"grass" translation into Romanian

EN

"grass" in Romanian

RO

EN grass
volume_up
{noun}

1. general

grass (also: yard grass)
Lime green grass and palm trees frame the Barbados surf.
Iarba verde și palmierii încadrează țărmul din Barbados.
Grass waves gently in the wind under a rose-colored sky.
Iarba se unduiește ușor în vânt sub un cer trandafiriu.
Drops of dew glisten on blades of grass and dandelion seeds.
Picături de rouă sclipesc pe fire de iarbă și semințe de păpădie.

2. botany

grass
Lime green grass and palm trees frame the Barbados surf.
Iarba verde și palmierii încadrează țărmul din Barbados.
Grass waves gently in the wind under a rose-colored sky.
Iarba se unduiește ușor în vânt sub un cer trandafiriu.
Drops of dew glisten on blades of grass and dandelion seeds.
Picături de rouă sclipesc pe fire de iarbă și semințe de păpădie.

Synonyms (English) for "grass":

grass

Context sentences for "grass" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Trebuie să sprijinim o abordare la nivel local care să fie flexibilă și integrată.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
13 - Aceasta va lua în considerare nevoia de a îmbunătăţi sectorul sporturilor la nivel local.
EnglishThat is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Acestea sunt estimările AIE, care nu este o organizaţie ecologistă.
EnglishFudged and dodged and kicked into the long grass.
Au fost eschivate și evitate și date la o parte în speranța că vor fi uitate.
EnglishThis is a grass-roots vision that represents a fundamental contribution to the European social model.
Aceasta este o viziune de bază care reprezintă o contribuţie fundamentală la modelul social european.
EnglishLocal, grass-roots knowledge is an asset for us.
Cunoştinţele locale, de bază, sunt foarte valoroase pentru noi.
EnglishThese days, there are many small grass-roots organisations that do excellent long-term work at local level.
În prezent, există multe mici organizații modeste care fac o treabă excelentă pe termen lung, la nivel local.
English. - The Commission fully acknowledges the important role of grass-root sport within European society.
membră a Comisiei. - Comisia recunoaşte în totalitate importanţa sportului la nivel local în societatea europeană.
EnglishIt has also to involve civil society and especially stimulate grass-root exchanges between citizens, NGOs and local authorities.
Trebuie să implice şi societatea civilă şi să stimuleze în special schimburile fundamentale între cetăţeni, ONG-uri şi autorităţi locale.
Englishkeep off the grass!
EnglishThe honourable Member also rightly points out that grass-root sports organisations face challenges in the current economic climate.
Onorabilul deputat subliniază, de asemenea, faptul că organizaţiile de sport la nivel local se confruntă cu provocări în actualul climat economic.
Englisha snake in the grass
EnglishThe consultations on funding for grass-root sport referred to by the honourable Member were carried out within the framework of this study.
Consultaţiile privind finanţarea sporturilor la nivel local la care onorabilul deputat a făcut referire au fost efectuate în cadrul acestui studiu.
EnglishThe grass-roots changes in Tunisia, caused by public support for Ben Ali running out, may mean the chance of a better future for this country.
Schimbările fundamentale din Tunisia, cauzate de sprijinul public pentru fuga lui Ben Ali, pot însemna șansa unui viitor mai bun pentru această țară.
EnglishOur group has for some time been in contact, through Mr Schulz, with Günter Grass, the German writer, who has also set up a Roma foundation.
Grupul nostru este de ceva timp în legătură, prin intermediul domnului Schulz, cu Günter Grass, scriitorul german care a înființat și o fundație pentru romi.
EnglishKicking the funding of the climate plans for developing countries into the long grass represents a serious undermining of the climate agreements.
Punerea pe plan secundar a surselor de finanţare a planurilor legate de climă pentru ţările în curs de dezvoltare reprezintă o gravă subminare a acordurilor privind clima.
EnglishI do not want to see this dossier kicked into the long grass and for us to then have it put before us at the end of our term or for it to be held over into the next parliamentary term.
Nu vreau să văd acest că acest dosar este aruncat într-un sertar și că ne este apoi pus în față la sfârșitul legislaturii noastre, sau că este amânat pentru următoarea legislatură.