"mental" translation into Romanian

EN

"mental" in Romanian

RO

"mental" in English

volume_up
mental {adj. m}
EN

EN mental
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "mental":

mental
English

Context sentences for "mental" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne in four people suffer from mental health problems at least once in their life.
Una din patru persoane suferă de probleme de sănătate mintală cel puţin o dată în viaţă.
EnglishSo promoting mental health in children is an investment for the future.
Prin urmare, promovarea sănătăţii psihice la copii este o investiţie în viitor.
EnglishThere is now an ever-increasing awareness that there is no health without mental health.
În prezent, se recunoaşte tot mai mult că nu există sănătate fără sănătate psihică.
EnglishOnly a mental revolution could lead to the European transformation of our societies.
Numai o revoluție mentală putea duce la transformarea europeană a societăților noastre.
EnglishThe feminisation of poverty has a real impact on the physical and mental health of women.
Feminizarea sărăciei are un impact real asupra sănătăţii fizice şi mintale a femeilor.
English. - Mental ill health affects a staggering one in four people.
în scris. -Bolile psihice afectează în mod uimitor o persoană din patru.
EnglishThe population's mental health is a vital issue for ensuring a decent quality of life.
Sănătatea psihică a populaţiei este esenţială pentru un nivel adecvat de calitate a vieţii.
Englishone in four people will experience some form of mental disorder at least once in their lives;
o persoană din patru va suferi de o formă de boală psihică cel puţin o dată în viaţă;
EnglishStigmatisation of and discrimination against those who suffer from mental ill health still persists.
Stigmatizarea şi discriminarea celor care suferă de o boală psihică persistă încă.
EnglishOne person in four will experience some form of mental health disorder at least once in their lives.
O persoană din patru va suferi o formă de boală psihică cel puţin o dată în viaţă.
EnglishGender-based violence results in severe harm to individuals' physical and mental health.
Violența pe motive de gen provoacă prejudicii grave sănătății fizice și mentale a persoanelor.
EnglishThe proposal for the creation of a European Year of Mental Health is also important.
Propunerea referitoare la crearea Anului european al sănătății mintale este, de asemenea, importantă.
EnglishThey triggered what economists in London some weeks ago called a mental revolution.
Au declanșat ceea ce economiștii de la Londra au numit, cu câteva săptămâni în urmă, o revoluție mentală.
EnglishAlmost 10 million Europeans suffer from mental disorders, in particular, Alzheimer's disease.
Aproximativ 10 milioane de europeni suferă de o afecțiune mintală, în special, boala Alzheimer.
EnglishThese are determinants of children's healthy and balanced mental and physical growth.
Aceștia sunt factori determinanți ai dezvoltării mentale și fizice sănătoase și echilibrate a copiilor.
English- Madam President, one in four people experience mental health problems at least once in their lives.
- Doamnă preşedintă, o persoană din patru are probleme psihice cel puţin o dată în viaţă.
EnglishThe figures speak for themselves: one in four people will experience some form of mental disorder.
Cifrele vorbesc de la sine: una din patru persoane vor suferi de o formă de tulburare psihică.
EnglishWe need to focus as much on mental health issues as we do on physical health.
Trebuie să ne concentrăm asupra problemelor de sănătate psihică la fel de mult ca şi asupra sănătăţii fizice.
EnglishHis family have no information on the state of his health, either physical health or mental health.
Familia sa nu are informaţii referitoare la starea lui de sănătate, nici fizică, nici mentală.
EnglishMental illnesses, a flood of suicides and depression have become a threat to contemporary society.
Bolile psihice, sinuciderile şi depresia au devenit o ameninţare pentru societatea contemporană.