EN mark
volume_up
{noun}

1. education

mark
You can use the tablet pen to mark up text in the note.
Aveți posibilitatea să utilizați creionul de tabletă pentru a marca textul din notă.
Import (print) a document or other file into a Journal note and then use your tablet pen to mark up the note.
Importați (imprimați) un document sau alt fișier într-o notă de Jurnal, apoi utilizați creionul de tabletă pentru a marca nota.
However, I would not wish to end on this slightly pessimistic note, with this question mark hanging over matters.
Cu toate acestea, nu aș dori să închei această notă ușor pesimistă, cu acest semn de întrebare asupra acestor probleme.

2. other

mark (also: badge, character, emblem, gesture)
Any devices not functioning will have a yellow exclamation mark in front of them.
Toate dispozitivele care nu funcționează vor avea în față un semn de exclamare galben.
To see which commands are available, type a question mark (?) and then press ENTER.
Pentru a vedea ce comenzi sunt disponibile, tastați un semn de întrebare (?)
This will raise a question mark over food supply security in Europe.
Se pune un mare semn de întrebare privind securitatea aprovizionării cu alimente a Europei.
A check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
S-a afișat un marcaj de selectare în pictograma imprimantei pentru a o marca drept imprimantă implicită.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.
Evident, sper ca, în timp, marca CE să poată fi înlocuită cu microcipuri.
Many people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
Mulți consideră în mod greșit că marca CE este un indicator al siguranței.
mark
volume_up
marcă {f} (fişă)
A check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
S-a afișat un marcaj de selectare în pictograma imprimantei pentru a o marca drept imprimantă implicită.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.
Evident, sper ca, în timp, marca CE să poată fi înlocuită cu microcipuri.
Many people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
Mulți consideră în mod greșit că marca CE este un indicator al siguranței.
You can use the tablet pen to mark up text in the note.
Aveți posibilitatea să utilizați creionul de tabletă pentru a marca textul din notă.
Import (print) a document or other file into a Journal note and then use your tablet pen to mark up the note.
Importați (imprimați) un document sau alt fișier într-o notă de Jurnal, apoi utilizați creionul de tabletă pentru a marca nota.
However, I would not wish to end on this slightly pessimistic note, with this question mark hanging over matters.
Cu toate acestea, nu aș dori să închei această notă ușor pesimistă, cu acest semn de întrebare asupra acestor probleme.
mark (also: sign)
mark (also: badge, brand, spot, stigma)

Context sentences for "mark" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
Deblocați-o făcând clic pe Blocare bară de activități pentru a debifa opțiunea.
EnglishThey will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
Acestea nu vor ajuta la evitarea crizei deoarece sunt departe de a-și atinge scopul.
EnglishMr President, Friday will mark one month since the devastating earthquake in Haiti.
Dle preşedinte, vineri se va împlini o lună de la cutremurul devastator din Haiti.
EnglishA check mark appears next to Windows Media Player to indicate that it is turned on.
Lângă Windows Media Player apare o bifă, indicând că funcția este activată.
EnglishA check mark will appear, indicating that desktop icons are displayed on your desktop.
Va apărea o bifă, indicând faptul că pictogramele de pe desktop sunt afișate.
EnglishIf Lock the Taskbar has a check mark next to it, the taskbar is locked.
Dacă Blocare bară de activități este bifată, bara de activități este blocată.
EnglishIf Lock the Taskbar has a check mark beside it, click it to remove the check mark.
Dacă opțiunea Blocare bară de activități este bifată, faceți clic pe ea pentru a o debifa.
EnglishI agree with the point that use of the CE mark needs to be encouraged.
Sunt de acord cu ideea că utilizarea marcajului CE trebuie să fie încurajată.
EnglishThese decisions mark the beginning of the common fisheries policy.
Această decizie marchează începuturile politicii comune în domeniul pescuitului.
EnglishDoes the Commission consider it necessary to introduce a specific EU mark for toys?
Consideră Comisia că este necesară introducerea unui marcaj UE specific pentru jucării?
EnglishUnlock it by clicking Lock the Taskbar, which removes the check mark.
Deblocați-o făcând clic pe Blocare bară de activități pentru a elimina bifa.
EnglishA digital signature is an electronic security mark that can be added to files.
O semnătură digitală este un marcaj electronic de securitate care se poate adăuga fișierelor.
EnglishThe Euro Plus Pact and the decisions made by the Council mark a step in the right direction.
Pactul euro plus și deciziile luate de Consiliu marchează un pas în direcția corectă.
EnglishThe amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
Amenzile impuse de aceasta în 2009 au depășit 2 miliarde de euro.
EnglishIt will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
Acesta va fi un pas înainte în ambiția noastră de a extinde oportunitățile în materie de mobilitate.
EnglishA check mark next to the command indicates the feature is turned on.
Când caracteristica este activată, lângă comandă se afișează o bifă.
EnglishProducers of lime, cement and bricks, for example, are already enjoying the benefits of the CE mark.
De exemplu, producătorii de var, ciment şi cărămizi beneficiază deja de marcajul CE.
EnglishI voted in favour of the Barroso Commission Mark II for two reasons.
în scris. - Am votat în favoarea Comisiei Barroso 2 din două motive.
EnglishThe programs set to run at startup are indicated with a check mark.
Programele setate să se execute la pornire sunt indicate cu o bifă.
EnglishYou can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
Aveți posibilitatea să o deblocați-o făcând clic pe Blocare bară de activități pentru a debifa opțiunea.