EN hold
volume_up
{noun}

Context sentences for "hold" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must follow their example: they did not wait; they did not hold a referendum.
Trebuie să le urmăm exemplul: ei nu au aşteptat; ei nu au ţinut un referendum.
EnglishThe president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
Preşedintele Consiliului European nu poate ocupa alte funcţii la nivel naţional.
EnglishThe OSCE also brings us closer to the states which hold the rotating chairmanship.
OSCE ne aduce, de asemenea, mai aproape de statele care deţin preşedinţia rotativă.
EnglishFor once, however, we do not want the name of a place to hold the fate of its people.
Totuși, măcar o dată, nu vrem ca numele unui loc să decidă soarta poporului său.
EnglishOrganisations which want to gain our approval, our respect, must not hold hostages.
Organizaţiile care doresc aprobarea şi respectul nostru nu trebuie să ia ostatici.
EnglishThe solution for the Mugabe regime is basically to hold fair and free elections.
Soluția pentru regimul lui Mugabe e în principiu cea a unor alegeri corecte și libere.
EnglishWe ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold.
Ar trebui să fim deschizători de drum şi să nu ne lăsăm pradă vanităţii europene.
EnglishHold down the CTRL key, and then click the pictures that you want to rename.
Țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe imaginile pe care le redenumiți.
EnglishThis is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
Acesta este un eşec grav, pentru care consider Comisia responsabilă în întregime.
EnglishEgyptian youngsters are putting their lives at risk for the same values that we hold.
Tinerii egipteni își riscă viața pentru aceleași valori pe care le protejăm și noi.
EnglishHold licensing agreement for customisations, 3rd party add-ins and solutions5
Încheie contractul de licențiere pentru soluțiile terțe și add-in-urile suplimentare5
EnglishHold licensing agreement for customizations, 3rd party add-ins and solutions5
Încheie contractul de licențiere pentru soluțiile terțe și add-in-urile suplimentare5
EnglishMrs De Keyser, this is why it was necessary to hold an emergency debate.
De aceea, dnă De Keyser, a fost necesară organizarea unei dezbateri de urgență.
EnglishWe should not hold back our criticism with regard to internal developments in Russia.
Nu trebuie să ne reţinem critica în privinţa evoluţiilor interne din Rusia.
EnglishWe need a systematic strengthening of recognition of the values which we hold.
Avem nevoie de o consolidare sistematică a valorilor pe care le deținem.
EnglishOn behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote.
În numele Grupului ELD, aş dori să vă invit să susţineţi un vot prin apel nominal.
EnglishIf the device isn’t plugged in, hold down SHIFT and plug in the device.
Dacă dispozitivul nu este conectat, țineți apăsată tasta SHIFT și conectați-l.
EnglishThis type of blackmail is possible because Gazprom has a monopolistic hold over Ukraine.
Acest tip de şantaj este posibil deoarece Gazprom deţine monopolul asupra Ucrainei.
EnglishIn this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
În acest sens, trebuie să le prezentăm în mod sistematic perspective europene clare.
EnglishI hold my friends, the Members from the Hungarian Republic, in high regard.
Îi respect foarte mult pe prietenii mei, deputaţii din Republica Ungaria.