"merchant" translation into Romanian

EN

"merchant" in Romanian

EN merchant
volume_up
{noun}

uncaught thief is an honest merchant
hoțul neprins e negustor cinstit
merchant (also: tradesman)
merchant (also: don, wholesaler)

Synonyms (English) for "merchant":

merchant

Context sentences for "merchant" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU's merchant fleet depends on the world's oceans for trade.
O mare parte din traficul comercial al UE se realizează pe oceanele lumii.
EnglishOnly last week, a frigate of the Dutch Navy helped free a German merchant ship.
Doar săptămâna trecută, o fregată a marinei olandeze a ajutat la eliberarea unei nave comerciale germane.
EnglishDenmark has a large fishing industry, and possesses a merchant fleet of considerable size.
Danemarca are o puternică industrie a pescuitului şi deţine o flotă comercială de dimensiuni considerabile.
EnglishWe urgently need to extend the protection criteria that have been established for merchant navy routes to fishing areas.
Trebuie extinse urgent criteriile de protecţie stabilite deja pentru rutele navelor comerciale către zonele de pescuit.
EnglishThe island’s main economic activities are tourism, clothing and craft exports and merchant shipping.
Principalele activităţi economice sunt turismul, industria textilă şi artizanatul (orientate către export) şi transportul maritim comercial.
EnglishThese measures need to be applied on the basis of the port of call of merchant vessels and we must decide how to tax emissions.
Aceste măsuri trebuie aplicate pe baza portului de escală al navelor comerciale și trebuie să decidem cum să taxăm emisiile.
EnglishThe PVV also takes the view that marines should be present on merchant ships to make it possible to resist direct attacks by pirates.
Totodată, PVV consideră că pe navele comerciale ar trebui să se afle soldaţi de marină, pentru a putea face faţă atacurilor directe ale piraţilor.
EnglishOur wish is that both the seamen on board merchant ships and the fishermen who work in the region will be able to carry out their jobs in safety.
Dorim ca atât marinarii de pe navele comerciale, cât şi pescarii care lucrează în regiune să poată să îşi desfăşoare activitatea în siguranţă.
EnglishThis Parliament has acknowledged, in a resolution, that the fisheries sector is defenceless because priority has been given to the merchant navy.
Acest Parlament a recunoscut, într-o rezoluţie, că sectorul pescuitului este lipsit de apărare deoarece s-a acordat prioritate navelor comerciale.
EnglishIt has to become possible to protect not only the routes along which humanitarian aid moves, but also Community fishing and merchant vessels.
Trebuie să devină posibilă nu numai protejarea rutelor de-a lungul cărora circulă ajutorul umanitar, ci şi a navelor comunitare comerciale şi de pescuit.