EN ground
volume_up
{noun}

1. general

ground (also: cause, incentive, motive, reason)
This alone would have been sufficient grounds for voting against this report.
Doar acest lucru ar fi fost un motiv suficient pentru a vota împotriva acestui raport.
That option was rejected on the grounds that such checks would be too costly.
Această opţiune a fost respinsă pe motiv că astfel de controale ar fi prea costisitoare.
Banks may not discriminate against any EU citizens on grounds of nationality.
Băncile nu au voie să manifeste discriminare faţă de cetăţenii europeni, pe motiv de naţionalitate.
ground (also: baseline, basis, bottom, basic)
That means rethinking some of the ground rules for working together.
Prin urmare, regulile care stau la baza cooperării dintre ţări trebuie revizuite.
This is arrogance towards the democratic ground rules.
Acest lucru reprezintă o aroganţă faţă de regulile de bază ale democraţiei.
Auditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
Auditorii trebuie să se sprijine pe o bază solidă, pe probe obţinute pe teren.
ground (also: earth, land, soil)
We are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.
Rămânem vigilenţi şi vom urmări situaţia "de la sol”.
I believe that it is unacceptable for us to maintain borders in the sky when we do not have them on the ground.
Este inacceptabil, cred eu, să nu avem graniţe pe sol, dar să le menţinem pe cer.
Nevertheless, while we were not able to act as we should have done in the air, we can do so on the ground.
Totuși, chiar dacă nu am putut acționa așa cum trebuie în aer, putem să facem acest lucru la sol.
ground (also: earth)
It is not under control the mafia needs to be, but under the ground.
Mafia nu trebuie să fie sub control, mafia trebuie să fie sub pământ
The police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
Poliţia a găsit-o îngropată la doi metri sub pământ în poziţie aşezată.
I want to advise you, however, to keep your feet on the ground.
Doresc să vă sfătuiesc totuși să rămâneți cu picioarele pe pământ.
ground
volume_up
pământ {n} (teren)
It is not under control the mafia needs to be, but under the ground.
Mafia nu trebuie să fie sub control, mafia trebuie să fie sub pământ
The police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
Poliţia a găsit-o îngropată la doi metri sub pământ în poziţie aşezată.
I want to advise you, however, to keep your feet on the ground.
Doresc să vă sfătuiesc totuși să rămâneți cu picioarele pe pământ.
ground (also: reason)
volume_up
temei {n} (motiv)
We are working on the same bases and on well-prepared ground.
Lucrăm pe aceleaşi baze şi pe un temei bine pregătit.
In the past, numerous initiatives, especially social, were rejected on the grounds of having no legal basis.
În trecut, numeroase iniţiative, mai ales sociale, au fost respinse cu argumentul lipsei de temei juridic.
On what grounds does the Commission decide to initiate an investigation (Article 16) and subsequently propose a temporary withdrawal of the preferential arrangements?
În ce temei decide Comisia să demareze o anchetă (articolul 16) şi să propună ulterior retragerea temporară a condiţiilor preferenţiale?
ground (also: base, basis, foundation)
volume_up
temei {n} (temelie)
We are working on the same bases and on well-prepared ground.
Lucrăm pe aceleaşi baze şi pe un temei bine pregătit.
In the past, numerous initiatives, especially social, were rejected on the grounds of having no legal basis.
În trecut, numeroase iniţiative, mai ales sociale, au fost respinse cu argumentul lipsei de temei juridic.
On what grounds does the Commission decide to initiate an investigation (Article 16) and subsequently propose a temporary withdrawal of the preferential arrangements?
În ce temei decide Comisia să demareze o anchetă (articolul 16) şi să propună ulterior retragerea temporară a condiţiilor preferenţiale?
ground
ground (also: reason)
ground (also: space, grounds)
volume_up
ocol {n} (cuprins)
ground (also: motive, reason)
volume_up
rațiune {f} (motiv)
ground
volume_up
fund (al mării) {n}
ground (also: earth)
volume_up
țărână {f} (pământ)

2. ecology

It is not under control the mafia needs to be, but under the ground.
Mafia nu trebuie să fie sub control, mafia trebuie să fie sub pământ
The police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
Poliţia a găsit-o îngropată la doi metri sub pământ în poziţie aşezată.
I want to advise you, however, to keep your feet on the ground.
Doresc să vă sfătuiesc totuși să rămâneți cu picioarele pe pământ.

Context sentences for "ground" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe big task for us all in the next few weeks or months is to find common ground.
În următoarele săptămâni sau luni, obiectivul nostru este de a găsi un cadru comun.
EnglishThe presence of the European team on the ground was also received positively.
De asemenea, prezența echipei europene în zonă a fost întâmpinată în mod pozitiv.
EnglishWe need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.
Trebuie să fim capabil să aducem organizaţiile umanitare înapoi în acele teritorii.
EnglishHowever, it is also vitally important to finance practical measures on the ground.
Cu toate acestea, o importanţă vitală o are finanţarea măsurilor practice în teren.
EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Proiectele sunt pregătite și trebuie să ne asigurăm că vom demara acest plan.
EnglishThat is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.
De aceea voi întreprinde aceste vizite pentru a observa starea de fapt pe teren.
EnglishThe organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Organizaţiile de acolo ne avertizează că există riscul unui conflict etnic.
EnglishWhen it comes to the Internet, ACTA even breaks new ground, the statement reads.
Când vine vorba de internet, ACTA chiar aduce inovații, spune declarația.
EnglishFor the time being, the nuclear power lobby appears to be gaining ground.
Pentru moment, se pare că lobby-ul în favoarea energiei nucleare câștigă teren.
EnglishAuditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
Auditorii trebuie să se sprijine pe o bază solidă, pe probe obţinute pe teren.
EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
Acest lucru ne va da o bază comună pentru a negocia împreună cu chinezii.
EnglishThe other factor is how are we to deal with the riches beneath the ground in South Sudan?
Celălalt factor este cum să procedăm cu bogățiile subsolului din Sudanul de Sud?
EnglishYou may not realise the anger that is on the ground, but let me tell you it is there.
Poate nu conştientizaţi furia din teritoriu, dar daţi-mi voie să vă spun că ea există.
EnglishAll candidates had agreed beforehand the ground rules of the election.
Toți candidații au convenit în prealabil asupra regulilor de bază ale alegerilor.
EnglishThe police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
Poliţia a găsit-o îngropată la doi metri sub pământ în poziţie aşezată.
EnglishThere was also a lack of coordination between air and ground transport.
Totodată, a existat o lipsă a coordonării transporturilor terestre şi aeriene.
EnglishThat means rethinking some of the ground rules for working together.
Prin urmare, regulile care stau la baza cooperării dintre ţări trebuie revizuite.
EnglishIt has cleared the ground for very good and important work in the future.
Acesta a deschis calea pentru o activitate viitoare foarte importantă şi foarte utilă.
EnglishIn this framework too, we are looking for common ground on human rights.
În acest cadru, căutăm puncte comune în ceea ce priveşte situaţia drepturilor omului.
EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
Reformele au ajuns într-un punct mort iar cele deja implementate sunt practic literă moartă.