EN mean
volume_up
{noun}

mean
They are a means to build interoperability with our external partners.
Reprezintă un mijloc de construire a interoperabilităţii cu partenerii externi.
However, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Totuşi, alerta SIS este un mijloc de transmitere a mandatului european de arestare.
For us, religion cannot be used as a means of exploitation in political conflict.
Pentru noi, religia nu poate fi folosită drept mijloc de exploatare în conflictul politic.
If words mean anything, we must, above all, think medium term, think global and think beyond nationalism.
Dacă cuvintele înseamnă ceva, trebuie, mai presus de orice, să gândim pe termen mediu, să gândim la nivel global şi să gândim dincolo de naţionalism.
The modifications will have to be strictly proportional to the safety and environmental standards which they are meant to guarantee.
Acestea vor fi proporţionale cu standardele de siguranţă şi de mediu în vigoare.
Greater competition means more choice for the European public and a more competitive environment for firms.
O concurenţă mai mare înseamnă mai multe opţiuni pentru publicul european şi un mediu mai competitiv pentru firme.
A low birth rate and longer average life expectancy mean that our society is ageing.
Rata scăzută a natalităţii şi speranţa medie de viaţă crescută înseamnă că societatea noastră îmbătrâneşte.
Development, however, must not mean merely aiding those European regions that already perform above average.
Totuşi, dezvoltarea nu înseamnă doar ajutorarea acelor regiuni europene care au ajuns deja la un nivel peste medie.
The German mark, on the other hand, which was always held up as a poster child for stability, had a mean inflation rate of 3% over its 50 years of existence.
Marca germană, pe de altă parte, care era întotdeauna dată ca exemplu în ceea ce priveşte stabilitatea, avusese o rată medie a inflaţiei de 3% în cei 50 de ani de existenţă.

Context sentences for "mean" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Aceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
EnglishThat, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
Acest lucru, însă, nu înseamnă că ar trebui să negăm faptul că problema există.
EnglishDoing so would mean that we would still be faced with the selection of embryos.
Aceasta ar însemna că ne-am confrunta în continuare cu selectarea embrionilor.
EnglishBeware: democracy does not mean elections. It means much, much more than this.
Atenție: democrația nu înseamnă alegeri. înseamnă mult, mult mai mult decât atât.
EnglishDoes it mean forgetting the roots, including the Christian roots, of our countries?
Înseamnă să uităm rădăcinile, inclusiv rădăcinile creştine, ale ţărilor noastre?
EnglishIt is estimated that this directive could mean the banning of 15% of pesticides.
Se estimează că această directivă ar putea implica interzicerea a 15% din pesticide.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, what does freedom of religion actually mean?
Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, ce înseamnă de fapt libertatea religioasă?
EnglishBy intelligent, I mean varied, and being open to new things and not standing still.
Prin inteligente se înţelege variate şi deschidere la lucruri noi şi acţiunea.
EnglishIt has been announced for this year, and so this would not mean too much of a delay.
A fost anunţată pentru acest an, aşa că nu ar presupune o întârziere prea mare.
EnglishAn economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.
Redresarea economică este în curs, însă acest lucru nu înseamnă sfârșitul crizei.
EnglishIf I feel myself to be a European, it does not mean that I cease to be a Czech.
Dacă eu mă simt ca fiind european, acest lucru nu înseamnă că încetez să mai fiu ceh.
English. - Do you mean these three questions on the CCCTB?
membru al Comisiei. - Vă referiți la aceste trei întrebări cu privire la CCCTB?
EnglishI do not doubt that they mean well but the road to hell is paved with good intentions.
Nu mă îndoiesc că sunt bine intenționați, dar iadul e pardosit cu intenții bune.
EnglishThe ceiling on direct payments would mean disaster not only for Czech farmers.
Plafonul pentru plățile directe ar fi o catastrofă nu doar pentru agricultorii cehi.
EnglishBut that does not mean a vote of confidence in the whole College of Commissioners.
Dar aceasta nu înseamnă un vot de încredere pentru tot colegiul de comisari.
EnglishHowever, paragraph 13 is confusing and muddled and does not actually mean anything.
Cu toate acestea, punctul 13 nu este clar și în realitate nu are niciun sens.
EnglishThere is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
EnglishHowever, friendship does not mean blindness but the willingness to be honest.
Totuşi, prietenia nu înseamnă trecere cu vederea, ci voinţa de a fi cinstit.
EnglishThis does not mean that these resettlements, for example, are not relevant.
Acest lucru nu înseamnă că aceste reinstalări, de exemplu, nu sunt relevante.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Chiar trebuie să prezentăm conceptul și semnificația drepturilor omului.