"here I am" translation into Romanian

EN

"here I am" in Romanian

volume_up
here I am {interj.} [example]

EN here I am
volume_up
{interjection} [example]

here I am
volume_up
am ajuns {interj.} [ex.]

Similar translations for "here I am" in Romanian

Here noun
Romanian
here adverb
here interjection
Romanian
here! interjection
Romanian
I noun
Romanian
I pronoun
Romanian
to be verb

Context sentences for "here I am" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere needs to be a measure, and here I am hallucinating even more.
Trebuie să existe o măsură, iar legat de acest lucru am şi mai mari halucinaţii.
EnglishHere I am repeating the message delivered by my colleague Mr Bushill-Matthews.
Prin aceasta repet mesajul colegului meu, domnul Bushill-Matthews.
EnglishHere I am, a peaceful dissident from one of the Member States of the European Union, Hungary.
Sunt un disident pacifist care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Ungaria.
EnglishWe, too, have responsibility here, I am happy to accept that.
Şi noi avem responsabilitate aici, sunt bucuros să recunosc acest lucru.
EnglishHere I am also referring to Member State capitals.
Aici mă refer și la capitalele statelor membre.
EnglishThere are several important considerations and here I am thinking, in particular, of research into allergic reactions.
Sunt mai multe considerații importante și mă gândesc aici, în special, la cercetarea reacțiilor alergice.
EnglishHere I am referring to heading 1a and heading 4.
Mă refer aici la rubrica 1a şi la rubrica 4.
EnglishHere, I am echoing the words of Mrs Pack.
Şi reproduc aici cuvintele doamnei Pack.
EnglishLike many others here, I am worried about the developments we have witnessed in some Member States, including Italy and Hungary.
La fel ca mulţi dintre cei aflaţi aici, sunt îngrijorat de evoluţia situaţiei din unele state membre, precum Italia şi Ungaria.
EnglishHere, I am thinking, above all, of the millions of young people who are hungry for more freedom and the opportunity to develop.
Mă gândesc, mai presus de toate, la milioanele de tineri care tânjesc după mai multă libertate și după oportunitatea de dezvoltare.
EnglishIn just the same way, and here I am moving in the same direction as Mr Schulz, we still do not have interoperability on the rail network.
În mod similar, şi aici mă îndrept în aceeaşi direcţie ca dl Schulz, în continuare nu avem interoperabilitate pe reţelele feroviare.
EnglishWe need to demand reforms in the area of legislation as well, and here I am thinking of the criminal code and of press and electoral legislation.
Trebuie să solicităm reforme şi în domeniul legislaţiei şi am în vedere codul penal şi legislaţia electorală, şi cea privind presa.
EnglishHere, I am looking in particular at our friends in the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament.
Aici mă adresez în special prietenilor noştri din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European.
EnglishIf Europe is not ambitious here, I am very much afraid that we will lose the growing markets of this century to our competitors.
Dacă Europa nu este ambiţioasă în acest domeniu, mă tem foarte tare că vom pierde pieţele aflate în expansiune în acest secol în faţa concurenţilor noştri.
EnglishIndeed, there is a real risk to the world economy with the shortages engineered by certain producer countries, and here I am thinking of China.
De fapt, economia mondială se confruntă cu un risc real, al lipsurilor puse la cale de anumite țări producătoare, iar aici mă gândesc la China.
EnglishAfter all, this is about - and here I am quoting the Treaty - 'measures ... which have as their direct objective the protection of public health', end of quote.
La urma urmelor, este vorba despre - și aici citez din Tratat - "măsuri ... care au ca obiectiv direct protecția sănătății publice”. Am închis citatul.
EnglishThere is, of course - and here I am taking up what Mrs De Keyser said - political urgency, because, after all, we are forced to do something for the Arctic.
Desigur - şi aici adopt ideea dnei De Keyser - este vorba de urgenţă politică, deoarece, la urma urmelor, suntem obligaţi să facem ceva pentru zona arctică.
EnglishI realise with regret that neither my Group nor my Party - and here I am choosing my words carefully - was able to support the Citizens' Initiative.
Constat cu părere de rău că nici grupul din care fac parte, nici partidul meu - şi aici îmi aleg cu grijă cuvintele - nu au reuşit să sprijine Iniţiativa cetăţenească.
EnglishHere I am referring to the shameful Hungarian Healthcare Act of 2006, which was based on hospital closures and profit-oriented healthcare services.
Mă refer aici la rușinoasa lege din Ungaria din 2006 privind asistența medicală, care s-a bazat pe închiderea spitalelor și pe servicii de asistență medicală orientate spre profit.
EnglishMr President, like other Members here, I am not a member of the Committee on Transport and Tourism but I come from Northern Ireland, an island on the edge of Europe.
Dle președinte, la fel ca alți deputați de aici, nu sunt membră a Comisiei pentru transport și turism, dar vin din Irlanda de Nord, o insulă de la marginea Europei.