"to imagine" translation into Romanian

EN

"to imagine" in Romanian

RO

"imagine" in English

EN to imagine
volume_up
[imagined|imagined] {verb}

Scrapping premiums, as you can imagine, are not possible in this sector.
Primele de casare, după cum vă puteţi imagina, nu sunt posibile în acest sector.
We cannot imagine a more flagrant violation of the parliamentary mandate.
Nu cred că se poate imagina o încălcare mai flagrantă a mandatului parlamentar.
If you were to imagine the German countryside, what images might come to mind?
Dacă v-ați imagina zona rurală germană, ce imagini v-ar veni în minte?
Scrapping premiums, as you can imagine, are not possible in this sector.
Primele de casare, după cum vă puteţi imagina, nu sunt posibile în acest sector.
We cannot imagine a more flagrant violation of the parliamentary mandate.
Nu cred că se poate imagina o încălcare mai flagrantă a mandatului parlamentar.
If you were to imagine the German countryside, what images might come to mind?
Dacă v-ați imagina zona rurală germană, ce imagini v-ar veni în minte?
I cannot imagine coming before you in any other way.
Nu mi-aş putea închipui să mă prezint altfel în faţa dumneavoastră.
You can imagine that we do not want it.
Vă puteţi închipui că nu ne dorim acest lucru.
As you can imagine, as President of the High Level Group on Gender Equality and Diversity, equality is very important to me.
După cum vă puteţi închipui, în calitate de preşedinte al Grupului la nivel înalt privind egalitatea de gen şi diversitatea, acord o foarte mare importanţă egalităţii.
to imagine (also: to picture)
volume_up
a reprezenta {vb} (a imagina)
to imagine (also: to invent, to try to find out)
volume_up
a iscodi {vb} (a imagina)
to imagine (also: to fancy)
volume_up
a însăila {vb} [fig.]
That is clear from this process, which has luckily gained momentum with what is presently the G20, because more may join; one could even imagine a G3.
Acest lucru este clar în urma acestui proces, care a ajuns la apogeu prin ceea ce este în prezent G20, pentru că multe alte state se pot alătura acestui grup; ne putem gândi chiar la un G3.
to imagine (also: to think)
volume_up
a crede {vb} (a-și închipui)
to imagine (also: to devise)
volume_up
a concepe {vb} (a născoci)
to imagine (also: to conjecture, to fancy, to guess)
volume_up
a bănui {vb} (a-și închipui)

Context sentences for "to imagine" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday it is hard to imagine what our region would be like without EU support.
Astăzi este greu de imaginat cum ar fi regiunea noastră fără sprijin din partea UE.
EnglishScrapping premiums, as you can imagine, are not possible in this sector.
Primele de casare, după cum vă puteţi imagina, nu sunt posibile în acest sector.
EnglishThe figures are so huge that it is hard to imagine the scale of the problem.
Cifrele sunt atât de mari încât este greu de imaginat dimensiunea problemei.
EnglishWe cannot imagine a more flagrant violation of the parliamentary mandate.
Nu cred că se poate imagina o încălcare mai flagrantă a mandatului parlamentar.
EnglishI imagine that Mr Reynders will also be thanking you when his turn comes.
Îmi imaginez că şi dl Reynders vă va mulţumi, de asemenea, când îi va veni rândul.
EnglishIf you were to imagine the German countryside, what images might come to mind?
Dacă v-ați imagina zona rurală germană, ce imagini v-ar veni în minte?
EnglishI can well imagine what consequences this would have for food quality as well.
Nu e greu să-mi imaginez care ar fi urmările şi în ceea ce priveşte calitatea alimentelor.
EnglishJust imagine a Member State of the EU in which terror has reigned for 25 years.
Imaginaţi-vă numai un stat membru al Uniunii Europene în care teroarea continuă de 25 de ani.
EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Cu greu ne-am putea imagina cum s-ar reuşi acest lucru în zonele foarte populate ale Europei.
EnglishOtherwise, we will lose the trust of the citizens faster than we can possibly imagine.
În mod contrar, vom pierde încrederea cetăţenilor mai repede decât putem să ne imaginăm.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, we can all imagine the nightmare.
Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, ne putem imagina cu toţii coşmarul.
EnglishImagine if an aeroplane had crashed as a result of the volcanic ash.
Imaginați-vă dacă un avion s-ar fi prăbușit din cauza norului de cenușă vulcanică.
EnglishImagine, for example, that you want to correct the color balance in your picture.
De exemplu, imaginați-vă că reglați balanța de culori din imagine.
EnglishAs I am sure you can imagine, I am very satisfied with this result.
Așa cum sunt sigură că vă puteți imagina, sunt foarte mulțumită de acest rezultat.
EnglishWe can already imagine what will happen when these instruments expire.
Ne putem deja imagina ce se va întâmpla când aceste instrumente vor expira.
EnglishImagine that you are travelling from Strasbourg to a neighbouring country.
Imaginați-vă că ați călători de la Strasbourg într-un stat învecinat.
EnglishJust imagine that the EU had no budget next year while the euro was in a tailspin.
Încercați să vă imaginați că UE nu ar avea buget anul viitor, în timp ce moneda euro s-ar prăbuși.
EnglishOn the Insert tab, choose Chart to create virtually any style of chart you can imagine.
Pe fila Inserare, alegeți Diagramă pentru a crea practic orice stil de diagramă vă imaginați.
EnglishCan you imagine Hungarian political parties mounting an election campaign in another country?
Vă puteţi imagina o campanie politică organizată de partidele politice într-o altă ţară?
EnglishIndeed, it is difficult to imagine a less controversial candidacy than that of Iceland.
Într-adevăr, este greu de imaginat o candidatură mai puţin controversată decât cea a Islandei.