"henceforth" translation into Romanian

EN

"henceforth" in Romanian

EN henceforth
volume_up
{adverb}

Women are guaranteed a minimum duration of maternity leave, which will henceforth be on full pay.
Li se garantează femeilor o durată minimă a concediului de maternitate, care de acum înainte va fi plătit integral.
We hope that henceforth there will no longer be any reason for obstructing the subsequent accession talks.
Sperăm ca de acum înainte să nu mai existe niciun motiv de obstrucţionare a negocierilor ulterioare de aderare.
Thanks to today's vote, employing illegal workers will henceforth cost employers dear and may even put them in prison.
Mulţumită votului de astăzi, angajarea de lucrători ilegali îi va costa scump pe angajatori de acum înainte şi ar putea chiar să îi trimită la închisoare.

Synonyms (English) for "henceforth":

henceforth

Context sentences for "henceforth" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is henceforth the Commission that represents the Union in foreign affairs, not the European Council.
Deci Comisia este cea care reprezintă Uniunea în afacerile externe, nu Consiliul European.
EnglishIt should henceforth be seen as a source of enablement.
Prin urmare, ar trebui să fie percepută drept o sursă de înlesniri.
EnglishThe EU partnership agreements henceforth include clauses on democracy and human rights.
Acordurile de parteneriat ale Uniunii Europene cuprind de acum clauze referitoare la democraţie şi la drepturile omului.
EnglishIn other words, henceforth, we have the mechanisms in the Treaty of Lisbon - there is no need to invent anything new ...
Cu alte cuvinte, aşadar, avem mecanismele în Tratatul de la Lisabona - nu este nevoie să inventăm ceva nou...
EnglishHenceforth, all spending - the entire budget - will be agreed under the codecision procedure between the Council and Parliament.
Prin urmare, orice cheltuială - întregul buget - va fi aprobat prin procedura de codecizie între Consiliu şi Parlament.
EnglishHenceforth, with codecision, you, too, have the same responsibility as the Council in this area, and I am convinced that we will be able to work very well together.
Pentru viitor, atât dvs., cât și Consiliul, aveți aceeași responsabilitate în cadrul procedurii de codecizie și sunt convins că vom putea conlucra în condiții foarte bune.
EnglishAs a Corsican Member, I therefore welcome the fact that European funds are henceforth available to the threatened languages in Europe, regardless of their status within their Member State.
În calitate de deputat corsican, salut, prin urmare, faptul că fondurile europene vor fi de acum disponibile limbilor amenințate din Europa, indiferent de statutul lor în statele lor membre.