"to interfere" translation into Romanian

EN

"to interfere" in Romanian

EN to interfere
volume_up
[interfered|interfered] {verb}

We do not have the right to interfere with the Hungarian constitution.
Nu avem dreptul de a interveni în constituţia maghiară.
To interfere in advance of the local elections, it would appear.
S-ar părea că pentru a interveni înaintea alegerilor locale.
The Commission cannot interfere in ongoing legal cases.
Comisia nu poate interveni în cauzele juridice în desfăşurare.
to interfere
Activation exploits may interfere with the normal operation of your software.
Exploatările de activare pot interfera cu operarea normală a software-ului.
Close other programs that might be interfering by accessing the device or media directly.
Închideți programele care pot interfera accesând dispozitivul sau suportul media în mod direct.
Hidden extensions in Windows Explorer may interfere with the process of assigning a file or Web page to these keys.
Extensiile ascunse din Windows Explorer ar putea interfera cu atribuirea unui fişier sau a unei pagini web acestor taste.
to interfere (also: to meddle)
volume_up
a interpune {vb} (a se amesteca)
to interfere
volume_up
a se implica {r. v.}
Today, the European Union has a great responsibility to stand by the Tunisian people in their democratic transition, but without interfering in it.
Astăzi, Uniunea Europeană are o responsabilitate enormă de a sprijini poporul tunisian în vederea tranziției democratice a acestuia însă fără a se implica.

Context sentences for "to interfere" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is unacceptable for the state to interfere detrimentally in the life of a church.
Este inacceptabil ca statul să se amestece în mod nociv în viaţa unei biserici.
EnglishActivation exploits may interfere with the normal operation of your software.
Exploatările de activare pot interfera cu operarea normală a software-ului.
EnglishI hope it is not necessary for the Brussels bureaucracy to interfere in this.
Sper să nu fie nevoie de intervenţia birocraţiei de la Bruxelles în această situaţie.
EnglishIt is therefore not our responsibility in the EU to interfere in this issue.
Prin urmare, nu este responsabilitatea noastră în UE să intervenim în această problemă.
EnglishThat is just one example of how CETA will interfere with domestic policy in Canada.
Acesta este doar un exemplu al modului în care CETA va afecta politica internă a Canadei.
EnglishThe domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.
Situaţia internă din Republica Cehă nu ar trebui să influenţeze în niciun fel acest aspect.
EnglishI am satisfied that it does not interfere with Member States competences in the following domains:
Mă bucur că nu interferează cu competenţele statelor membre în următoarele domenii:
EnglishThe EU should not interfere with school milk or school fruit programmes.
UE nu ar trebui să intervină în programele de distribuţie a laptelui şi a fructelor în şcoli.
EnglishThe subjects were not permitted to interfere in the ruler's affairs.
Supuşii nu aveau dreptul să se amestece în activitatea conducătorului.
EnglishHe said that if they interfere in Sudan's affairs, he would cut their fingers off.
Acesta a spus că dacă aceştia vor interveni în afacerile interne ale Sudanului, le va tăia degetele.
EnglishWe have to be proportionate when we interfere in how markets work.
Trebuie să acţionăm cu măsură atunci când intervenim în mecanismul de funcţionare a pieţei.
EnglishWe cannot interfere in a matter in which the United States' Government has sole competence.
Nu ne putem amesteca într-o problemă în care doar guvernul Statelor Unite are competenţa să facă asta.
EnglishHowever, I believe that political pressure should never be allowed to interfere with artistic decisions.
Consider însă că presiunea politică nu trebuie niciodată să se amestece în deciziile artistice.
EnglishPresident Kaczyński does not have the right to interfere with this.
Preşedintele Kaczyński nu are dreptul să se interpună.
EnglishThe Commission cannot interfere in ongoing legal cases.
Comisia nu poate interveni în cauzele juridice în desfăşurare.
EnglishThe Commission did not interfere in the selection of priorities.
Comisia nu s-a implicat în selecţia priorităţilor.
EnglishPoliticians should not interfere in the economy.
Politicienii nu ar trebui să se amestece în problemele economice.
EnglishThis is not a European dispute, although it is in fact starting to interfere with the accession talks.
Conflictul nu este unul european, deşi a început să îşi facă apariţia printre discuţiile privind aderarea.
EnglishThe directive could have been interpreted as meaning that the EU would not interfere in national labour law.
Directiva ar fi putut fi interpretată în sensul că UE nu ar interveni în legislaţia naţională a muncii.
EnglishI believe that we should not interfere in the sovereign legislative process in Lithuania, a sovereign state.
Sunt de părere că nu ar trebui să intervenim în procesul legislativ suveran din Lituania, un stat suveran.