"her own" translation into Romanian

EN

"her own" in Romanian

See the example sentences for the use of "her own" in context.

Similar translations for "her own" in Romanian

her pronoun
(to) her pronoun
to own verb

Context sentences for "her own" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
O profesoară a fost ucisă în timp ce încerca să apere un elev cu propriul său corp.
EnglishEach one of us has his or her own opinion as to where and how we might improve things.
Fiecare dintre noi are o opinie în legătură cu ce şi cum poate fi îmbunătăţit.
EnglishShe has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.
Bunurile sale au fost îngheţate şi i-a fost refuzat accesul la un avocat.
EnglishEach person controls who can get to his or her own libraries.
Fiecare persoană controlează accesul celorlalți la bibliotecile sale.
EnglishEach person controls who can access his or her own libraries.
Fiecare persoană controlează accesul celorlalți la bibliotecile sale.
EnglishIn order to preclude this type of procedure, each person should hold his or her own passport.
Pentru a împiedica acest tip de procedură, fiecare persoană ar trebui să deţină propriul paşaport.
EnglishThe Member in question may not like this, but it is her own problem and she can sort it out with her friends.
Dacă deputata în cauză nu este de acord cu această situație, este problema dumneaei.
EnglishI would be interested to know whether she really was speaking on behalf of the committee or only on her own behalf.
Aş dori să ştiu dacă vorbea într-adevăr în numele comisiei sau în nume propriu.
EnglishEach person controls access to his or her own libraries.
Fiecare persoană controlează accesul la bibliotecile sale.
EnglishFurthermore, Russia must abide by her own constitution.
În plus, Rusia trebuie să îşi respecte propria constituţie.
EnglishEach of us has his or her own share of responsibility.
Fiecare dintre noi are partea sa de responsabilitate.
EnglishHere, notice how the administrator can access both her own files and those of other users.
Aici puteți observa cum administratorul are posibilitatea să acceseze atât fișierele proprii, cât și cele ale altor utilizatori.
EnglishAmerica will come to the G20 with her own agenda.
America va participa la G20 cu propria ordine de zi.
EnglishHowever, she also has a clear responsibility of her own for strategy, planning and financing relating to that policy.
Totuşi, dumneaei este în mod clar responsabilă şi pentru strategia, planificarea şi finanţarea acestei politici.
EnglishThat is the key; not reproaching any particular Head of Government who is abiding by the European treaties and her own constitution.
Aceasta este cheia: nu să aducem reproşuri unui şef de guvern care respectă tratatele europene şi propria constituţie.
EnglishThe press is currently highlighting the case of 16-year-old Medine Memi, who was cruelly murdered by her own father and grandfather.
Presa expune în prezent cazul adolescentei de 16 ani, Medine Memi, care a fost omorâtă cu cruzime de tatăl şi de bunicul ei.
EnglishShe sold her own little girl.
EnglishTherefore, we expect Russia to respect her international obligations and implement the constitutional rights of her own citizens.
Prin urmare, ne aşteptăm ca Rusia să respecte obligaţiile ei internaţionale şi să aplice drepturile constituţionale ale propriilor ei cetăţeni.
EnglishWe were able to work together productively, each putting forward his or her own points of view, and I would like to thank them for that.
Am putut lucra împreună în mod productiv, fiecare prezentându-şi propriul punct de vedere, şi aş dori să le mulţumesc pentru acest lucru.
EnglishThe problem with the budget today, as everyone has said in his or her own way, is a problem to do with the idea of the development of the European idea.
Problema cu bugetul astăzi, după cum a declarat fiecare în felul său, este o problemă care are de-a face cu ideea de dezvoltare a ideii europene.

Other dictionary words

English
  • her own

Translations into more languages in the bab.la Norwegian-English dictionary.