EN

house {noun}

volume_up
1. general
However, is it separatism if a house is on fire and I try to escape from this house?
Putem vorbi, însă, de separatism, dacă o casă ia foc, iar eu încerc să ies din această casă?
Plans for the House of European History project now need to be put on ice.
Trebuie înghețate planurile pentru proiectul Casa istoriei europene.
It would do better to put its own house, that of the European Union, in order.
Ar face mai bine să facă ordine în propria casă, cea a Uniunii Europene.
If I were to do that, then I would have a vested interest in seeing his house burn down.
Dacă aş întreprinde aceasta, aş avea un interes legitim ca locuinţa acestuia să fie incendiată.
It has to be said that the provision of a house is an absolute necessity for everybody, particularly in the modern welfare state.
Trebuie spus că accesul la o locuinţă reprezintă o necesitate absolută pentru oricine, în special în statul social modern.
The issue concerned is who is to be allocated housing?
Este vorba despre întrebarea: cui îi va fi alocată o locuinţă?
house (also: home, household)
volume_up
gospodărie {f} (locuință)
gospodăresc (ce ţine de gospodărie)
house (also: playhouse, theatre)
volume_up
teatru {n} (clădire)
2. construction
house (also: home)
However, is it separatism if a house is on fire and I try to escape from this house?
Putem vorbi, însă, de separatism, dacă o casă ia foc, iar eu încerc să ies din această casă?
Plans for the House of European History project now need to be put on ice.
Trebuie înghețate planurile pentru proiectul Casa istoriei europene.
It would do better to put its own house, that of the European Union, in order.
Ar face mai bine să facă ordine în propria casă, cea a Uniunii Europene.

Context sentences for "house" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNo less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
Nu mai puțin de două rezoluții ale acestei Camere au solicitat decizia contrară.
EnglishWe have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
Există o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
EnglishThe report and the regulations it addresses have a lengthy history in this House.
Raportul şi regulamentele vizate de acesta au o poveste lungă în acest Parlament.
EnglishI think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
Cred că acest Parlament şi noi, membrii lui, avem de jucat trei roluri esenţiale.
EnglishThis House seems not to realise what really preoccupies the citizens back home.
Acest Parlament pare să nu își dea seama ce îi preocupă pe cetățenii de acasă.
EnglishUnfortunately, the defenders of freedom of speech are all absent from the House.
Din păcate, apărătorii libertății de exprimare sunt cu toții absenți din Parlament.
EnglishThere is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
Există într-adevăr un compromis în această Cameră și fiecare are prioritățile sale.
EnglishSo far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
Până acum, totuşi, trei grupuri din această Cameră au lucrat exclusiv la aceasta.
EnglishLike other colleagues in this House, I support a unitary state for Sri Lanka.
Ca şi alţi colegi din această adunare, sprijin unitatea statală pentru Sri Lanka.
EnglishIt is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
Articolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
EnglishThese studies will be available to the Council and this House in the near future.
Aceste studii vor fi disponibile Consiliului şi Parlamentului în viitorul apropiat.
EnglishThen this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Apoi, metodologia va fi prezentată cu siguranţă Parlamentului şi Consiliului.
EnglishI am sure that this is what the constituents of all the Members of this House want.
Sunt sigur că votanţii tuturor deputaţilor din această Cameră doresc acest lucru.
EnglishFinally, in a week's time there will be a new US President in the White House.
În cele din urmă, peste o săptămână vom avea un nou preşedinte al SUA la Casa Albă.
EnglishRest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Vă asigur că plenul vă va simţi lipsa şi vă dorim toate cele bune în viitor.
EnglishLast, but not least, the powers of this House have been considerably extended.
Și nu în ultimul rând, puterile acestei Camere au fost extinse în mod considerabil.
EnglishI will now turn to the anti-European tones that have just been heard in this House.
Mă voi adresa acum vocilor antieuropene care tocmai s-au auzit în acest parlament.
EnglishAre those of you in this House who are calling for eurobonds prepared for that?
Sunt însă cei care susțin euroobligațiunile în acest plen pregătiți pentru așa ceva?
EnglishI would bring to the attention of this House that none of those three is a woman.
Aș aduce în atenția Parlamentului că niciunul dintre aceștia nu este femeie.
EnglishIt is time that this House called for the cessation of accession negotiations.
A sosit momentul ca acest plen să solicite încetarea negocierilor de aderare.
Other dictionary words
English
  • house

Even more translations in the English-Danish dictionary by bab.la.