"to inspire" translation into Romanian

EN

"to inspire" in Romanian

EN to inspire
volume_up
[inspired|inspired] {verb}

to inspire
It must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Nu poate să se abată de la cursul stabilit, pentru a deveni, sau a inspira, o acţiune interguvernamentală.
Its role is to moderate and inspire debate.
Rolul său este de a modera şi de a inspira dezbatere.
I believe that there is a great deal to do here and a great deal that can inspire us.
Cred că sunt foarte multe de făcut şi sunt foarte multe lucruri care ne inspiră.
to inspire
It must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Nu poate să se abată de la cursul stabilit, pentru a deveni, sau a inspira, o acţiune interguvernamentală.
Its role is to moderate and inspire debate.
Rolul său este de a modera şi de a inspira dezbatere.
I believe that there is a great deal to do here and a great deal that can inspire us.
Cred că sunt foarte multe de făcut şi sunt foarte multe lucruri care ne inspiră.
It must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Nu poate să se abată de la cursul stabilit, pentru a deveni, sau a inspira, o acţiune interguvernamentală.
Its role is to moderate and inspire debate.
Rolul său este de a modera şi de a inspira dezbatere.
I believe that there is a great deal to do here and a great deal that can inspire us.
Cred că sunt foarte multe de făcut şi sunt foarte multe lucruri care ne inspiră.
to inspire
volume_up
a imprima {vb} (respect)
to inspire
volume_up
a dicta {vb} (a inspira)
to inspire (also: to breathe in, to inhale)
volume_up
aspira {v.t.}

Context sentences for "to inspire" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that there is a great deal to do here and a great deal that can inspire us.
Cred că sunt foarte multe de făcut şi sunt foarte multe lucruri care ne inspiră.
EnglishWe would like to inspire you, as well as the European Commission, to do the same.
Ne-ar plăcea să vă motivăm, precum și pe Comisia Europeană, să faceți același lucru.
EnglishIt is therefore a measure that must inspire us all to be as vigilant as possible.
Vorbim, aşadar, de o măsură care trebuie să ne determine pe toţi să fim extrem de prudenţi.
EnglishThese words must inspire us to make an ever greater commitment.
Aceste cuvinte trebuie să ne inspire pentru a ne asuma un angajament tot mai mare.
EnglishThat is to say, it will no longer force anything on the world, but will seek only to inspire.
Adică, nu va mai forţa lumea să facă nimic, ci va căuta doar să inspire.
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
Orice fel de apropiere față de un infractor îl va determina pe acesta să comită și mai multe infracțiuni.
EnglishThe same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Acelaşi spirit ar trebui să ne inspire în pregătirile pentru reuniunea la nivel înalt privind ocuparea forţei de muncă.
EnglishWe can inspire Member States to make more intelligent use of the funds and to coordinate this with UNHCR.
Putem inspira statele membre să utilizeze mai inteligent fondurile şi să coordoneze acest lucru împreună cu ICNUR.
EnglishWe hope that these comprehensive recommendations will help and inspire stakeholders in regional policy.
Sperăm că aceste recomandări cuprinzătoare vor ajuta şi vor inspira părţile interesate din cadrul politicii regionale.
EnglishWe have laid the foundation of a lasting dialogue, which must also direct, inspire and commit us in the future.
Am pus temelia unui dialog durabil, care trebuie de asemenea să ne ghideze, să ne inspire şi să ne angajeze în viitor.
EnglishThis agreement may, in many respects, inspire the European Union to have a more efficient decision-making process.
Acest acord poate, în multe privinţe, să inspire Uniunea Europeană să aibă un proces mai eficient de luare a deciziilor.
EnglishThe technical problems we are seeing, and the development of these large-scale databases, do not inspire wider confidence.
Problemele tehnice pe care le observăm şi dezvoltarea acestor baze de date vaste nu inspiră o încredere mai mare.
EnglishI believe that the report will inspire Member States to adopt measures to improve family policy within the EU.
Cred că acest raport va inspira statelor membre adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a politicilor referitoare la familie în UE.
EnglishTurning people into aliens and issuing them with an alien passport does not inspire in them feelings of being associated with the state.
Să transformi oamenii în străini şi să le emiţi un paşaport străin nu le inspiră sentimentul de a fi asociaţi cu statul.
EnglishThere is a symbolic dimension to this, since we hope that our successes at home will serve to inspire our partner countries around the world.
Există o dimensiune simbolică aici, din moment ce sperăm că succesele noastre de acasă vor inspira statele partenere din lume.
EnglishThis therefore gives me hope, and I think it may even be something to inspire Parliament tomorrow to vote in favour of the texts we are debating.
Aşadar, acest lucru îmi dă speranţe şi cred că va inspira Parlamentul mâine pentru a vota în favoarea textelor pe care le dezbatem.
EnglishMore than ever, therefore, Europe needs an appealing, new, future-oriented project which will inspire people with enthusiasm once again.
Prin urmare, mai mult decât oricând, Europa are nevoie de un proiect orientat spre viitor, atrăgător, nou, care va inspira din nou entuziasm oamenilor.
EnglishIncreased equality is one of the EU's great challenges where Sweden's progress can inspire the other Member States of the EU.
Egalitatea crescută este una dintre marile provocări ale UE, iar în acest domeniu, progresele Suediei pot fi o sursă de inspiraţie pentru alte state membre ale UE.
EnglishIt is my belief that the European Union has an opportunity to inspire the rest of the world with something still more profound than its model of cooperation between nations.
Cred că Uniunea Europeană are ocazia să inspire restului lumii ceva mai profund decât modelul său de cooperare între naţiuni.
EnglishIn the year just gone, Iceland demonstrated its willingness to comply on many fronts with European policy and with the principles that inspire it.
În anul care tocmai a trecut, Islanda și-a demonstrat disponibilitatea de a se conforma pe mai multe fronturi politicii europene și principiilor pe care se bazează aceasta.