EN letters
volume_up
{noun}

letters (also: letter)
Letters A and B are reserved for removable drives or floppy disk drives.
Partiția de sistem este, de obicei, etichetată cu litera C. Literele A și B sunt rezervate pentru unitățile amovibile sau unitățile de dischetă.
Letters, numbers, and symbols are incorrectly recognized as other characters that have a similar shape, such as the letter l and the number 1, or the uppercase S and lowercase s.
Litere, numere și simboluri sunt recunoscute incorect drept alte caractere cu formă similară, cum ar fi litera I și numărul 1 sau S scris cu literă mare și s scris cu literă mică.

Synonyms (English) for "letter":

letter

Context sentences for "letters" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI get similar letters from people in Cyprus and from property-owners in Bulgaria.
Primesc scrisori similare de la persoane din Cipru și de la proprietari din Belgia.
EnglishAnyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.
Oricine înregistrează o companie va primi între opt și zece scrisori drept răspuns.
EnglishWhen you type Boolean filters like AND or OR, you need to use all capital letters.
Atunci când tastați filtre booleeane, precum AND sau OR, trebuie să utilizați numai majuscule.
EnglishWe have completed the hearings, and I have received 26 letters of recommendation.
Am încheiat audierile şi am primit 26 de scrisori de recomandare.
EnglishHundreds of letters of complaint are still being received from new victims.
Se mai primesc încă sute de scrisori de plângeri de la noile victime.
EnglishWhen you use these operators, you need to type them in all capital letters.
Când utilizați acești operatori, trebuie să îi tastați cu majuscule.
EnglishI have received hundreds of letters on this matter, and not only from Poland.
Am primit sute de scrisori în acest sens, şi nu numai din Polonia.
EnglishWith WordPad, you can type letters, book reports, and other simple documents.
În WordPad aveți posibilitatea să scrieți scrisori, recenzii de cărți și alte documente simple.
EnglishInclude a combination of uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols (such as !
Folosiți o combinație de litere mari și mici, cifre și simboluri (cum ar fi !, #, *).
EnglishGao's open letters to the regime in 2005 set the tone for Charter 08.
Scrisorile deschise adresate de Gao regimului din China, în 2005, au dat tonul pentru Carta 08.
EnglishI have received letters from many citizens complaining of annoying behaviour at borders.
Am primit scrisori de la mulţi cetăţeni care se plângeau de comportamentul supărător de la graniţă.
EnglishWhen the citizens of the Union write to the Commission, their letters must not go unanswered.
Atunci când cetăţenii Uniunii scriu Comisiei, scrisorile acestora nu trebuie lăsate fără răspuns.
EnglishEnter letters by using the numeric keypad or your keyboard.
Introduceți litere utilizând minitastatura numerică sau tastatura.
EnglishLetters of formal notice have been sent to 22 Member States.
S-au trimis scrisori de somare unui număr de 22 de state membre.
EnglishSubstitute numbers, symbols and misspellings for letters or words in an easy-to-remember phrase.
Înlocuiți litere sau cuvinte dintr-o frază ușor de memorat cu cifre, simboluri și ortografii greșite.
EnglishPress Caps Lock once to type all letters as uppercase.
Apăsați Caps Lock o dată pentru a tasta toate literele cu majusculă.
EnglishThe letters aren't case-sensitive, so you can type them as either uppercase or lowercase.
Nu se face diferența între litere mari și mici, de aceea le puteți tasta fie ca majuscule, fie ca litere mici.
EnglishSubstitute numbers, symbols and misspellings for letters or words in an easy-to-remember phrase.
Înlocuiți litere sau cuvinte dintr-o frază ușor de memorat cu cifre, simboluri și ortografieri greșite.
EnglishThis web address contains letters or symbols that cannot be displayed with the current language settings.
Această adresă Web conține litere sau simboluri care nu se pot afișa cu setările curente de limbă.
EnglishThe last three letters of the file name, called the file name extension, identify the file type.
Ultimele trei litere ale numelui de fișier, denumite extensie de nume de fișier, identifică tipul de fișier.