EN meaning
volume_up
{noun}

meaning (also: direction, reason, sense, use)
In essence, that is us giving meaning to the motto 'united in diversity'.
În esență, acest lucru dă sens motto-ului "unită în diversitate”.
These are not merely empty words with no real meaning.
Acestea nu sunt doar cuvinte goale, fără niciun sens real.
It is only in this context, ladies and gentlemen, that the 2020 strategy will have any meaning.
Numai în acest context, doamnelor şi domnilor, va avea sens strategia 2020.
This is to ensure that the CE label has the same meaning in whichever country the product is marketed in.
Astfel, conţinutul marcajului CE va avea aceeaşi semnificaţie, indiferent de ţara în care este comercializat produsul.
In the vast majority of the European Union's languages, the name EU 2020 strategy has no meaning whatsoever.
În marea majoritate a limbilor Uniunii Europene, numele de strategia UE 2020 nu are niciun fel de semnificaţie.
Nonetheless, I believe that this project requires three things: Firstly, a political stamp will give it importance and meaning for our citizens.
Totuşi, consider că acest proiect are nevoie de trei lucruri: În primul rând, o amprentă politică îi va oferi importanţă şi semnificaţie pentru cetăţenii noştri.
meaning
'Cohesion' is increasingly becoming a mere slogan, without any practical meaning.
"Coeziunea” devine tot mai frecvent un simplu slogan, fără niciun înţeles practic.
That gives a whole new meaning to the words 'fair competition'.
Acest lucru conferă un nou înţeles cuvintelor "concurenţă loială”.
meaning (also: sense)
meaning (also: sense, significance)
volume_up
tâlc {n} (înțeles)
meaning
volume_up
funcţie (înţeles) {f}

Synonyms (English) for "meaning":

meaning

Context sentences for "meaning" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI fully understand the meaning of the word competition, but it is also necessary...
Înţeleg perfect înţelesul cuvântului concurenţă, dar este necesar, de asemenea...
EnglishIn the face of current events, Poland's role takes on a symbolic meaning.
În fața evenimentelor actuale, rolul Poloniei capătă o semnificație simbolică.
EnglishDuring the 1980s, a debate began over the meaning of free movement of persons.
În anii 1980 a început o dezbatere cu privire la înţelesul liberei circulaţii a persoanelor.
EnglishThe following table explains the meaning of the different battery icons.
Următorul tabel explică semnificația diferitelor pictograme de baterie.
EnglishI advocate freedom on the internet, without this meaning a lack of any regulation whatsoever.
Promovez libertatea pe Internet, însă aceasta nu înseamnă lipsa oricărei reglementări.
EnglishThese are words that carry obligations and they have a deep meaning.
Acestea sunt cuvinte care poartă obligații și au o semnificație profundă.
EnglishThis is the meaning of the Lisbon and, now, post-Lisbon Strategy.
Acesta este sensul Strategiei de la Lisabona, iar acum, al Strategiei post-Lisabona.
EnglishMeaning you can put a battery in however you want and it’ll just work.
Lucru care înseamnă că puteţi aşeza o baterie în orice mod doriţi şi aceasta va funcţiona.
EnglishHuman dignity will have no meaning in Uganda if such a law is adopted.
Demnitatea umană nu va avea nicio semnificație în Uganda dacă această lege va fi adoptată.
EnglishFamily life often loses its meaning, which is to provide a sense of safety and security.
De multe ori viața de familie își pierde sensul, și anume asigurarea siguranței și securității.
EnglishIt is devoid of meaning if you let public authorities off the hook.
Este golită de semnificație dacă autoritățile publice sunt scutite.
EnglishThat has always been, and remains, the meaning of European integration and of the Community spirit.
Acesta a fost întotdeauna şi rămâne sensul integrării europene şi al spiritului comunitar.
EnglishAgreement must be reached on the meaning of economic governance.
Este nevoie de un consens în ceea ce înseamnă guvernanță economică.
EnglishIt is not a liberal democracy in the European meaning of the word.
Nu este o democraţie liberală, în sensul european al cuvântului.
EnglishMr President, we all know the meaning of 'banana republic'.
Domnule președinte, știm cu toții ce înseamnă "republica bananelor”.
EnglishWe have started with a new beginning for the meaning of human rights and fundamental rights in Europe.
Este un nou început pentru înțelesul drepturilor omului și libertăților fundamentale în Europa.
EnglishThis meaning is the general interest of all Europeans.
Această importanţă reprezintă interesul general al europenilor.
EnglishThis is the meaning of the much-vaunted European solidarity.
Acesta este sensul mult lăudatei solidarități europene.
EnglishHowever, on occasions such as this, we must also reflect upon the meaning of such an historical moment.
Totuşi, în asemenea momente, trebuie să reflectăm şi asupra semnificaţiei unui astfel de moment istoric.
EnglishThere have been numerous problems and delays, meaning that the new system has still not begun operation.
Au fost numeroase probleme şi întârzieri, ceea ce înseamnă că noul sistem încă nu a început să funcţioneze.