"to go down" translation into Romanian

EN

"to go down" in Romanian

EN to go down
volume_up
{verb}

to go down (also: to set)
volume_up
a scăpa {vb} [fig.] (despre soare)
to go down (also: to lower)
volume_up
a descrește {vb}
The adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Dictonul spune că cu cât cobori mai mult pe scară, cu atât mai complex este sistemul.

Similar translations for "to go down" in Romanian

go noun
to go verb
go! interjection
Romanian
down noun
down adjective
Romanian
down adverb
Romanian
down interjection
Romanian
down !
Romanian

Context sentences for "to go down" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we can reduce demand, then the supply of services will also go down.
Dacă reuşim să reducem cererea, atunci va scădea şi furnizarea acestor servicii.
EnglishIf we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
Dacă am urma această cale, nu ar mai exista investiții în acest sector.
EnglishWe can definitely not go down the extreme path of 'making savings, whatever the cost'.
Cu siguranţă, nu putem alege calea extremă a "economisirii cu orice preţ”.
EnglishWe should instead go down the road of energy savings and renewable energy.
În schimb, ar trebui să urmăm calea economiilor de energie și a energiei regenerabile.
EnglishThe adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Dictonul spune că cu cât cobori mai mult pe scară, cu atât mai complex este sistemul.
EnglishOnce again, you have to go down the wrong road and advocate a system that does not work.
Din nou, trebuie să apucaţi pe drumul greşit şi să susţineţi un sistem care nu merge.
EnglishI do not know whether we ought to go down the same erroneous path as the United States.
Nu ştiu dacă ar trebui să mergem pe aceeaşi cale greşită ca Statele Unite ale Americii.
EnglishObviously, this is a tough message and will not go down well with the voters.
Evident, acesta este un mesaj dur şi nu va fi primit bine de votanţi.
EnglishThat is why Europe cannot be allowed to go down a Socialist route this June.
De aceea, nu i se poate permite Europei să o ia pe o cale socialistă în această lună iunie.
EnglishIf you go down that path, we will be in agreement, and Europe is the solution.
Dacă urmăm această cale, vom fi de acord, iar Europa este soluţia.
EnglishI think that the European Union should also go down the road of mutual understanding.
Cred că Uniunea Europeană ar trebui, de asemenea, să meargă pe drumul înţelegerii reciproce.
EnglishWe have to go down this road in the future, to avoid arriving where we have arrived today.
Trebuie să urmăm această cale pe viitor pentru a nu mai ajunge acolo unde ne aflăm astăzi.
EnglishIf you can keep your nerve, Mr Topolánek, you will go down in history.
Dacă vă puteţi ţine firea, domnule Topolánek, veţi rămâne în istorie.
EnglishAs a European state, this is definitely the path which Romania has chosen to go down.
România, ca stat european, s-a înscris definitiv pe acest drum.
EnglishIf we go down this route, then the entire issue will simply be put on the long finger indefinitely.
Dacă mergem în această direcție, întreaga problemă va fi amânată la infinit.
EnglishIt tables a communication, instead of saying: 'People, that is absolutely the wrong road to go down.
Prezintă o comunicare, în loc să spună: "Oameni buni, este o direcție total greșită.
EnglishLet me stress that, whatever route we take, we will not go down the path of the US experience.
Doresc să menţionez că, indiferent ce drum vom urma, nu vom repeta situaţia din Statele Unite.
EnglishThey seized him; I refused to go, knelt down and pleaded with them: ”Please kill me instead!
L-au reţinut;Am refuzat să mă duc, am îngenunchiat şi i-am rugat: ,,Vă rog, omorâţi-mă pe mine în loc!
EnglishThese must remain national matters and therefore, the EU should not go down this route.
Acestea trebuie să rămână probleme naţionale şi, prin urmare, UE nu trebuie să se îndrepte în această direcţie.
EnglishI would suggest that we do not wish to go down that road again.
Aş sugera să nu încercăm să parcurgem iar acelaşi drum.