"hereby" translation into Romanian

EN

"hereby" in Romanian

EN hereby
volume_up
{adverb}

hereby (also: thereby)
I hereby appeal for this improvement of relations with the Islamic world to be exploited also for the protection and defence of our citizens.
Prin aceasta, fac apel ca ameliorarea relaţiilor cu lumea islamică să fie utilizată şi pentru protejarea şi apărarea cetăţenilor noştri.
It is my intention - and I hereby take on the commitment before Parliament - to deal with this review both immediately and thoroughly.
Intenția mea este - și prin aceasta îmi asum angajamentul în fața Parlamentului - de a mă ocupa de această revizuire imediat și în întregime.

Synonyms (English) for "hereby":

hereby
English

Context sentences for "hereby" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hereby declare the 2011-2012 session of the European Parliament resumed.
Κηρύσσω την έναρξη της συνόδου 2011-2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
EnglishOn the basis of the aforementioned, I hereby give my favourable vote to the proposed regulation.
Având în vedere cele menționate anterior, votez în favoarea regulamentului propus.
EnglishThis is the purport of the amendments which we hereby wish to support.
Aceasta este semnificația modificărilor pe care dorim să le susținem.
EnglishI hereby call on the EU to ask Ukraine to provide clarification on these two issues.
Solicit prin prezenta UE să-i ceară Ucrainei să ofere lămuriri cu privire la aceste două aspecte.
EnglishThank you very much, Mrs Gomes, and the debate is hereby closed.
Vă mulțumesc foarte mult, dnă Gomes, dezbaterea a fost prin urmare închisă.
EnglishI hereby declare the 2009-2010 session of the European Parliament adjourned.
Declar suspendată sesiunea 2009-2010 a Parlamentului European.
EnglishI hereby demand that OLAF mount the appropriate investigation.
Solicit ca OLAF să declanşeze o investigaţie corespunzătoare.
EnglishI would hereby like to thank the Commissioner, as I am a member of the Committee on Culture and Education.
Doresc să îi mulţumesc dlui comisar, pentru că sunt membră a Comisiei pentru cultură şi educaţie.
EnglishInevitably, there are a small number of technical adjustments that I hereby request be put to the vote in plenary.
Inevitabil, există un mic număr de ajustări tehnice care cer să fie supuse votării în plen.
EnglishI should like to say to Mr Pirker that Parliament will be kept well informed, and I hereby undertake to do this.
Aş dori să îi spun dlui Pirker că Parlamentul va fi ţinut la curent şi mă angajez să fac acest lucru.
EnglishOn behalf of British taxpayers, I hereby request that you lead the demand for a significant reduction of the 2011 budget.
În numele contribuabililor britanici, vă cer să solicitaţi o reducere semnificativă a bugetului pe 2011.
EnglishBased on the above, I hereby give my favourable vote to ensure ever greater protection of consumer rights.
În virtutea celor de mai sus, votez prin prezenta în favoarea unui nivel și mai mare de protecție a drepturilor consumatorilor.
EnglishWe hereby confirm your order.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
EnglishI hereby ask you, in the name of democracy and of all this Parliament stands for, to leave this Parliament today.
Vă solicit, prin urmare, ca, în numele democrației și a tot ce reprezintă prezentul Parlament, să părăsiți astăzi acest Parlament.
EnglishThe item is hereby closed.
Declar închis acest punct de pe ordinea de zi.
EnglishI would hereby also like to thank all of the rapporteurs for their conclusions and you, Mr President, for the time.
Aş dori să mulţumesc pe această cale tuturor raportorilor pentru concluziile lor şi dumneavoastră, dle preşedinte, pentru timpul acordat.
EnglishI hereby appeal to the Commission and its President, Mr Barroso, and to Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, in particular.
Fac apel la Comisie şi la preşedintele acesteia, dl Barroso şi, în special, la Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională.
EnglishI hereby acknowledge it.
EnglishSaturday's torch march against the Roma in Hungary is the latest evidence of this, and I would hereby like to call on the Hungarian Government to draw the conclusions from this.
Marșul cu torțe de sâmbătă împotriva romilor în Ungaria este ultima dovadă a acestui fapt și aș dori pe această cale să solicit guvernului maghiar să tragă concluziile.