"me" translation into Romanian

EN

"me" in Romanian

volume_up
me {pron.}
RO
RO

EN me
volume_up
{pronoun}

me (also: I)
volume_up
eu {pron.}
This question was put to you by me on 6 April 2010 and on 5 May 2010.
Eu v-am adresat această întrebare, la 6 aprilie 2010 şi la 5 mai 2010.
It is not for me to tell this Parliament how to go about dealing with the report before it.
Nu eu trebuie să îi spun acestui Parlament cum să trateze raportul pe care îl are în față.
Let me make it clear that I condemn terrorism in all its forms.
Doresc să subliniez că eu condamn terorismul sub toate formele lui.

Context sentences for "me" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Mă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Dle preşedinte, nu voi abuza de acest drept excepţional pe care mi-l acordaţi.
EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
Prin intermediul acestuia, mi se pare, am elimina acest tip de semn de întrebare.
EnglishThat brings me to the third question: what about the price of the communications?
Şi ajungem astfel la a treia întrebare: în legătură cu preţul comunicaţiilor.
EnglishMr Hamon told me that he is not interested as to whether everyone pays their taxes.
Dl Hamon mi-a spus că nu este interesat dacă toată lumea îşi plăteşte impozitele.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Mi se pare că am remediat acum acest neajuns şi că am recuperat timpul pierdut.
EnglishIt seems only right to me that we should support them as far as is justified.
Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.
EnglishIt is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
Articolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
EnglishThe big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Pentru mine marea întrebare a fost întotdeauna dacă acest lucru este suficient.
EnglishThose of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.
Aceia dintre dumneavoastră care mă cunosc vor şti cât sunt de dedicată acestui scop.
EnglishThank you for your question, because it gives me the opportunity to explain myself.
Vă mulţumesc pentru întrebare, pentru că îmi oferă posibilitatea să mă explic.
EnglishI shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
Prin urmare, voi încerca să mă încadrez strict în timpul care mi-a fost alocat.
EnglishIt was important to me for very specific tasks, too, to be listed in the report.
Pentru mine, era important ca în raport să fie menționate și sarcini foarte concrete.
EnglishDear colleagues, thank you for electing me President of the European Parliament.
Dragi colegi, vă mulţumesc pentru că m-aţi ales Preşedinte al Parlamentului European.
EnglishPlease also allow me on this occasion to say a few words to my own country, Portugal.
Cu această ocazie, permiteţi-mi să adresez câteva cuvinte ţării mele, Portugalia.
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
De aceea mă afectează şi mai mult să tai avântul discuţiei pe această temă.
EnglishFar be it for me to complain—he's gotten his new PC just the way he wants it.
Și nu mă deranjează deloc - și-a configurat computerul exact așa cum a dorit.
EnglishThe press has asked me why we did not cite any countries in this summary report.
Am fost întrebat de către presă de ce nu am menţionat nicio ţară în acest scurt raport.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Mi-a spus: "Nu-mi vorbiţi despre jocurile de noroc online, am pierdut 100 000 de euro”.
EnglishMarilyn Monroe once said 'lead me not into temptation, I can find it myself'.
Marilyn Monroe a spus odată "nu mă duce în ispită, căci o pot găsi singură”.