"hence" translation into Romanian

EN

"hence" in Romanian

EN hence
volume_up
{conjunction}

hence (also: so, therefore, then, thus)
volume_up
deci {conj.}
The European Year of Volunteering is hence an important initiative.
Anul european al voluntariatului este, deci, o iniţiativă importantă.
We do indeed - hence I know about the weekly reports.
Facem într-adevăr acest lucru - deci știu despre rapoartele săptămânale.
New firms mean new workplaces, and hence economic recovery.
Firme noi înseamnă noi locuri de muncă, deci redresare economică.
hence (also: therefore, then)

Synonyms (English) for "hence":

hence

Context sentences for "hence" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHence, I believe that it would be a good idea to avoid cutting these budgets.
Prin urmare, consider că ar fi o idee bună să se evite reducerea acestor bugete.
EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Prin urmare, evitarea emisiilor de tone de CO2 echivalent nu ar mai avea loc.
EnglishThis new entity lacks a budgetary framework, hence the need for this amendment.
Acestei noi entități îi lipsește cadrul bugetar, de unde nevoia acestui amendament.
EnglishI am in agreement with this and have hence voted in favour of the resolution.
Sunt de acord cu acest lucru şi, prin urmare, am votat în favoarea rezoluţiei.
EnglishHence the justified demands for an activities report, transparency and clarity.
De aici, cererile justificate pentru un raport de activitate, transparenţă şi claritate.
EnglishAll this affects the EU - hence the significance of the Eastern Partnership.
Toate acestea afectează UE - de aici şi semnificaţia Parteneriatului estic.
EnglishHence the report that we are presenting is the result of a highly coordinated effort.
Aşadar, raportul pe care îl prezentăm este rezultatul unui efort extrem de coordonat.
EnglishHence, the thing we are talking about today - these bungs to selected favoured companies.
Prin urmare, astăzi discutăm despre mituirea unor companii selecte favorizate.
EnglishHence, it accentuates the damaging effects of the policies that the EU has been pursuing.
Astfel, acesta accentuează efectele dăunătoare ale politicilor aplicate de UE.
EnglishThis has become a priority for the European Union, and hence also for the EIB.
Aceasta a devenit o prioritate pentru Uniunea Europeană și, în consecință, și pentru BEI.
EnglishHence we propose the following recital, which I shall read in English:
De aceea, vă propun următoarele considerente, pe care le voi citi în limba engleză:
EnglishHence this call, Commissioner Verheugen, to you and to the Commission.
De aici acest apel adresat dumneavoastră, dle comisar Verheugen, şi Comisiei.
EnglishThese requirements guarantee the reliability and hence the efficacy of the initiative.
Aceste cerințe garantează fiabilitatea și, astfel, eficiența inițiativei.
EnglishHence the insistence of this Parliament on the delegated acts procedure.
De aici și insistența prezentului Parlament cu privire la procedura actelor delegate.
EnglishThis is unacceptable, and hence I have voted against the resolution.
Acest lucru este inacceptabil şi, din aceste motive, am votat împotriva rezoluţiei.
EnglishHence, in my opinion, the option of a 30% reduction must be kept expressly on the table.
Prin urmare, consider că opţiunea unei reduceri de 30 % trebuie menţinută în mod expres.
EnglishI am in favour of such codification and have hence voted in favour.
Sunt în favoarea unei astfel de codificări şi, prin urmare, am votat pentru.
EnglishHence, this is a very good agreement for Europe and I have therefore voted in favour of it.
Prin urmare, acesta este un acord foarte bun pentru Europa și am votat în favoarea sa.
EnglishHence, I do not intend to lend my support to the text that has been tabled.
Prin urmare, nu intenționez să sprijin textul care a fost prezentat.
EnglishHence a civil war which has taken the lives of over two million people.
S-a ajuns astfel la un război civil care a costat viețile a peste două milioane de oameni.