"imposing" translation into Romanian

EN

"imposing" in Romanian

EN imposing
volume_up
{adjective}

imposing (also: commanding, pompous, portly, stately)
imposing (also: grand, grandiose, great, magnificent)
volume_up
măreţ {adj. m}
imposing (also: grand, stately, grandly)
volume_up
grandios {adj. m}
imposing (also: lofty, stately)
volume_up
nobil {adj. m} (impunător)
imposing (also: impressive, prestigious)

Synonyms (English) for "imposing":

imposing

Context sentences for "imposing" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission will even make the decisions when it comes to imposing sanctions.
Comisia va lua chiar și hotărâri când este vorba despre impunerea de sancțiuni.
EnglishSharia courts are imposing capital punishment on youths in Somalia, for example.
Tribunalele sharia aplică pedeapsa capitală tinerilor din Somalia, de exemplu.
EnglishThis is what the European Union should be doing, rather than imposing sanctions.
Este ceea ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, în loc să impună sancţiuni.
EnglishFor example, we are currently talking about imposing a tax on the financial sector.
De exemplu, în prezent, vorbim despre perceperea unei taxe asupra sectorului financiar.
EnglishThe milk surplus must be stemmed at national level by imposing European requirements.
Surplusul de lapte trebuie stopat la nivel naţional prin impunerea cerinţelor europene.
EnglishIt is nothing short of imposing oversight on our peoples and nations.
Este impusă pur și simplu o supraveghere a popoarelor și a națiunilor noastre.
EnglishIf we end up imposing fines, then we will not have achieved our objective.
Dacă vom ajunge să aplicăm amenzi, atunci nu ne vom fi atins obiectivul.
EnglishOtherwise, we risk imposing a further harmful burden on business.
Altfel, riscăm să impunem o povară şi mai dăunătoare asupra întreprinderilor.
EnglishDo you genuinely think that imposing financial penalties on Campania will resolve the crisis?
Chiar credeţi că impunerea de sancţiuni financiare regiunii Campania va rezolva criza?
EnglishImposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Impunerea unor astfel de puncte de vedere ar fi o palmă dată chiar coeziunii din Uniunea Europeană.
EnglishIn the past, we took the global lead by imposing double hulls for oil tankers.
În trecut, am preluat iniţiativa pe plan mondial, impunând învelişuri duble pentru navele petroliere.
EnglishThis is why automatically imposing sanctions will not, in itself, yield positive results.
Acesta este motivul pentru care un regim automat de sancțiuni nu va duce la rezultate pozitive.
EnglishIn my view, Iceland is playing a dangerous game by imposing these unacceptable conditions on us.
În opinia mea, Islanda joacă un joc periculos impunându-ne aceste condiții inacceptabile.
EnglishSo we are imposing them: we are monitoring them and we are imposing them and will continue to do so.
Așadar, le impunem: le monitorizăm și le impunem și vom continua să facem acest lucru.
EnglishIt would be wrong to consider imposing further penalties.
Ar fi greşit să se ia în considerare impunerea unor sancţiuni suplimentare.
EnglishThe Greek crisis is telling: it is Germany that has control and is imposing its demands.
Criza din Grecia ne spune: Germania este cea care deţine controlul şi care îşi impune revendicările.
EnglishHowever, I believe that imposing a moratorium for an indefinable period is inappropriate.
Nu cred însă, că este oportun să se impună un moratoriu pe o perioada care nu poate fi determinată în timp.
EnglishShould we be ashamed of imposing these rules on those who want to feed our consumers?
Ar trebui să ne fie ruşine să impunem aceste reguli asupra celor care doresc să ofere hrană consumatorilor noştri?
EnglishI would like this to be legislation that confers rights, rather than imposing an obligation on one parent.
Mi-ar place ca această legislaţie să confere mai degrabă drepturi decât să impună obligaţii unui părinte.
EnglishIn future, compliance with the Maastricht criteria will be enforced by imposing much tougher penalties.
În viitor, respectarea criteriilor de la Maastricht va fi constrânsă prin impunerea unor sancțiuni mai dure.