EN joint
volume_up
{noun}

1. general

joint (also: hinge)
joint (also: leg)
volume_up
pulpă {f} (de animale)
joint
volume_up
balama {f} (articulaţie)

2. anatomy

joint (also: articulation)

Context sentences for "joint" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt used to be common practice not to attempt to attack a joint compromise again.
În trecut era normal să nu se încerce să se atace din nou un compromis comun.
EnglishI draw attention to paragraphs 3, 7 and 8 of the joint motion for a resolution.
Atrag atenţia asupra alineatelor 3, 7 şi 8 din propunerea comună de rezoluţie.
EnglishA joint declaration on the state of the Community is submitted to the Council.
Consiliului îi este prezentată o declaraţie comună privind starea Comunităţii.
EnglishThe next item is the joint debate on the Council and Commission statements on:
Următorul punct se referă la declaraţiile Consiliului şi ale Comisiei privind:
EnglishWe therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Prin urmare, am sprijinit proiectul iniţial al rezoluţiei comune prezentate aici.
EnglishIt is our joint responsibility to ensure that it becomes a more social Europe.
Este răspunderea noastră comună să garantăm că va deveni o Europă mai socială.
EnglishThe next item is the joint debate on the Council and Commission statements on the:
Următorul punct se referă la declaraţiile Consiliului şi ale Comisiei privind:
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardele pe care le dorim au fost stabilite în mod clar în rezoluţia comună.
EnglishI voted for the joint motion for a resolution, despite regarding it as inadequate.
Am votat pentru propunerea comună de rezoluţie, deşi o consider insuficientă.
EnglishThe joint declaration of 16 April issued by all the ACTA parties is quite clear.
Declarația comună din 16 aprilie emisă de toate părțile la ACTA este destul de clară.
EnglishIn order to achieve this, we must have joint working at an international level.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să cooperăm la un nivel internațional.
EnglishThe role of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly must, however, be strengthened.
Rolul Adunării parlamentare paritare ACP-UE trebuie, cu toate acestea, consolidat.
EnglishTherefore, at the final vote, I voted against adoption of the joint resolution.
Prin urmare, la votul final, am votat împotriva adoptării rezoluţiei comune.
EnglishThis is particularly worrying and this concern must be set out in a joint resolution.
Acest lucru este foarte îngrijorător şi trebuie exprimat într-o rezoluţie comună.
EnglishNow a joint effort is required to strengthen the European Union's cohesion.
Acum este necesar un efort comun pentru a consolida coeziunea Uniunii Europene.
EnglishWhere then is our joint monitoring and where is our joint budgetary control?
Unde este atunci monitorizarea noastră comună și unde este controlul nostru comun?
EnglishOnly an ambitious and joint approach can preserve the uniqueness of European culture.
Doar o abordare ambițioasă și comună poate conserva unicitatea culturii europene.
EnglishWe call on you to vote in favour of the joint resolution of the six political groups.
Vă invităm să votaţi în favoarea unei rezoluţii comune a şase grupuri politice.
EnglishThis is something that we welcome, and we said so in the joint declaration.
Este un lucru pe care îl apreciem şi pe care l-am salutat în declaraţia comună.
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
În câteva zile se va reuni în Tenerife Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE.