"mental health problems" translation into Romanian

EN

"mental health problems" in Romanian

See the example sentences for the use of "mental health problems" in context.

Similar translations for "mental health problems" in Romanian

mental noun
Romanian
mental adjective
health noun
health adjective
Romanian
problems noun
problem noun

Context sentences for "mental health problems" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne in four people suffer from mental health problems at least once in their life.
Una din patru persoane suferă de probleme de sănătate mintală cel puţin o dată în viaţă.
English- Madam President, one in four people experience mental health problems at least once in their lives.
- Doamnă preşedintă, o persoană din patru are probleme psihice cel puţin o dată în viaţă.
EnglishWe call for the Member States to empower organisations which represent people with mental health problems.
Invităm statele membre să încurajeze responsabilizarea organizaţiilor care reprezintă persoanele cu probleme de sănătate mintală.
EnglishVulnerable and marginalised groups, such as disabled people, are more likely to suffer mental health problems.
Categoriile vulnerabile şi marginalizate, precum persoanele cu handicap, sunt predispuse într-o mai mare măsură să fie afectate de probleme legate de sănătatea mintală.
EnglishWe also need to do more to integrate people with mental health problems and those who have alcohol or drug problems.
Trebuie, de asemenea, să facem mai mult pentru integrarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi a celor cu probleme legate de alcoolism sau consumul de droguri.
EnglishOne in four people experience mental health problems at least once in their lives, yet there is still stigma attached to mental illness.
O persoană din patru suferă de probleme de sănătate psihică cel puţin o dată în viaţă, totuşi există în continuare un stigmat asociat cu bolile psihice.
EnglishEight of the ten leading causes of disability are mental health issues, and mental health problems have a huge effect on those not directly affected.
Opt din cele zece cauze principale care duc la invaliditate sunt problemele psihice, acestea având un impact major asupra celor care nu sunt direct afectaţi.
EnglishGambling addiction will all too often and too easily put an individual in a financial predicament, which can also result in very serious mental health problems.
Dependenţa de jocurile de noroc poate cauza, prea des şi prea uşor, situaţii dificile la nivel financiar, ceea ce poate provoca, de asemenea, probleme mentale foarte grave.
Englishvulnerable groups such as the unemployed, migrants, the disabled, people who suffer abuse, and users of psychoactive substances are more likely to suffer mental health problems.
grupurile vulnerabile, precum şomerii, imigranţii, invalizii, persoanele care suferă de abuzuri şi utilizatorii de substanţe psihoactive sunt mai predispuşi să aibă probleme psihice.

Other dictionary words

English
  • mental health problems

Search for more words in the English-Vietnamese dictionary.