"here is" translation into Romanian

EN

"here is" in Romanian

EN

here is {interjection}

volume_up

Similar translations for "here is" in Romanian

Here noun
Romanian
here adverb
here interjection
Romanian
here! interjection
Romanian
is interjection
Romanian
to be verb

Context sentences for "here is" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor that reason, I think that the air navigation services will do a good job here.
Din acest motiv, cred că serviciile de navigaţie aeriană vor face o treabă bună.
EnglishHere in this Parliament we cannot so obviously turn our backs on this reality.
În acest Parlament nu putem să întoarcem spatele acestei realităţi în mod vădit.
EnglishWe are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
Aici ne aflăm pe un teren alunecos; colegul nostru, dl Farage, ar fi încântat!
EnglishHere's a list of the four default libraries and what they're typically used for:
Iată lista celor patru biblioteci implicite și pentru ce sunt de obicei utilizate:
EnglishThe continuity necessary to the work of the entire EU is again apparent here.
Continuitatea necesară pentru activitatea întregii Uniuni este din nou evidentă.
EnglishIt is my conviction that this idea, although subversive, is what is needed here.
Sunt convins că această idee, deşi subversivă, este ceea ce avem nevoie aici.
EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Apreciez foarte mult acest lucru şi am dorit să-l subliniez în faţa Parlamentului.
EnglishMr Daul and Mr Schulz were here and they both voted against that postponement.
Dl Daul și dl Schulz erau și ei de față și au votat amândoi împotriva amânării.
EnglishI have been fighting for these issues for years here in the European Parliament.
Lupt împotriva acestor probleme de ani de zile aici, în Parlamentul European.
EnglishHere was an innovative manufacturer which developed an inhaler for asthmatics.
A existat un producător inovator, care a proiectat un inhalator pentru astmatici.
EnglishWe are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
Suntem surprinşi când cetăţenii din ţările magrebiene vor să se mute cu toţii aici.
EnglishIt is true that there have been rather pessimistic views expressed here today.
Este adevărat că au existat viziuni destul de pesimiste astăzi în această sală.
EnglishThe debate that we are holding here concerns the last dictatorship left in Europe.
Dezbaterea pe care o ținem aici se referă la ultima dictatură rămasă în Europa.
EnglishAnd, finally, why is there nothing here about the need to bring in more business?
Şi, în final, de ce nu se menţionează deloc nevoia de a atrage mai multe sectoare?
EnglishHere are answers to some common questions about viruses, worms, and Trojan horses.
Iată răspunsuri la câteva întrebări generale despre viruși, viermi și cai troieni.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Însă aici mai există o problemă şi trebuie să subliniem aspectul evaziunii fiscale.
EnglishWe therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Prin urmare, am sprijinit proiectul iniţial al rezoluţiei comune prezentate aici.
EnglishRecall, if you will, the debate that we had here last year prior to Copenhagen.
Amintiți-vă, vă rog, dezbaterea pe care am avut-o anul trecut înainte de Copenhaga.
EnglishHere we have a simple and modern way of re-thinking the agricultural profession.
Avem în acest caz o modalitate simplă și modernă de a regândi meseria de agricultor.
EnglishHere is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
Iată un artist de talie mondială arestat la 3 aprilie aparent fără niciun motiv.