setările ruterului, contactați producătorul ruterului.
To find and remove a virus, see How do I find and remove a virus?
Pentru a găsi și a elimina un virus, consultați Cum găsesc și elimin un virus?
Intense diplomatic efforts are ongoing to find a solution to the crisis.
Se fac eforturi diplomatice intense pentru a găsi o soluţie la această criză.
If you can't find or open the router settings, contact the router manufacturer.
Dacă puteți găsi sau deschide setările ruterului, contactați producătorul ruterului.
To find and remove a virus, see How do I find and remove a virus?
Pentru a găsi și a elimina un virus, consultați Cum găsesc și elimin un virus?
Intense diplomatic efforts are ongoing to find a solution to the crisis.
Se fac eforturi diplomatice intense pentru a găsi o soluţie la această criză.
For example, animals are not able to find out about medicines themselves.
De exemplu, animalele nu pot afla singure informaţii despre medicamente.
However, Europe is at a turning point if it does not find a new modus operandi.
Totuşi, Europa se află într-un punct critic dacă nu identifică un alt modus operandi.
Follow these steps to find out if Windows recognizes your device:
Urmați acești pași pentru a afla dacă Windows recunoaște dispozitivul:
to find
For example, animals are not able to find out about medicines themselves.
De exemplu, animalele nu pot afla singure informaţii despre medicamente.
However, Europe is at a turning point if it does not find a new modus operandi.
Totuşi, Europa se află într-un punct critic dacă nu identifică un alt modus operandi.
Follow these steps to find out if Windows recognizes your device:
Urmați acești pași pentru a afla dacă Windows recunoaște dispozitivul:
to find
volume_up
a descoperi {vb} (a găsi)
Finally, what will the consequences be if you find errors and weak points?
În cele din urmă, care vor fi consecințele dacă veți descoperi erori și puncte slabe?
However, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
Totuși, americanii vor descoperi, poate, că Siria este greu de învins.
I hope that an independent audit of the project can be launched in order to find out who is responsible.
Sper că se poate lansa un audit independent al proiectului pentru a descoperi cine este responsabil.
Take a close look at the service and you find that it does not need more money.
Priviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
If you care to check in all the other Member States, you will find a similar situation.
Dacă doriţi să verificaţi situaţia în toate celelalte state membre, veţi constata acelaşi lucru.
The European Parliament sent a fact-finding delegation to Serbia in January 2005.
În ianuarie 2005, Parlamentul European a trimis în Serbia o delegaţie pentru a constata faptele.
to find (also: to ascertain)
volume_up
a determina {vb} (latitudinea)
Use the following table to find your scenario and determine what equipment you'll need to get your TV signal up and running.
Utilizați tabelul următor pentru a găsi scenariul și a determina de ce echipament veți avea nevoie pentru ca semnalul TV să funcționeze.
I have the impression that there is the possibility today of ending Mrs Haidar's hunger strike and finding a solution for her.
Am impresia că există o posibilitate azi de a o determina pe dna Haidar să înceteze greva foamei şi de a găsi o soluţie pentru domnia sa.
This situation must be changed, and solutions and incentives found to make the majority of Member States start accepting the resettlement of refugees.
Această situaţie trebuie schimbată şi trebuie găsite soluţii şi stimulente pentru a determina majoritatea statelor membre să accepte reinstalarea refugiaţilor.
Regional airports may find it very hard to sustain the added costs of updating their systems.
Aeroporturile regionale ar putea întâmpina dificultăţi în a susţine costurile suplimentare ale actualizării sistemelor proprii.
It is not on the TEC agenda, but we need to find a solution soon, otherwise we will have difficulty in a major sector.
Această problemă nu se află pe agenda CET, însă trebuie să găsim cât mai curând o soluţie, altfel vom întâmpina dificultăţi într-un sector major.
I have in mind, in particular, defining the rights and responsibilities of new arrivals from Islamic states who find it hard to integrate into Europe.
Mă gândesc în special la definirea drepturilor şi responsabilităţilor noilor sosiţi din state islamice, care întâmpină dificultăţi să se integreze în Europa.
to find (also: to obtain, to raise)
For example in my own region of Stará Ľubovňa in the north east of Slovakia you will find Slovak, German, Ruthene, Goral and Roma cultures.
De exemplu, în regiunea mea din nord-estul Slovaciei, Stará Ľubovňa, veţi întâlni cultura slovacă, germană, ruteană, gorală şi romă.
You can also pin a program to the Start menu by clicking Start, finding the program, and then dragging it to the top left section of the Start menu.
De asemenea, un program se poate fixa în meniul Start făcând clic pe Start, găsind programul, apoi glisându-l în secțiunea din stânga sus a meniului Start.
to find (also: to ascertain)
volume_up
a defini {vb} (latitudine)
Using Accelerators to find addresses, define words, and do other tasks with selected text
Utilizarea acceleratoarelor pentru a găsi adrese, pentru a defini cuvinte și pentru a face alte activități cu textul selectat
For more information, see Using Accelerators to find addresses, define words, and do other tasks with selected text.
Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea Acceleratoarelor pentru a găsi adrese, a defini cuvinte și a efectua alte activități cu textul selectat.
to find
volume_up
a brodi {vb} (a găsi)

Context sentences for "to find" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHowever, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
Cu toate acestea, mi se pare remarcabilă ușurința cu care lăudăm eroii Japoniei.
EnglishYou can also find different versions of your files from a specific point in time.
De asemenea, puteți găsi versiuni diferite ale fișierelor dintr-un anumit moment.
EnglishThis is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
De aceea, credem că este important să elaborăm o nouă bază juridică în viitor.
EnglishIn general, the Pictures library is the place to find and organize your pictures.
În general, Biblioteca de imagini este locul de găsire și organizare a imaginilor.
EnglishYou can find the game's executable file in the folder where you installed the game.
Fișierul executabil al jocului se poate găsi în folderul unde ați instalat jocul.
EnglishFind out how you can install additional languages for Windows. Get them now Ena
Aflați cum să instalați limbi suplimentare pentru Windows. Obțineți-le acum
EnglishThe big task for us all in the next few weeks or months is to find common ground.
În următoarele săptămâni sau luni, obiectivul nostru este de a găsi un cadru comun.
EnglishYou are right that we can find a lot of synergies and there is no need to fight.
Aveţi dreptate când spuneţi că putem găsi multe sinergii şi că nu trebuie să luptăm.
EnglishThe Dehaene report sets out a model which will help us all to find the way forward.
Raportul Dehaene instituie un model care ne va ajuta să găsim calea de parcurs.
EnglishI hope that all the political forces in Belgium attempt to find a real consensus.
Sper că toate forţele politice din Belgia vor încerca să ajungă la un consens real.
EnglishI find it unbelievable that the European Union is still giving aid to Uganda.
Găsesc că este incredibil faptul că Uniunea Europeană încă acordă ajutor Ugandei.
EnglishTake a close look at the service and you find that it does not need more money.
Priviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
EnglishIn the Find location box, type an address or location, and then press Enter.
În caseta Găsire locație, introduceți o adresă sau o locație, apoi apăsați Enter.
EnglishCableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
CableCARD S/N: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
EnglishWe all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
Suntem cu toţii de acord că sunt necesare şi că trebuie să găsim o bază juridică.
EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Astăzi, stăm la o masă și încercăm să găsim o metodă de a negocia aceste probleme.
EnglishI think that, working together, we can find ways of improving the situation here.
Cred că, lucrând împreună, putem găsi modalități de îmbunătățire a acestei situații.
EnglishIf you can't find or open the router settings, contact the router manufacturer.
Dacă puteți găsi sau deschide setările ruterului, contactați producătorul ruterului.
EnglishOn the Start menu, you can find shortcuts for programs you've used recently.
În meniul Start se găsesc comenzile rapide pentru programele utilizate recent.
EnglishYou don't have to know the exact name of the program or other item you want to find.
Nu trebuie să cunoașteți numele exact al programului sau a altui element de găsit.

Synonyms (English) for "finding":

finding
fact-finding