EN

to hold [held|held] {verb}

volume_up
to hold (also: to keep, to last)
It is not going to be measured by the number of meetings that we hold.
Nu va fi evaluată după numărul de reuniuni pe care le va ţine.
On Thursday, all the committee meetings may be held, but no votes will be taken.
Joi se vor ţine toate întâlnirile comisiilor, însă nu se va vota.
In March II, we will hold a priority debate in this plenary meeting about the adjustments to the cohesion policy.
La a doua sesiune plenară din martie, vom ţine o dezbatere de priorităţi privind ajustările aduse politicii de coeziune.
to hold
volume_up
a deține {vb} (o poziție, o situaţie)
Nuclear energy, on the other hand, could hold the key to our future.
Pe de altă parte, energia nucleară ar putea deține cheia pentru viitorul nostru.
Mubarak continues to this day to hold the office of co-president of the Union for the Mediterranean.
Mubarak deține și astăzi funcția de co-președinte al Uniunii pentru Mediterana.
For the next six months, you will hold the Presidency of the Council, and many challenges await you.
În următoarele șase luni, veți deține președinția Consiliului și vă veți confrunta cu multe provocări.
Nuclear energy, on the other hand, could hold the key to our future.
Pe de altă parte, energia nucleară ar putea deține cheia pentru viitorul nostru.
Mubarak continues to this day to hold the office of co-president of the Union for the Mediterranean.
Mubarak deține și astăzi funcția de co-președinte al Uniunii pentru Mediterana.
For the next six months, you will hold the Presidency of the Council, and many challenges await you.
În următoarele șase luni, veți deține președinția Consiliului și vă veți confrunta cu multe provocări.
Remove the screw holding your sound card in place.
Îndepărtați șurubul care ține placa de sunet în loc.
With ClickLock, you can highlight or drag without holding the mouse button.
Cu BlocareClic, aveți posibilitatea să evidențiați sau să glisați fără a ține apăsat butonul mouse-ului.
Essentially, the report holds the doors to Europe wide open for Ankara, which is why I voted against it.
În esență, raportul ține porțile Europei larg deschise pentru Ankara, motiv pentru care am votat împotriva acestuia.
The EU cannot hold relative opinions regarding human rights.
UE nu poate susţine opinii relative privind drepturile omului.
I believe that would be a further-reaching request on which you could hold an initial vote.
Cred că aceasta ar reprezenta o solicitare mult mai amplă, asupra căreia aţi putea susţine un vot iniţial.
The Committee of Regions holds, in Brussels, Belgium, a Conference on enlargement, globalisation and new forms of governance.
Comitetul Regiunilor susţine la Bruxelles (Belgia) o conferinţă privind extinderea, globalizarea şi noile forme de guvernanţă.
Those folders can hold not only files, but also other folders.
Aceste foldere pot conține nu numai fișiere, ci și alte foldere.
You can create any number of subfolders, and each can hold any number of files and additional subfolders.
Se pot crea oricâte subfoldere și fiecare dintre acestea poate conține oricâte fișiere sau subfoldere suplimentare.
You can create any number of subfolders, and each can hold any number of files and additional subfolders.
Se pot crea orice număr de subfoldere și fiecare dintre acestea poate conține orice număr de fișiere sau subfoldere suplimentare.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
Într-o Europă liberă, oricine trebuie să aibă libertatea de a-şi păstra propriile convingeri.
We need to be able to hold on to our best researchers and innovators.
Trebuie să avem posibilitatea de a ne păstra cei mai buni cercetători și inovatori.
Use the "free cells" to hold cards temporarily.
Utilizați „celulele goale” pentru a păstra temporar cărțile.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
Într-o Europă liberă, oricine trebuie să aibă libertatea de a-şi păstra propriile convingeri.
We need to be able to hold on to our best researchers and innovators.
Trebuie să avem posibilitatea de a ne păstra cei mai buni cercetători și inovatori.
Use the "free cells" to hold cards temporarily.
Utilizați „celulele goale” pentru a păstra temporar cărțile.
That is like saying that elections cannot be held more than once.
Acest lucru este ca şi cum am afirma că nu se pot organiza alegeri de mai multe ori.
The European Court of Justice holds that the principle of equal pay for women and men is directly applicable.
Curtea Europeană de Justiţie afirmă că principiul egalităţii de remunerare între femei şi bărbaţi se aplică în mod direct.
a se stăpâni
to hold (also: to reduce)
to hold (also: to deem, to judge)
volume_up
a considera {vb} (a scocoti)
The European Union holds the position that the death penalty can never be regarded as an act of justice.
Uniunea Europeană consideră că pedeapsa cu moartea nu poate fi considerată niciodată un act de justiție.
We hold the principle that we want a right of appeal for people who feel they have been unfairly treated in being subjected to data checks.
Afirmăm principiul conform căruia dorim un drept de apel pentru persoanele care consideră că faptul de a fi fost supuse verificărilor de date reprezintă un tratament nedrept.
The Commission considers that Ms Saberi's trial, held behind closed doors, did not meet the minimum standards required for a fair and transparent trial.
Comisia consideră că procesul drei Saberi, care a avut loc cu uşile închise, nu a îndeplinit standardele minime necesare pentru un proces echitabil şi transparent.

Context sentences for "to hold" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must follow their example: they did not wait; they did not hold a referendum.
Trebuie să le urmăm exemplul: ei nu au aşteptat; ei nu au ţinut un referendum.
EnglishThe president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
Preşedintele Consiliului European nu poate ocupa alte funcţii la nivel naţional.
EnglishThe OSCE also brings us closer to the states which hold the rotating chairmanship.
OSCE ne aduce, de asemenea, mai aproape de statele care deţin preşedinţia rotativă.
EnglishFor once, however, we do not want the name of a place to hold the fate of its people.
Totuși, măcar o dată, nu vrem ca numele unui loc să decidă soarta poporului său.
EnglishOrganisations which want to gain our approval, our respect, must not hold hostages.
Organizaţiile care doresc aprobarea şi respectul nostru nu trebuie să ia ostatici.
EnglishThe solution for the Mugabe regime is basically to hold fair and free elections.
Soluția pentru regimul lui Mugabe e în principiu cea a unor alegeri corecte și libere.
EnglishWe ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold.
Ar trebui să fim deschizători de drum şi să nu ne lăsăm pradă vanităţii europene.
EnglishHold down the CTRL key, and then click the pictures that you want to rename.
Țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe imaginile pe care le redenumiți.
EnglishThis is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
Acesta este un eşec grav, pentru care consider Comisia responsabilă în întregime.
EnglishEgyptian youngsters are putting their lives at risk for the same values that we hold.
Tinerii egipteni își riscă viața pentru aceleași valori pe care le protejăm și noi.
EnglishHold licensing agreement for customisations, 3rd party add-ins and solutions5
Încheie contractul de licențiere pentru soluțiile terțe și add-in-urile suplimentare5
EnglishHold licensing agreement for customizations, 3rd party add-ins and solutions5
Încheie contractul de licențiere pentru soluțiile terțe și add-in-urile suplimentare5
EnglishMrs De Keyser, this is why it was necessary to hold an emergency debate.
De aceea, dnă De Keyser, a fost necesară organizarea unei dezbateri de urgență.
EnglishWe should not hold back our criticism with regard to internal developments in Russia.
Nu trebuie să ne reţinem critica în privinţa evoluţiilor interne din Rusia.
EnglishWe need a systematic strengthening of recognition of the values which we hold.
Avem nevoie de o consolidare sistematică a valorilor pe care le deținem.
EnglishOn behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote.
În numele Grupului ELD, aş dori să vă invit să susţineţi un vot prin apel nominal.
EnglishIf the device isn’t plugged in, hold down SHIFT and plug in the device.
Dacă dispozitivul nu este conectat, țineți apăsată tasta SHIFT și conectați-l.
EnglishThis type of blackmail is possible because Gazprom has a monopolistic hold over Ukraine.
Acest tip de şantaj este posibil deoarece Gazprom deţine monopolul asupra Ucrainei.
EnglishIn this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
În acest sens, trebuie să le prezentăm în mod sistematic perspective europene clare.
EnglishI hold my friends, the Members from the Hungarian Republic, in high regard.
Îi respect foarte mult pe prietenii mei, deputaţii din Republica Ungaria.