EN just
volume_up
{adjective}

volume_up
drept {adj. m}
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Acum Parlamentul are şansa de a face ceea ce este bine, drept şi corect.
However, health or restoration to health is not just a right.
Totuşi, sănătatea sau refacerea sănătăţii nu este doar un drept.
And, just like in the financial markets, failure to do so ends in crisis.
Şi, ca şi în cazul pieţelor financiare, imposibilitatea de a face aceste lucruri are drept rezultat criza.
just (also: correct, fair, precise, right)
volume_up
corect {adj. m}
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Acum Parlamentul are şansa de a face ceea ce este bine, drept şi corect.
I just wanted to make sure that the votes have been recorded correctly.
Am vrut doar să mă asigur că voturile au fost înregistrate corect.
We have to make sure that the programme is socially just - and it is not yet socially just.
Trebuie să ne asigurăm că programul este corect din punct de vedere social - pentru că încă nu este corect din punct de vedere social.
volume_up
just {adj. m}
In Europe, there has, for centuries, been reflection about the concept of a just war.
În Europa se reflectează timp de secole la conceptul de război just.
This happens irrespective of how we define a just war.
Acest lucru se întâmplă indiferent de modul în care definim un război just.
And don’t just leave all your photos in your e‑mail program.
And don’t just leave all your photos in your e‑mail program.
just (also: equitable, equitably)
volume_up
echitabil {adj. m}
Beef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
Producătorii de carne de vită nu solicită privilegii speciale - ci doar un mediu concurenţial echitabil.
These people must be assured a just, open and fair trial in accordance with international standards.
Aceste persoane trebuie să beneficieze de un proces corect, deschis şi echitabil, în conformitate cu standardele internaţionale.
This will require a stronger Frontex Agency, as well as increased solidarity and the parcelling out of responsibilities in a fair and just manner.
Acest lucru va presupune o agenție Frontex mai puternică, precum și o solidaritate sporită și împărțirea responsabilităților într-un mod echitabil și cinstit.
just (also: the same)
just
just (also: righteous)
just (also: fair, honest)
just (also: honest)
volume_up
integru {adj. m}

Context sentences for "just" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
Este de datoria noastră să intervenim în acea parte de lume, precum și în Siria.
EnglishI remember visiting a butcher around that time and he just could not understand.
Îmi amintesc de o vizită făcută unui măcelar, care pur şi simplu nu putea înţelege.
EnglishWe in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.
Noi, în Suedia, am insistat asupra acestei probleme în ultimii ani, la fel ca UE.
EnglishThis is just what tax administrations and small entrepreneurs alike can do without.
Administraţiile fiscale şi micii întreprinzători se pot lipsi de aceste lucruri.
EnglishI would like just to pick up on two or three of the key areas that were discussed.
Aş dori să mă axez pe două sau trei dintre domeniile cheie care au fost discutate.
EnglishIf he misinformed Parliament, just before the vote, that would be a serious error.
Dacă acesta a dezinformat Parlamentul, chiar înainte de vot, ar fi o eroare gravă.
EnglishThose of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.
Aceia dintre dumneavoastră care mă cunosc vor şti cât sunt de dedicată acestui scop.
EnglishIt has just been elected as a non-permanent member of the Security Council.
Aceasta a fost aleasă recent ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate.
EnglishThe road still to be travelled is, however, not just long, but extremely long.
Cu toate acestea, drumul care mai rămâne de parcurs este nu lung, ci extrem de lung.
EnglishI would like to expand our vision slightly and look to the future, not just the past.
Aş dori să ne extindem oarecum viziunea şi să privim spre viitor, nu spre trecut.
EnglishWe might see you here in January, but I just wanted to put that on the record.
Este posibil să ne vedem aici în ianuarie, dar am vrut să se consemneze acest lucru.
EnglishIt also needs to be just as sensitive when this is happening in Member States.
Trebuie să fie la fel de sensibil şi când acest lucru se întâmplă în statele membre.
EnglishI believe that in this matter, the Council has just made its will very clear.
Cred că, în această privinţă, Consiliul şi-a exprimat foarte clar dorinţele.
EnglishMr President, the 2010 budget is far from being generous - just like any other budget.
Dle preşedinte, bugetul 2010 este departe de a fi generos - ca orice alt buget.
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Acum mai bine de o săptămână, am fost martorii declanșării unei mișcări extraordinare.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Echipamentul de protecţie este cel mai adesea lăsat acasă sau nu este disponibil deloc.
EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
Domnule preşedinte, aş dori să abordez două aspecte în ceea ce priveşte consimţământul.
EnglishIn all honesty, we must admit that the situation would be just the same in Europe.
Trebuie să recunoaştem cu toată sinceritatea că la fel s-ar fi întâmplat şi în Europa.
EnglishThe rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.
Raportorul a rezumat importanța mării pentru Europa într-o singură frază.
EnglishAllow me just to conclude with a brief word about the correlation tables.
Permiteți-mi să închei spunând câteva cuvinte despre tabelele de corespondență.