EN flat
volume_up
{noun}

1. general

garsonieră / apartament
flat (also: bucket, cup, dipper, kibble)
volume_up
godeu {n}
flat (also: plain, plane)

2. music

flat

3. construction

flat (also: apartment)
garsonieră / apartament

4. zoology: "Cimex lectularius"

Context sentences for "flat" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWide-screen and flat-screen TV sets and DVDs set the pace for home entertainment.
Ecranele mari şi plate şi DVD-urile asigură divertisment la domiciliu.
EnglishThe idea of a flat rate throughout the European Union is broadly opposed.
Ideea unei sume forfetare pretutindeni în Uniunea Europeană este respinsă, în linii mari.
EnglishThe one joke I did tell, which everyone at home would laugh at, fell flat.
Singura glumă pe care am spus-o totuşi, şi care ar amuza pe oricine din ţara mea, nu a avut succes.
EnglishThis includes extending the use of lump sums or flat-rate payments wherever this is appropriate.
Aceasta implică şi extinderea utilizării sumelor forfetare sau a ratelor fixe, când este cazul.
EnglishIn the meantime, we continue to work flat out on all tracks: humanitarian, political and security.
Între timp, continuăm să lucrăm din greu pe toate planurile: umanitar, politic şi de securitate.
EnglishA flat rate is not feasible at the moment, and I believe it will remain that way in the coming years.
O sumă forfetară nu este fezabilă în acest moment şi cred că va rămâne aşa şi în anii următori.
EnglishWe need, for example, to create something like a flat rate.
Trebuie, de exemplu, să creăm ceva de genul unui tarif forfetar.
EnglishWe are nearly on the flat line, if not already there.
Aproape am intrat în linie dreaptă, dacă nu cumva suntem deja acolo.
EnglishIDE cables are wide and flat with large connectors, while SATA cables are thin with small connectors.
Cablurile IDE sunt late și plate, cu conectori mari, iar cablurile SATA sunt subțiri, cu conectori mici.
EnglishWe must play our part in this by making further proposals in relation to flat rate amounts, etc.
Trebuie să ne aducem contribuția la acest proces făcând propuneri suplimentare în legătură cu sumele forfetare etc.
EnglishIn the EU you are entitled to have basic, affordable, good‑quality online services, provided to your house or flat.
În UE, puteţi beneficia, la dumneavoastră acasă, de servicii on-line de bază de bună calitate, la un preţ acceptabil.
EnglishYou can pack this mouse flat for storage; when ready for use, it curves upward into a comfortable arch.
Puteţi împacheta mouse-ul întins pentru depozitare, iar când sunteţi pregătit să-l utilizaţi, se curbează într-un arc confortabil.
EnglishYou can pack this mouse flat for storage; when ready for use, it curves upwards into a comfortable arch.
Puteţi împacheta mouse-ul întins pentru depozitare, iar când sunteţi pregătit să-l utilizaţi, se curbează într-un arc confortabil.
EnglishIt works especially well with LCD devices, including flat-panel displays, laptops, and smaller handheld devices.
Acesta funcționează bine mai ales cu dispozitive LCD, inclusiv ecrane plate, laptopuri și dispozitive de buzunar mai mici.
EnglishThe whole thing is far too flat.
Întregul demers este mult prea monoton.
EnglishExtending the use of fixed rates and flat-rate sums will have a positive impact on the day-to-day management of the Structural Funds.
Extinderea utilizării ratelor fixe şi a sumelor forfetare va un impact pozitiv asupra gestionării zilnice a fondurilor structurale.
EnglishHowever, it is also the case that missions, resolutions and perhaps other things that happen in this way, have been knocked flat.
Cu toate acestea, este adevărat, de asemenea, că misiunile, rezoluțiile și probabil alte lucruri care se întâmplă în acest fel au fost reduse la zero.
EnglishLadies and gentlemen, I personally believe that in this particular case, we have to recognise that the European Union has been caught flat-footed.
Doamnelor şi domnilor, personal consider că în acest caz special, trebuie să recunoaştem că Uniunea Europeană a fost luată prin surprindere.
EnglishOr is it a logarithmic graph, where extra amounts of CO2 cause less and less extra warming, eventually becoming a flat line?
Sau este un grafic logaritmic, unde cantităţile suplimentare de dioxid de carbon cauzează tot mai puţină încălzire suplimentară, devenind în cele din urmă o linie plană?