EN invented
volume_up
{adjective}

invented
invented (also: fabricated, lukewarm, tepid, concocted)
volume_up
încropit {adj. m}

Context sentences for "invented" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNew tools therefore have to be invented; this is how you must approach the mandate.
Prin urmare, trebuie inventate instrumente noi; astfel trebuie să abordaţi mandatul.
EnglishFrom an energy point of view, a single European policy is still yet to be invented.
Din punct de vedere energetic, mai trebuie încă inventată o politică europeană unică.
EnglishThis concept was recently invented by the Latvian airline airBaltic.
Acest concept a fost inventat recent de linia aeriană letonă airBaltic.
EnglishWhat is more, in order to save the banks, you invented 'stress tests'.
În plus, pentru a salva băncile, ați inventat "teste de rezistență”.
EnglishIt was a Hungarian who invented the magical game that is Rubik's cube.
Cel care a inventat jocul magic al cubului Rubick a fost un ungar.
EnglishYou have invented new rules - your own rules - as a chairman.
Aţi inventat noi reguli - reguli proprii - în calitate de preşedinte.
EnglishIt must not be manufactured and it must not be invented.
Nu trebuie să fie artificiale sau inventate.
English“Frankly, we can’t figure out why no one invented this tech until now, but we’re glad Microsoft did.
„Sincer, nu ne putem da seama de ce nu a inventat nimeni până acum această tehnologie, dar suntem bucuroşi că Microsoft a făcut-o.
EnglishIn 1990, in his book Bound to Lead, the eminent American professor, Joseph Nye, invented the concept of 'soft power'.
În 1990, eminentul profesor american Joseph Nye a inventat, în cartea sa, Bound to Lead, conceptul de "soft power”.
EnglishIt was not invented by nutritionists, but is the product of many centuries of tradition, passed down through generations.
Aceasta nu a fost inventată de nutriţionişti, ci este produsul multor secole de tradiţie, trecute din generaţie în generaţie.
EnglishIn the 1990s, Mr Klein invented an inhaler for asthma sufferers and a disputed sales ban was twice imposed on this product.
În anii 1990, dl Klein inventat un inhalator pentru suferinzii de astm și s-a impus de două ori o interdicție de vânzare pentru acest produs.
EnglishInvented in the United States in the 1930s, Spades remains one of the most popular trick-taking card games—and ideal for online play.
Inventat în Statele Unite în anii 1930, Spades rămâne unul dintre cele mai populare jocuri de cărți în tururi și ideal pentru jocul online.
EnglishNow I met a fisherman recently who said that he had discovered or invented a net that would put an end to discards with regard to tuna fishing.
Am întâlnit recent un pescar care a spus că a descoperit sau că a inventat o plasă care ar pune capăt aruncărilor înapoi în mare în ceea ce privește pescuitul de ton.
EnglishWe must bring the banks back to a point where they do the job for which they were invented in Tuscany many centuries ago: financing the real economy.
Trebuie să readucem băncile în punctul în care îşi îndeplinesc scopul pentru care au fost inventate în Toscana, în urmă cu multe secole: finanţarea economiei reale.
EnglishThat is what would allow us to exit the crisis, to train workers to help them move towards the professions that have to be invented for tomorrow.
Aceasta este modalitatea care ne-ar permite să ieşim din criză - formarea lucrătorilor pentru a-i ajuta să se îndrepte către meseriile care trebuie inventate pentru viitor.
EnglishOnly recently, we abolished the Alfano law, which was invented by Mr Berlusconi to protect himself from the courts and from all the proceedings currently under way.
De-abia recent am abrogat legea Alfano, care a fost concepută de dl Berlusconi pentru a se proteja de instanţe şi de toate procedurile aflate în curs de desfăşurare.
EnglishThe axis of evil, regime change, the war on terror: European citizens yearn to see those euphemisms consigned to history, along with the people who invented them.
Axa răului, schimbarea de regim, războiul împotriva terorii: cetăţenii europeni doresc ca aceste eufemisme să fie consfinţite în istorie, alături de oamenii care le-au inventat.
EnglishHowever, a vote is taking place in the Committee on Industry, Research and Energy at the same time as this debate and we have not yet invented a way of dividing people in two.
Concomitent cu această dezbatere, are însă loc un vot în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și încă nu s-a descoperit metoda de a împărți oamenii în două.