EN limit
volume_up
{noun}

Therefore, the limit of EUR 50 billion is completely justifiable at present.
Prin urmare, limita de 50 de miliarde EUR este complet justificabilă în prezent.
You have reached the limit of how many recordings are kept for a series.
Ați atins limita numărului de înregistrări păstrate pentru un serial.
Is there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Există o limită de vârstă în ceea ce privește copilul sau părintele adoptiv?
limit
volume_up
măsură {f} (limită)
Where do we set the limit, the measure of our ambitions?
Unde trasăm limita, măsura ambiţiilor noastre?
We can only limit the less desirable effects, and the extent to which the determination of refugees is preyed upon.
Putem doar să limităm efectele mai puțin dezirabile și măsura în care se profită de pe urma determinării refugiaților.
New tasks cannot be financed by budget reallocations, or at least only to a very limited extent.
Sarcinile noi nu pot fi finanțate prin realocări de buget, sau cel puțin numai într-o măsură foarte limitată.
limit (also: boundary, frontier)
limit (also: bearing, tolerance)
In the last three years it has been possible to halve the areas in which the irregularity rate was above 5% and therefore above the tolerance limit.
În ultimii trei ani am reuşit să reducem la jumătate numărul domeniilor în care rata neregulilor depăşea 5 % şi, prin urmare, se situa peste limita de toleranţă.
limit (also: bit, piece)
limit (also: base, bollard, bound, clamp)
limit (also: bounds)
volume_up
margine {f} (limită)

Context sentences for "limit" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Voi respecta timpul acordat, însă nu pot să nu răspund la unele întrebări.
EnglishWe need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
Trebuie să reducem povara administrativă prin simplificarea mediului normativ.
EnglishHowever, it would seem questionable to me to limit this measure in time.
Cu toate acestea, mie mi s-ar părea discutabilă limitarea acestei măsuri în timp.
EnglishThere are two ways to limit the Internet content your child is allowed to view.
Există două modalități de limitare a conținutului internet pe care copilul îl poate vedea.
EnglishIs it not possible to limit the almost Byzantine way in which this office functions?
Nu este oare posibil să limităm modul aproape bizantin în care funcționează acest birou?
EnglishI hope that the waste of money for the coming year is kept to a limit and actually stops.
Sper că risipa de bani din următorii ani va fi limitată și chiar se va opri.
English(A denial-of-service attack attempts to limit or prevent access to the Internet.)
(Un atac de tip respingere serviciu încearcă să limiteze sau să blocheze accesul la Internet.)
EnglishThe amount by which each developed country intends to limit its emissions by 2020.
Procentul cu care fiecare ţară dezvoltată intenţionează să îşi limiteze emisiile până în 2020.
EnglishMicrosoft might limit the number of files that you can upload to SkyDrive each month.
Microsoft poate să limiteze numărul de fișiere pe care le puteți încărca lunar în SkyDrive.
EnglishI have heard that the Commission intends to limit the scope of this programme.
Din câte am înțeles, Comisia intenționează să limiteze domeniul de aplicare al acestui program.
EnglishOur common goal is to limit global warming to the celebrated 2 ºC.
Obiectivul nostru comun este limitarea încălzirii globale la celebra valoare de 2ºC.
EnglishIf you want to limit the list to just movies, use the movies guide.
Dacă doriţi să limitaţi lista doar la filme, utilizaţi ghidul de filme.
EnglishYou champion human rights, but we should not limit ourselves to defending the rights of minorities.
Apărați drepturile omului, însă nu trebuie să apărăm doar drepturile minorităților.
EnglishHowever, it is possible to prevent cancer and limit its effects in about 30% of cases.
Cu toate acestea, prevenirea şi limitarea efectelor cancerului este posibilă în 30 % din cazuri.
EnglishWe must also limit risk-taking and put a stop to excesses.
De asemenea, este necesar să limităm asumarea de riscuri şi să oprim excesele.
EnglishTherefore it makes no sense to limit the regulation to only the new EU-12 Member States.
Prin urmare, nu are niciun sens să limităm regulamentul doar la cele 12 noi state membre ale UE.
EnglishWhile the importance of CRAs cannot be denied, it would be advisable to limit their role in the future.
Fără a nega importanţa ARC, ar fi indicat ca, în viitor, rolul lor să fie limitat.
EnglishAn attempt is now being made to limit damage by making savings.
În prezent, se încearcă limitarea pagubelor prin realizarea de economii.
EnglishThere are two ways to limit the time your child spends on the PC.
Există două modalități de limitare a duratei de timp pe care copilul o petrece la computer.
EnglishIf you want to shut down or limit the existence of tax havens, you must cut taxes.
Dacă doriţi să suprimaţi sau să limitaţi existenţa paradisurilor fiscale, trebuie să reduceţi impozitele.