"her" translation into Romanian

EN

"her" in Romanian

volume_up
her {pron.}

EN her
volume_up
{pronoun}

her (also: him, it)
volume_up
o {pron.}
There is no doubt this measure was taken to humiliate her and to frighten her.
Nu există nicio îndoială că această măsură a fost luată pentru a o umili și a o speria.
They strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
Au sugrumat-o, au pus-o în cadă şi au încercat să pretindă că este vorba de o sinucidere.
She hears heavy steps behind her, but only has time to register the fact that someone is following her.
Aude pași în spatele ei, însă abia are timp să-și dea seama că cineva o urmărește.
her (also: they)
volume_up
ei {pron.}
There are thousands of people like her, and their patience is wearing thin.
În situaţia ei se află mii de persoane, care încep să îşi piardă răbdarea.
She hears heavy steps behind her, but only has time to register the fact that someone is following her.
Aude pași în spatele ei, însă abia are timp să-și dea seama că cineva o urmărește.
To punish her, her husband poured acid over her.
Pentru a o pedepsi, soţul ei a vărsat acid pe ea.
her (also: she, (to) her)
How many would be enough for her to change her opinion?
Cât de multe ar fi suficiente pentru ca dumneaei să își schimbe părerea?
This is not about her, however: it concerns the EU's big Member States.
Numai că aici nu este vorba despre dumneaei: este vorba de statele membre mari ale UE.
It is in her mandate, so we want her to take her mandate seriously.
Mandatul dumneaei stipulează acest lucru, deci vrem să-i luăm în serios mandatul.
her (also: she)
volume_up
ea {pron.}
For her, it does not really matter how much the compensation is.
Pentru ea nu contează cu adevărat care este valoarea compensaţiei.
To punish her, her husband poured acid over her.
Pentru a o pedepsi, soţul ei a vărsat acid pe ea.
It is to her that Chinese dissidents are already appealing.
La ea apelează deja dizidenții chinezi.

Context sentences for "her" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is true that she has ended this, but her health is in a very precarious state.
Este adevărat că a renunţat la grevă, dar starea sănătăţii sale este foarte precară.
EnglishNatalia Estemirova was extremely committed to her work for Memorial in Chechnya.
Natalia Estemirova a fost extrem de dedicată muncii sale pentru Memorial, în Cecenia.
EnglishI wish her much success in carrying it further through the legislative process.
Îi urez mult succes în continuarea acestei acțiuni prin procesul legislativ.
EnglishShe has raised her voice many times in calling for dialogue as the only way forward.
Și-a reiterat de multe ori invitația la dialog ca singură cale pentru a progresa.
EnglishI would also like to thank her for her excellent cooperation with the Commission.
Aș dori, de asemenea, să îi mulțumesc pentru excelenta cooperare cu Comisia.
EnglishMrs De Keyser said that, for this reason, her group had withdrawn its signature.
Dna De Keyser a spus că, din acest motiv, grupul său şi-a retras semnătura.
EnglishFor the last 10 years her activities have been closely linked to the plenary.
În ultimii 10 ani, activitățile sale au fost strâns legate de ședința plenară.
EnglishIn this regard I would like to thank the rapporteur for her excellent work.
În acest sens, doresc să mulţumesc raportoarei pentru activitatea sa excelentă.
EnglishI would like to come back to them and to support very strongly some of her proposals.
Doresc să revenim la ele și să susținem puternic unele dintre propunerile făcute.
EnglishI should especially like to thank Mrs Hieronymi and wish her all the best.
Aş dori să mulţumesc în mod special dnei Hieronymi şi să îi urez toate cele bune.
EnglishI am very pleased that the Commissioner mentioned this in her presentation.
Mă bucur foarte mult că dna comisar a menționat acest lucru în prezentarea sa.
EnglishAll I could say was that if I were in her position, I would not pay the money.
Tot ce am putut spune a fost că, dacă aș fi fost în locul său, nu aș plăti acei bani.
EnglishMrs Ashton did touch on some details, but her answers were disappointing.
Dna Ashton a atins câteva detalii, însă răspunsurile sale au fost dezamăgitoare.
EnglishFor this reason I would like to thank Mrs Giannakou most sincerely for her report.
Din acest motiv, aș dori să îi mulțumesc sincer doamnei Giannakou pentru raportul său.
EnglishA contact removes his or her birth date from a profile they share with you.
Un contact își elimină ziua de naștere dintr-un profil pe care îl partajează cu dvs.
EnglishRosita is from Italy, but lives and works in France with her husband and 3 children.
Rosita, din Italia, locuieşte şi lucrează în Franţa, împreună cu soţul şi cei 3 copii.
EnglishRosita lives in Italy with her husband and 3 children, but works in France.
Rosita locuieşte în Italia, împreună cu soţul şi cei 3 copii, dar lucrează în Franţa.
EnglishMadam President, I thank the Commissioner for her lengthy and full statement.
Doamnă preşedintă, îi mulţumesc doamnei comisar pentru declaraţia sa lungă şi completă.
EnglishOn many occasions, we have called on the authorities in Burma to release her.
În mai multe rânduri, am solicitat autorităţilor birmaneze eliberarea sa.
EnglishMr President, I welcome the Commissioner and I thank the rapporteur for her work.
Dle preşedinte, îl salut pe comisar şi îi mulţumesc raportoarei pentru eforturile depuse.