EN from
volume_up
{adverb}

from
It is now time to switch our attention from Ireland to the Czech Republic.
Acum, este timpul să ne deplasăm atenţia dinspre Irlanda spre Republica Cehă.
I do not see this coming from the European Council and it is time it did.
Nu văd aceste lucruri venind dinspre Consiliul European şi ar fi momentul ca ele să vină.
To scroll up, roll the wheel forward (away from you).
Pentru a defila în sus, rulați rotița înainte (dinspre dvs).

Context sentences for "from" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
The variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Mulţi oameni cred că pot obţine avantaje personale prin distrugerea pădurilor.
EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
Resursele se pot obţine la trei niveluri: UE, statele membre şi sectorul privat.
EnglishI look forward to the comments from colleagues in the debate which now follows.
Aştept cu nerăbdare comentariile colegilor în timpul dezbaterii care va urma.
EnglishSome foreign journalists were expelled or prevented from entering the country.
Unii jurnalişti străini au fost expulzaţi sau li s-a interzis accesul în ţară.
EnglishLatvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
În lipsa asistenţei financiare externe, Letonia ar fi riscat să ajungă la faliment.
EnglishThere is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
Există o replică celebră într-un film, care spune că "întotdeauna vom avea Parisul”.
EnglishThe wall can cordon off an area and stop the balloon from hitting hazardous objects.
Zidul poate limita o zonă și poate opri balonul să lovească obiecte periculoase.
EnglishIt is a terrible problem requiring immediate action from the European Union.
Este o problemă foarte gravă ce necesită intervenţia imediată a Uniunii Europene.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Dacă astfel dorește majoritatea să abordeze această problemă, nu am nimic împotrivă.
EnglishAs a result, the first micro-loans will be provided starting from this month.
Ca urmare, primele micro-împrumuturi vor fi acordate începând cu această lună.
EnglishThe conclusions from the last debate on suspending visas with Ukraine are missing.
Concluziile ultimei dezbateri privind suspendarea vizelor cu Ucraina lipsesc.
EnglishHowever, this plan must not detract from the EU's focus on the Eastern Partnership.
Acest plan nu trebuie însă să diminueze atenția UE pentru Parteneriatul estic.
EnglishWe must take effective measures to prevent the euro from being destabilised.
Trebuie să adoptăm măsuri eficiente pentru a preveni destabilizarea monedei euro.
EnglishWindows has to work with thousands of hardware products from hundreds of companies.
Windows has to work with thousands of hardware products from hundreds of companies.
EnglishI am going home in the middle of the night to be there from early morning.
La miezul nopţii mă voi îndrepta spre casă, pentru a fi acolo dimineața devreme.
EnglishThis report represents a large number of compromises from all sides of the argument.
Acest raport reprezintă numeroase compromisuri ale tuturor părților implicate.
EnglishUse your own pictures, or choose from the pictures that come with Windows.
Utilizați propriile imagini sau alegeți dintre imaginile care există în Windows.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
În mod sigur putem contribui la protejarea pieţei comune împotriva protecţionismului.
EnglishIs it really possible to steal gas from a network like a wallet from a pocket?
Oare se poate fura gazul dintr-o reţea precum un portofel dintr-un buzunar?