EN

handle {noun}

volume_up
handle (also: ear, lug)
handle
handle (also: door latch)
volume_up
clanță {f}

Context sentences for "handle" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTherefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Prin urmare, de la 1 noiembrie, Comisia se va ocupa numai de activităţile cotidiene.
EnglishI can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
Vă pot asigura că această candidatură va fi tratată în mod corespunzător.
EnglishIf we cannot collectively handle the current sophistication, then we must simplify.
Dacă nu putem face faţă împreună complexităţii actuale, atunci trebuie să simplificăm.
EnglishWe handle more than 11 000 requests for information in addition to complaints each year.
Gestionăm peste 11 000 de cereri de informaţii, alături de plângeri, în fiecare an.
EnglishWe need to try to handle it in the short term, but also in the long term.
Trebuie să încercăm să gestionăm acest lucru pe termen scurt, dar și pe termen lung.
EnglishIf the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
Dacă site-ul Web nu este pregătit să facă față traficului, este posibil să apară întârzieri.
EnglishMadam President, it is nothing to do with you: you handle it very well.
Dnă preşedintă, nu are nimic de-a face dumneavoastră: aţi gestionat situaţia foarte bine.
EnglishWe need to put tests in place in order to handle this situation properly.
Trebuie să stabilim e serie de teste pentru a aborda, în mod corespunzător, această situaţie.
EnglishLaser printers are faster and generally better able to handle heavy use.
Imprimantele laser sunt mai rapide și, în general, mai capabile să susțină o utilizare intensă.
EnglishWhen families gather, cameras work overtime—here's how to handle it.
La reuniunile de familie se fac de obicei foarte multe fotografii - iată cum să vă descurcați.
EnglishThese are files that modify the rules that Internet Explorer uses handle cookies.
Acestea sunt fișiere care modifică regulile pe care le utilizează Internet Explorer pentru a trata module cookie.
EnglishPoint to the Quick Launch toolbar sizing handle.
Indicați spre ghidajul de dimensionare al barei de instrumente Lansare rapidă.
EnglishThis is a situation that we must handle responsibly.
Aceasta este o situaţie pe care trebuie să o abordăm cu responsabilitate.
EnglishPut simply, a 64-bit PC can handle larger amounts of information than a 32-bit system.
Pe scurt, un computer pe 64 de biți poate susține volume mai mari de informații decât un sistem pe 32 de biți.
EnglishI would like to ask you how you actually intend to handle this.
Doresc să vă întreb ce aveţi de gând să faceţi în acest sens.
EnglishThat is something that we should handle politically in our country.
Acest fapt trebuie tratat în mod politic în ţara noastră.
EnglishMost FM tuners are also TV tuners, and the hardware can only handle one signal at a time.
Majoritatea tunerelor FM sunt, de asemenea, tunere TV și hardware-ul poate gestiona un singur semnal o dată.
EnglishThis clearly shows that this is a broader European issue that we must handle together.
Acest lucru demonstrează în mod clar că este o problemă european mai amplă pe care trebuie să o tratăm împreună.
EnglishThese are files that modify the rules that Internet Explorer uses to handle cookies.
Acestea sunt fișiere care modifică regulile pe care le utilizează Internet Explorer pentru a trata modulele cookie.
EnglishThe pointer changes to a red double-headed arrow when you hold it over a trim handle.
Indicatorul se modifică într-o săgeată roșie cu vârf dublu când îl poziționați peste un ghidaj de ascundere parțială.

Synonyms (English) for "handle":

handle
handling
axe handle
English