EN

to fulfil [fulfilled|fulfilled] {verb}

volume_up
So I believe they have the qualities to fulfil their responsibilities.
Prin urmare, cred că au calităţile necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile.
I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Cred că o nouă remaniere ar îndeplini cu siguranţă această cerinţă în viitor.
It is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Nu prin metoda coordonării deschise ne vom îndeplini obiectivele.
Unfortunately, he has yet to fulfil this promise.
Din păcate, mai are multe de făcut pentru a-şi împlini promisiunea.
In this respect, we must ensure that the conditions exist to allow them to work legally and that they have the chance to fulfil their dreams without being obstructed by pointless red tape.
În acest sens este esențial să asigurăm condițiile ca ei sa poată munci în mod legal, și posibilitatea de a-și împlini visele, fără a le pune piedici birocratice inutile.

Context sentences for "to fulfil" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Cred că o nouă remaniere ar îndeplini cu siguranţă această cerinţă în viitor.
EnglishThis is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
Este timpul ca noi toți să ne îndeplinim responsabilitățile și angajamentele.
EnglishFinally, this enables us to fulfil our aspirations and ambitions in the world.
În sfârșit, acesta permite îndeplinirea aspirațiilor și ambițiilor noastre în lume.
EnglishFinally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
Nici chiar în Parlament nu îndeplinim această cerinţă a multilingvismului.
EnglishIt is now our duty, the duty of the European Union, to fulfil our promise.
Este acum datoria noastră, datoria Uniunii Europene, de a ne îndeplini promisiunea.
EnglishThat is how we will really fulfil the objectives laid down in the Treaty of Lisbon.
Iată cum vom îndeplini în mod real obiectivele stabilite prin Tratatul de la Lisabona.
EnglishYou may set up home in any EU country if you fulfil certain conditions.
Dacă îndepliniţi anumite condiţii, vă puteţi stabili oriunde pe teritoriul UE.
EnglishIt seems to me that these are, let us say, criteria which are possible to fulfil.
Consider că acestea sunt, să spunem, criterii care pot fi îndeplinite.
EnglishSo I believe they have the qualities to fulfil their responsibilities.
Prin urmare, cred că au calităţile necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile.
EnglishFor the time being, Sweden does not fulfil all the criteria for introducing the euro.
Pentru moment, Suedia nu îndeplineşte toate criteriile pentru introducerea monedei euro.
EnglishOnly then will we actually fulfil our control and supervisory function correctly.
De-abia atunci vor reuşi să ne îndeplinim în mod corect funcţiile de control şi monitorizare.
EnglishWe need it, among other things, in order to fulfil the Czech priorities.
Avem nevoie de el şi de alte lucruri pentru a duce la îndeplinire priorităţile ceheşti.
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Fireşte, acest text nu îndeplineşte în totalitate ambiţiile iniţiale.
EnglishWe have seen that there was significant support to fulfil this objective.
Am văzut că s-a acordat o susţinere semnificativă în vederea atingerii acestui obiectiv.
EnglishIt is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
În acest context, este esenţial ca statele membre să îşi îndeplinească în mod real atribuţiile.
EnglishThe European Union and the Member States must fulfil their commitments in this area.
Uniunea Europeană şi statele membre trebuie să îşi respecte angajamentele în acest domeniu.
EnglishI came from Baku yesterday, and we are definitely still on course to fulfil this project.
M-am întors ieri din Baku şi vă pot spune că suntem pe cale să finalizăm acest proiect.
EnglishI have voted in favour of the report, because it allows the EGF to fulfil its obligations.
Am votat în favoarea raportului, deoarece permite FEG să își îndeplinească obligațiile.
EnglishFor that strategy to be effective, it must fulfil the following conditions.
Eficienţa strategiei depinde de îndeplinirea condiţiilor următoare.
EnglishIt is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Nu prin metoda coordonării deschise ne vom îndeplini obiectivele.