"here you are" translation into Romanian

EN

"here you are" in Romanian

RO

EN here you are
volume_up
{interjection}

here you are
volume_up
na {interj.} (poftim)

Similar translations for "here you are" in Romanian

Here noun
Romanian
here adverb
here interjection
Romanian
here! interjection
Romanian
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to be verb

Context sentences for "here you are" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere, you can see that we're currently using a standard account.
Aici, aveți posibilitatea să vedeți că acum utilizăm un cont standard.
EnglishHere you see the plastic gadget that this is all about.
Vedeţi aici dispozitivul din plastic despre care tot vorbim.
EnglishHere you can see the account we just created.
Aici aveți posibilitatea să vedeți contul pe care tocmai l-am creat.
EnglishHere you are calling for Eurobonds, but in Germany you have declared Eurobonds to be a kind of blasphemy.
Sunteți aici solicitând euroobligațiuni, însă în Germania ați declarat că ele sunt un fel de blasfemie.
EnglishHere, you can get to files you've recently opened.
Aici puteți accesa fișierele pe care le-ați deschis recent.
EnglishThe massive financial crisis occurred and now here you are telling us that we need a stricter legislative framework.
Criza financiară masivă s-a produs, iar acum ne spuneţi că avem nevoie de un cadru legislativ mai strict.
EnglishHere, you can find links to companies and agencies offering work, summer jobs and au pair programmes in the Czech Republic and abroad.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishBut there is a rather important point being missed here: you have been the boss; you have been the governor for the last five years.
Însă există un aspect important care ne scapă aici: aţi fost şeful; aţi fost guvernator timp de cinci ani.
EnglishNow, here you are repeating monotonously the words 'monitoring deficits' and 'austerity in the Stability Pact'.
Acum, iată că repetaţi în mod plictisitor cuvintele "monitorizarea deficitelor” şi "austeritate în cadrul Pactului de stabilitate”.
EnglishHere you will find a number of richly illustrated slides about what the European Union is, what it does and how it works.
Aici veţi afla, prin intermediul unor slide-uri bogat ilustrate, ce este Uniunea Europeană, cu ce se ocupă şi cum funcţionează.
EnglishSo here, you will have a huge influence on the budgetary possibilities for the agricultural sector for the period after 2013.
Deci iată, veţi avea o influenţă enormă asupra posibilităţilor bugetare destinate sectorului agricol pentru perioada de după 2013.
EnglishHere you will find resources to help you learn about and adopt Microsoft Online Services into your everyday business practice.
Aici veţi găsi resursele care vă ajută să aflaţi despre şi să adoptaţi Microsoft Online Services în activităţile cotidiene de afaceri.
EnglishHere you can decide if you want to let Windows choose what's best for your computer, adjust for best appearance, or adjust for best performance.
Aici aveți posibilitatea să decideți dacă doriți să permiteți ca Windows să aleagă ceea ce este mai bun pentru computer, să ajusteze cel mai bun aspect sau cea mai bună performanță.
EnglishFinally, let us assume here you have the power to do all of this - and you are telling us you have; why then was there no effort to reduce or eliminate bank bonuses?
În cele din urmă, să presupunem aici că aveți puterea să faceți toate acestea - și ne spuneți că o aveți; de ce nu se face niciun efort pentru a reduce sau elimina bonusurile bancare?
EnglishPrime Minister, just like your predecessor, here you have used strong and emotive words in the language of Shakespeare, but, again like him, you have few concrete proposals.
Domnule prim-ministru, ca şi predecesorul dumneavoastră, aţi folosit aici cuvinte puternice şi emoţionante în limba lui Shakespeare, dar, la fel ca el, aveţi puţine propuneri concrete.
EnglishMr President, in your speech to us here, you said that it is extremely important to strengthen the single market, and that strengthening the single market is a prescription for the crisis in Europe.
Dle Preşedinte, în discursul pe care ni l-aţi adresat, aţi spus că este foarte importantă consolidarea pieţei unice şi că această consolidare este o soluţie pentru criza din Europa.