EN to live
volume_up
[lived|lived] {verb}

to live (also: to be alive)
volume_up
a fi {vb} (a trăi)
And you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
It is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
Acesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.
Europeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.
Europenii vor fi mândri să trăiască în Europa şi să aparţină propriei naţiuni în acelaşi timp.
to live
The right to live freely is something that must be universally recognised.
Dreptul de a trăi în libertate trebuie să se bucure de recunoaștere universală.
The right to live in peace and with a sense of security is an EU priority.
Dreptul de a trăi în pace şi cu un sentiment de securitate este o prioritate a UE.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Este inutil - nici statul nu poate trăi la nesfârșit dincolo de posibilitățile sale.
The right to live freely is something that must be universally recognised.
Dreptul de a trăi în libertate trebuie să se bucure de recunoaștere universală.
The right to live in peace and with a sense of security is an EU priority.
Dreptul de a trăi în pace şi cu un sentiment de securitate este o prioritate a UE.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Este inutil - nici statul nu poate trăi la nesfârșit dincolo de posibilitățile sale.
to live (also: to dwell, to inhabit)
As an EU national, you are entitled to live in another EU country.
În calitate de cetăţean european, aveţi dreptul de a locui în orice ţară din UE.
Most of them are moving to live with host communities in Tunisia and in Egypt.
Majoritatea dintre aceștia se mută pentru a locui cu comunitățile-gazdă în Tunisia și Egipt.
You may live in the other EU country as long as you continue to meet the conditions for residence.
Puteţi locui în altă ţară din UE atâta timp cât îndepliniţi condiţiile de şedere.
to live
As an EU national, you are entitled to live in another EU country.
În calitate de cetăţean european, aveţi dreptul de a locui în orice ţară din UE.
Most of them are moving to live with host communities in Tunisia and in Egypt.
Majoritatea dintre aceștia se mută pentru a locui cu comunitățile-gazdă în Tunisia și Egipt.
You may live in the other EU country as long as you continue to meet the conditions for residence.
Puteţi locui în altă ţară din UE atâta timp cât îndepliniţi condiţiile de şedere.
to live (also: to lead)
volume_up
a duce {vb} (o viață)
What sort of life will our citizens be able to live here?
Ce viaţă vor putea duce cetăţenii noştri aici?
If I have to leave tomorrow because there is no security here, where can I then live?
Dacă trebuie să plec mâine, deoarece aici nu există nicio siguranță, unde mă duce să trăiesc apoi?
The use of falsified medicines may cause the treatment to fail and jeopardise lives.
Utilizarea medicamentelor falsificate poate duce la eșuarea tratamentului și poate pune vieți în pericol.
to live (also: to have life)
volume_up
a exista {vb} (a trăi)
It is scandalous that children are left to live on their own at all.
Este scandalos că există copii lăsaţi să se descurce singuri.
There are thousands of orphaned or abandoned children who live in substandard conditions.
Există mii de copii orfani sau abandonați, care trăiesc în condiții necorespunzătoare.
I live on the border with France and Luxembourg and there are four nuclear power stations in Cattenom.
Locuiesc la granița cu Franța și Luxemburg și în Cattenom există patru centrale nucleare.
to live (also: to survive)
Farmers also provide food, which we need in order to live.
De asemenea, fermierii furnizează hrana de care avem nevoie pentru a supravieţui.
Anyone who believes that in today's society we can survive without cooperating is living in cloud-cuckoo land.
Oricine crede că în societatea de astăzi se poate supravieţui fără cooperare trăieşte cu capul în nori.
In that time, it has become common practice to transplant a useful organ from a person who no longer needs it to another who needs it in order to live.
De atunci, transplantarea unui organ util de la o persoană care nu mai avea nevoie de acesta la alta care avea nevoie de el pentru a supravieţui a devenit o procedură obişnuită.
to live
This solution must be supported by a long-term strategy aimed at sustaining the European economy to ensure that it can keep pace with the globalised market in which we live.
Această soluție trebuie să fie susținută de o strategie pe termen lung care vizează susținerea economiei europene pentru a garanta că poate ține pasul cu piața globalizată în care trăim.
to live (also: to be about, to lay, to sit, to stand)
This situation is unacceptable and we need to do everything in our power to help resolve the tragedy that these people are living.
Această situație este inacceptabilă și trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a contribui la soluționarea tragediei pe care o trăiesc aceste persoane.
Now that the Internet has entered our lives, we can choose to holiday in the furthest corner of the world without thinking twice about it.
Acum că internetul a pătruns în vieţile noastre, putem alege să ne petrecem vacanţa în cel mai îndepărtat colţ al lumii fără a sta prea mult pe gânduri în acest sens.
to live
volume_up
a petrece {vb} (a locui)
I live in a small village, where people know each other and are interested in what is happening around them.
Trăiesc într-un sat mic, unde oamenii se cunosc între ei şi sunt interesaţi de ce se petrece în jurul lor.
to live (also: to dwell, to reside)

Context sentences for "to live" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you sign in with a Windows Live ID, your contacts will sync automatically.
Dacă faceți sign in cu un Windows Live ID, contactele se vor sincroniza automat.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
EnglishIt is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
Acesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.
EnglishThe first question is: why did we need to live through a crisis in order to react?
Prima întrebare este: de ce a trebuit să traversăm o criză pentru a reacţiona?
EnglishIn my own country, Ireland, a small country, 37 000 live with epilepsy every day.
În țara mea, Irlanda, o țară mică, trăiesc 37 000 de persoane bolnave de epilepsie.
EnglishWhen you use a Live File System disc, files are copied to the disc right away.
Când utilizați un disc Live File System, fișierele se copiază direct pe disc.
EnglishThe Roma live in many European countries - both Western and Eastern countries.
Romii trăiesc în multe țări europene, deopotrivă în Europa de Vest și de Est.
EnglishI live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Locuiesc în Irlanda, reprezint Dublinul, care se află pe coasta de est a Irlandei.
EnglishIf you're running Windows Vista, you'll need to install Windows Live Essentials 2011.
Dacă rulați Windows Vista, va trebui să instalați Windows Live Essentials 2011.
EnglishHow do I import and export email, contacts, and calendars with Windows Live Mail?
Cum import și export e-mailuri, contacte și calendare cu Windows Live Mail?
EnglishThis page provides late-breaking or other information about Windows Live Mail 2011.
Faceți clic pe Se desemnează Siguranța familiei drept Filtru de conținut Web.
EnglishWe have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
Trebuie să reducem cu succes transportul de animale vii destinate sacrificării.
EnglishIn 2005, 70 000 people were evicted and these people still live in dire circumstances.
În 2005, 70 000 de oameni au fost evacuați și trăiesc încă în condiții cumplite.
EnglishThe latest version of Windows offers a new format, called Live File System.
Cea mai recentă versiune de Windows oferă un format nou, denumit Live File System.
EnglishHow do I sign in with a Microsoft account to use it with Windows Live Mail?
Cum mă conectez cu un cont Microsoft pentru a-l utiliza cu Windows Live Mail?
Englishor Hotmail account, from Microsoft Outlook, Windows Live Mail, or Outlook Express.
sau Hotmail, din Microsoft Outlook, Windows Live Mail sau Outlook Express.
EnglishOne in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.
Unul din șase europeni sau 17 % din populație trăiesc sub pragul de sărăcie.
EnglishFellow Members, nearly 1 million people of Bulgarian origin live in Ukraine.
Stimați colegi, aproape un milion de cetățeni de origine bulgară trăiesc în Ucraina.
EnglishWe are faced with a problem that is typical of the globalised world in which we live.
Ne confruntăm cu o problemă care este tipică lumii globalizate în care trăim.
EnglishIt develops things further, and that is the EU that I am proud to live in and work for.
Aceasta reprezintă un progres către UE în care sunt mândră că trăiesc şi muncesc.