"graphic" translation into Romanian

EN

"graphic" in Romanian

RO

EN graphic
volume_up
{noun}

graphic (also: diagram, graph, wallchart)
volume_up
grafic {n}
Mr Melo, who is from Portugal, a country with a fragile economy, was very graphic.
Dl Melo, care este din Portugalia, o țară cu o economie fragilă, a fost foarte grafic.
Ho studied in Sydney, Australia and earned degrees in both fine art and graphic design.
Calvin Ho a studiat în oraşul australian Sydney şi are diplome în arte frumoase şi în design grafic.
For best results, you might also want to follow these graphics processor recommendations:
Pentru obținerea celor mai bune rezultate, urmați aceste recomandări privind procesorul grafic:

Synonyms (English) for "graphic":

graphic

Context sentences for "graphic" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSee results in a clean, graphic view that lets you take immediate action and launch apps.
Rezultatele apar într-o vizualizare grafică, clară, care vă permite să acționați imediat și să lansați aplicații.
EnglishCatherine Ashton gives us a graphic description of the EU as a rising power from a declining continent.
Catherine Ashton ne oferă o descriere grafică a UE ca putere ce se ridică dintr-un continent aflat în declin.
EnglishGaming and graphic-intensive programs.
Jocuri și programe cu elemente grafice complexe.
EnglishAero’s distinctive visual style combines the appearance of lightweight, translucent windows with powerful graphic advances.
Stilul vizual distinct al Aero combină aspectul transparent şi vaporos al ferestrelor cu noutăţi grafice majore.
English(Windows adds a default image for each contact which you can change to any picture or graphic you want.)
((Windows adaugă pentru fiecare persoană de contact o imagine implicită, care poate fi modificată cu orice altă imagine sau ilustrație.)
EnglishIt includes distinctive visual styles that combine the appearance of lightweight, translucent windows with powerful graphic advances.
Include stiluri vizuale distinctive ce combină aspectul transparent și vaporos al ferestrelor transparent cu noutăți grafice majore.
EnglishIndeed, many experts believe that the notorious hockey stick-shaped exponential global warming curve is, in reality, a graphic fabrication.
Într-adevăr, mulţi experţi cred că graficul încălzirii globale exponenţiale, în formă de crosă de hochei este, în realitate, o născocire.
EnglishIt isn't optimized for graphic-intensive programs such as 3D games, nor is it well suited for programs with hardware requirements such as TV tuners.
Nu este optimizat pentru programe grafice, precum jocurile 3D, nici nu este potrivit pentru programe care au cerințe hardware precum tunerele TV.
EnglishThe Logo must appear by itself, with a minimum spacing of ¼ the height of the Logo between each side of the Logo and other graphic or textual elements on your page.
Sigla trebuie să apară independent, cu o spațiere minimă de ¼ din înălțimea Siglei între fiecare latură a Siglei și alte elemente grafice sau de text de pe pagină.
EnglishDevice Stage doesn’t just display a straightforward picture of your device or printer, it splashes a colorful photo artistically across the top of the screen, with graphic accents.
Device Stage nu doar afișează o imagine clară a dispozitivului sau imprimantei, ci lansează în partea superioară a ecranului o fotografie colorată a acesteia, cu accente grafice.