EN kind
volume_up
{noun}

kind (also: fashion, form, means, mode)
Whether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Dacă acordurile de acest fel vor fi menținute, aceasta este cu totul altă întrebare.
However, replacing one kind of propaganda with another kind of propaganda does not make it right.
Totuși, înlocuirea unui fel de propagandă cu un alt fel de propagandă nu îndreaptă lucrurile.
It is agreements of this kind that guarantee these principles.
Acordurile de acest fel sunt cele care garantează aceste principii.
kind (also: sort)
volume_up
tip {n} (fel)
That is no justification or explanation for this kind of censorship.
Aceasta nu este o justificare sau o explicaţie pentru acest tip de cenzură.
They will see this kind of initiative by the Commission as a distraction.
Vor privi acest tip de iniţiativă din partea Comisiei ca pe o distragere.
This kind of industry will simply not tolerate protectionism on a national level.
Acest tip de industrie pur şi simplu nu va tolera protecţionismul la un nivel naţional.
kind (also: character)
volume_up
natură {f} (fel)
Discrimination should be defined in the same way regardless of what kind it is.
Discriminarea ar trebui definită la fel, indiferent de natura ei.
The very nature of this kind of forum, a private structure, unfortunately prevailed.
Natura acestui tip de forum, o structură privată, s-a impus, din păcate.
We also have to call on the Member States to provide in-kind assistance.
Trebuie, de asemenea, să apelăm la statele membre pentru a asigura asistența în natură.
kind (also: sort)
volume_up
neam {n} (fel)
Six months ago, we would not have expected to have the opportunity to carry out a stress test of this kind.
Acum șase luni, nu ne-am fi așteptat să avem oportunitatea de a efectua un astfel de test de rezistență.
The Council did not want to deal with this in a horizontal way and we are left with this kind of piecemeal approach.
Consiliul nu a dorit să abordeze această problemă în mod orizontal și ne-am ales cu această abordare fragmentată.
Human rights are being brutally violated before our eyes, and we are seeing terror of a kind we have not had to deal with for decades.
Drepturile omului sunt încălcate în mod brutal sub ochii noştri şi suntem martorii unei terori cu care nu ne-am mai confruntat de decenii.
kind (also: breed, category, nature, quality)
It was an exceptional muddle of a kind of European megalomania and a disregard for the interests of some Member States.
A fost o dovadă neobişnuită a unui soi de megalomanie europeană şi a unei neglijări a intereselor unora dintre statele membre.
In my view, this is a matter of security policy and not some kind of gift to be simply handed over to applicant countries.
Consider că aceasta este o chestiune de politică de securitate şi nu un soi de cadou pe care să-l înmânăm pur şi simplu ţărilor solicitante.
I want to assure you that the strategy is a kind of living animal and it is, to a great extent, exposed to future modifications should Member States and stakeholders wish so.
Doresc să vă asigur că strategia este un soi de animal viu, expus, într-o mare măsură, modificărilor ulterioare, dacă statele membre şi părţile interesate doresc acest lucru.
kind (also: amount, care, count, importance)
We in the EU do not realise what kinds of tools we have in our mosaic composition of 27 countries.
Noi, cei din UE, nu ne dăm seama ce fel de instrumente deţinem în "mozaicul” nostru format din 27 de ţări.
This is exactly the kind of thing the European Union should concentrate on: a cross-border issue which cannot be left to the Member States.
Exact asupra acestui lucru ar trebui să se concentreze Uniunea Europeană: o chestiune transfrontalieră care nu poate fi lăsată în seama statelor membre.
They should realise that, if they impose that kind of requirement on our agriculture, this has economic and financial consequences.
Trebuie să își dea seama că, dacă impun astfel de cerințe asupra agriculturii noastre, acest lucru are consecinţe economice și financiare.
kind (also: species)
kind (also: sort)
kind (also: sort)
kind (also: description, sort)
kind (also: method, sort, way, manner)
kind (also: sort, species)
volume_up
gen (fel) {n}
kind (also: sort)
volume_up
mâncare {f} (fel)
kind (also: apron, category, sort, species)
kind (also: descendant, offspring, race, sort)
volume_up
viță {f} [fig.]
kind (also: cast, category, class, cut)
volume_up
teapă {f} (soi, fel)
kind (also: gender, genre, type)
volume_up
gen {n}
This kind of behaviour cannot be the basis of Community or our integration.
Acest gen de comportament nu poate sta la baza Comunităţii sau a integrării noastre.
The financial sector needs this kind of credibility to finance the economy.
Sectorul financiar are nevoie de acest gen de credibilitate pentru a finanţa economia.
. - I am somewhat surprised by this kind of comment.
. - Sunt oarecum surprins de acest gen de comentariu.

Synonyms (English) for "kind":

kind

Context sentences for "kind" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
Aceasta este exact acea Europă pe care noi, Grupul PPE, o apărăm şi o promovăm.
EnglishHe has never indicated that he wants to become a European superman of that kind.
Nu şi-a exprimat niciodată dorinţa de a deveni un astfel de superman european.
EnglishA programme of this kind, if it is to succeed, must be obligatory, not voluntary.
Un astfel de program, dacă va avea succes, trebuie să fie obligatoriu, nu voluntar.
EnglishThis is not the right kind of language to use for the situation in Ukraine.
Nu este genul potrivit de limbaj, care să fie folosit pentru situația Ucrainei.
EnglishHowever, it is not that kind of policy which we are talking about, today, is it?
Cu toate acestea, astăzi nu vorbim despre o astfel de politică, nu-i așa?
EnglishWhat kind of unlock method you chose when you set up BitLocker on the drive.
Tipul de metodă de deblocare aleasă atunci când ați configurat BitLocker pe unitate.
EnglishHe has not expressed any kind of suggestion concerning our future policy decisions.
El nu şi-a exprimat nicio sugestie cu privire la viitoarele noastre decizii politice.
EnglishI discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.
Disting o anumită rivalitate - sau, să spunem, anxietate - în rândul membrilor.
EnglishThere were forecasts and warnings that there would be a horror tsunami of this kind.
Au existat prognoze și avertismente că se va produce un astfel de tsunami îngrozitor.
EnglishObviously, this kind of thing requires that we make compromises, difficult compromises.
Bineînţeles, sunt necesare compromisuri în acest sens, compromisuri dificile.
EnglishBuddhist monks have long been the target of a special kind of persecution.
Călugării budiști au fost multă vreme ținta unui mod deosebit de persecuție.
EnglishThey put the brakes on the project because they wanted a different kind of Europe.
Irlandezii au stopat proiectul deoarece şi-au dorit o altfel de Europă.
EnglishI do not see any possibility of having some kind of fast track for these negotiations.
Nu cred că este posibilă adoptarea unei proceduri accelerate pentru aceste negocieri.
EnglishSavings made at the expense of children are the worst kind of investment in the future.
Economiile care afectează copiii sunt cele mai proaste investiţii în viitor.
EnglishWe do not want this kind of treaty; we want a treaty of disarmament rather than armament.
Nu ne dorim un astfel de tratat; ne dorim un tratat al dezarmării, nu al înarmării.
EnglishThe question is why the authorities are not investing in activities of this kind.
Întrebarea este de ce nu investesc autoritățile în astfel de lucrări.
EnglishIt’s kind of amazing how much time you can save by cutting out mouse clicks.
Este uimitor cât timp puteți economisi eliminând clicurile cu mouse-ul.
EnglishCommissioner, we would like that cooperation to continue to act as a kind of template.
Dnă comisar, ne dorim ca şi pe viitor colaborarea să reprezinte un model.
EnglishMr President, there is no longer any place for that kind of thing in modern European society.
Dle președinte, nu mai este loc pentru așa ceva în societatea europeană modernă.
EnglishWe are in dialogue with them to identify what kind of help they need.
Suntem în dialog cu acestea pentru a identifica tipul de ajutor de care au nevoie.