EN in
volume_up
{adverb}

in (also: inside, within)
"Don't reach in there, Mother, you might get an infection.”
Nu băga mâna înăuntru, mamă, riști să te infectezi.
People are allowed to look inside and people will now also be able to drop in and participate.
Cetățenilor li se permite să privească înăuntru, iar acum vor putea să intre și să participe.
Once inside, you will be locked in for ever.
Odată înăuntru, veţi fi blocaţi pentru totdeauna.
in (also: inside, within)
You will be aware, for example, that this equipment is capable of finding explosives located on, but not in, the body.
Ştiţi, de exemplu, că acest echipament este capabil să găsească substanţe explozive localizate pe, dar nu înăuntrul corpului.

Synonyms (English) for "in":

in

Context sentences for "in" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Propunerea actuală nu încearcă să schimbe această alocare a responsabilităţilor.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishThis format is compatible with Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003.
Acest format este compatibil cu Windows 2000, Windows XP și Windows Server 2003.
EnglishThey include the arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, and Insert.
Acestea includ tastele săgeată, Home, End, Page Up, Page Down, Delete și Insert.
EnglishSome search providers offer search suggestions to help make your searches faster.
Unii furnizori de căutare oferă sugestii ce ajută la mărirea vitezei de căutare.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Opiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.
EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
La şaptesprezece ani după masacru, mai sunt încă de identificat sute de cadavre.
EnglishIt has not passed the reality test and this was demonstrated by the gas crisis.
Nu a trecut testul realităţii şi acest lucru a fost demonstrat de criza gazelor.
EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Mă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Aceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Nu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită.
EnglishHuman rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
Drepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.
EnglishI would like to begin by addressing some of the topics that have been mentioned.
Aş dori să încep referindu-mă la unele dintre subiectele care au fost menţionate.