"implement" translation into Romanian

EN

"implement" in Romanian

EN implement
volume_up
{noun}

implement (also: tool, utensil)
implement (also: tool)
implement (also: instrument, tool, utensil, bad lot/egg)

Synonyms (English) for "implement":

implement

Context sentences for "implement" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn order to do this, the Union is working to implement the Single European Sky.
În acest sens, Uniunea acţionează în direcţia implementării Cerului unic european.
EnglishBulgaria will have to implement transitional measures when it enters Schengen.
Bulgaria va trebui să implementeze măsuri de tranziţie când va intra în Schengen.
EnglishFirstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
În primul rând, trebuie să punem în aplicare cât mai repede Tratatul de la Lisabona.
EnglishMust every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Sunt obligate statele membre să activeze acest serviciu în mod corect şi integral?
EnglishYou called on them to ratify and implement the conventions, but with little success.
Le-aţi solicitat să ratifice şi să pună în aplicare convenţiile, însă fără succes.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Pe de altă parte, aş menţiona eşecul privind implementarea mobilităţii pacienţilor.
EnglishThere are rules for the use of the ESF which are too difficult to implement.
Există norme pentru utilizarea FSE, dar acestea sunt prea dificil de aplicat.
EnglishThe Commission is now looking at how to update and implement these instruments.
Comisia caută acum o metodă de actualizare şi punere în aplicare a acestor instrumente.
EnglishLet us support it as broadly as possible and get down to work to implement it.
Să îl susţinem cât mai mult posibil şi să începem să lucrăm la punerea sa în aplicare.
EnglishThe European Union is firmly committed to helping Ukraine implement its reforms.
Uniunea Europeană este ferm angajată să ajute Ucraina să își pună în aplicare reformele.
EnglishIt would be possible to implement, and it would be justified and proportionate.
Ar trebui să poată fi implementat, și să fie justificat și proporțional.
EnglishWe have to implement the European Citizens' Initiative over the course of the next year.
Trebuie să aplicăm iniţiativa cetăţenilor europeni pe parcursul anului următor.
EnglishOnly then will we be able to implement an effective common immigration policy.
Doar atunci vom putea pune în aplicare o politică de imigrare eficientă.
EnglishWe have the European Economic Recovery Plan and we need to implement it.
Avem Planul european de redresare economică şi trebuie să-l punem în aplicare.
EnglishThat decision was adopted by the Council in December and we will now implement it.
Această decizie a fost adoptată de Consiliu în decembrie şi o vom pune acum în aplicare.
EnglishAlbania urgently needs to implement the 12 key priorities of the opinion.
Albania trebuie să implementeze urgent cele 12 priorităţi-cheie ale avizului.
EnglishImplement your solution all at once, or in phases according to your needs.
Implementați soluția într-o singură etapă, în concordanță cu cerințele dvs.
EnglishIt is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
Este foarte important ca acest plan să poată fi pus în aplicare imediat.
EnglishWe must have the political will to transpose and implement the treaty.
Trebuie să avem voinţa politică de a transpune şi de a pune în aplicare Tratatul.
EnglishOn this basis we will implement the discharge procedure for the European Commission.
Pe această bază, vom desfăşura procedura de descărcare de gestiune a Comisiei Europene.