EN harsh
volume_up
{adjective}

1. general

harsh (also: hard, rough, strenuous, tough)
volume_up
dur {adj. m}
The rapporteur had some harsh words for the modification.
Raportorul a criticat destul de dur modificarea.
Prepare yourself for our harsh, but fair, exchange of views with you and your College.
Pregătiţi-vă pentru un schimb de opinii dur, însă corect, între noi, dumneavoastră şi colegiul dumneavoastră.
Our level of flexibility, our level of creativity, our ability to respond, to act and to look for compromises surely do not merit such harsh criticism.
Cu siguranţă, nivelul nostru de flexibilitate, de creativitate, abilitatea de a răspunde, de a acţiona şi de a căuta compromisuri nu merită să fie criticate atât de dur.
harsh (also: acerb, coarse, dour, grim)
volume_up
aspru {adj. m}
This is currently the case in Slovakia, where the language law passed in 1995 and subjected at the time to harsh international criticism has now been revived.
Aceasta se întâmplă în Slovacia, unde s-a revitalizat legea privind limba, adoptată în 1995 şi aspru criticată în sferele internaţionale la momentul respectiv.
harsh (also: austere, dour, hard, rigid)
volume_up
sever {adj. m}
That harsh treatment was meted out by Mr Pöttering and Mr Siwiec, the Vice-President replacing him later in the afternoon.
Acest tratament sever a fost impus de către domnul Pöttering şi domnul Siwiec, vicepreşedintele care l-a înlocuit mai târziu, după-amiază.
The economic and financial crisis has had a much harsher effect on the transforming countries of Central and Eastern Europe than on the stable democracies of Western Europe.
Criza economică şi financiară a avut un efect mult mai sever asupra ţărilor care trec prin schimbări din Europa Centrală şi de Est decât asupra democraţiilor stabile din Europa de Vest.
harsh (also: rigorous, severe, strict)
volume_up
riguros {adj. m}
harsh (also: bestial, brutal, inhuman, rough)
volume_up
brutal {adj. m}
harsh (also: broken, hoarse, shattered)
volume_up
spart {adj. m}
volume_up
aprig {adj. m}
It should be avoided at all cost and should be punished in the harshest possible way.
Ar trebui evitată cu orice preț și ar trebui pedepsită în cel mai aprig mod posibil.
harsh (also: dog's)
harsh (also: barrack-like)
volume_up
cazon {adj. m}
harsh (also: cruel)
volume_up
ghimpos (aspru) {adj. m}
harsh
volume_up
ridicat {adj. m} (aspru)
harsh (also: rough, rude, sharp, uncivil)
volume_up
răstit {adj. m}
volume_up
strasnic {adj. m}
harsh (also: blatant, shrill, strident)
volume_up
ţipător {adj. m} (strident)
harsh (also: inflexible, stern)
volume_up
vârtos {adj. m} [fig.]
harsh (also: callous)
harsh (also: shrill, strident)
volume_up
pătrunzător {adj. m} (despre sunete)
harsh (also: barren, cold, dried-up, dry)
volume_up
sec {adj. m}

2. figurative

harsh (also: acerb, coarse, dour, grim)
volume_up
aspru {adj. m}
This is currently the case in Slovakia, where the language law passed in 1995 and subjected at the time to harsh international criticism has now been revived.
Aceasta se întâmplă în Slovacia, unde s-a revitalizat legea privind limba, adoptată în 1995 şi aspru criticată în sferele internaţionale la momentul respectiv.
harsh (also: austere, dour, hard, harsh)
volume_up
sever {adj. m}
That harsh treatment was meted out by Mr Pöttering and Mr Siwiec, the Vice-President replacing him later in the afternoon.
Acest tratament sever a fost impus de către domnul Pöttering şi domnul Siwiec, vicepreşedintele care l-a înlocuit mai târziu, după-amiază.
The economic and financial crisis has had a much harsher effect on the transforming countries of Central and Eastern Europe than on the stable democracies of Western Europe.
Criza economică şi financiară a avut un efect mult mai sever asupra ţărilor care trec prin schimbări din Europa Centrală şi de Est decât asupra democraţiilor stabile din Europa de Vest.

Synonyms (English) for "harsh":

harsh

Context sentences for "harsh" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEconomic governance requires harsh, immediate action and stringent rules that are binding.
Guvernanța economică cere măsuri aspre, imediate și reguli stricte, obligatorii.
EnglishThe fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
Soarta unui cetăţean care se opune nedreptăţii este dură şi crudă în Pakistanul zilelor noastre.
EnglishMadam President, Commissioner, trafficking in human beings is a harsh reality in the EU.
Dnă președintă, dnă comisar, traficul de persoane este o realitate cruntă în Uniunea Europeană.
EnglishThe first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
Prima critică dură la adresa legislației privind mass-media a fost adusă înaintea adoptării legii.
EnglishFinally, ladies and gentlemen, the authorities are applying harsh fiscal adjustment policies.
În cele din urmă, doamnelor și domnilor, autoritățile aplică politici dure de ajustare fiscală.
EnglishIt is a harsh policy exercised solely on the basis of the criterion of the profitability of capital.
Este o politică dură, practicată numai pe baza criteriului profitabilităţii capitalului.
EnglishThe moral of Zapata's case is that one cannot ignore the harsh realities of the Cuban dictatorship.
Morala cazului Zapata este că nu pot fi ignorate realităţile crude ale dictaturii cubaneze.
EnglishThey are not about dictatorial demands and harsh condemnations.
Acestea nu se referă la cereri dictatoriale şi condamnări aspre.
EnglishLegislators must not be afraid to state harsh realities when looking at potential impacts.
Legiuitorii nu trebuie să se teamă de afirmarea realităţii dure atunci când analizează impactul posibil.
EnglishI cannot fail but come to the harsh conclusion that for some Europeans Tibet is closer than Moldova.
Nu pot să-mi reprim o concluzie amară: pentru unii europeni, Tibetul este mai aproape decât Moldova.
EnglishMass protests and strikes in reaction to harsh austerity measures are currently crippling France.
Protestele în masă și grevele ca reacție la măsurile de austeritate severe schilodesc în prezent Franța.
EnglishIn drawing up this report, I am not setting out to take a severe or harsh approach towards the Commission.
La întocmirea acestui raport, nu intenţionez să am o abordare severă sau dură la adresa Comisiei.
EnglishThat is the harsh reality that flies in the face of fine words by government and the Commission.
Aceasta este realitatea cruntă în totală neconcordanță cu afirmațiile frumoase ale Consiliului și Comisiei.
EnglishThis is particularly important in the harsh reality of today's economic and financial crisis.
Acest lucru este deosebit de important, având în vedere realitatea crudă a crizei economice şi financiare de astăzi.
EnglishIn my own country, Finland, there is continual heavy snow and there are harsh frosts, but things work.
În țara mea, Finlanda, există ninsori puternice neîntrerupte și înghețuri aspre, dar lucrurile funcționează.
EnglishThe economic crisis is being particularly harsh on young people.
criza economică afectează în special tinerii.
EnglishThis constraint is particularly harsh in times of crisis such as the period we are experiencing at present.
Aceste restricţii sunt deosebit de dure în momente de criză cum este perioada cu care ne confruntăm în prezent.
EnglishAre we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
Chiar sugerăm cu adevărat că sentința este prea dură pentru cineva care a fost condamnat pentru ucidere din culpă?
EnglishFor our citizens, austerity measures are not a vague concept but the harsh reality of their daily lives.
Pentru cetăţenii noştri, măsurile de austeritate nu reprezintă un concept vag, ci realitatea crudă a vieţii lor de zi cu zi.
EnglishChina has a harsh policy against Taiwan.
China duce o politică dură faţă de Taiwan.