"mind (to)" translation into Romanian

EN

"mind (to)" in Romanian

RO

EN mind (to)
volume_up
{noun}

mind (to)
volume_up
poftă {f} (chef)

Context sentences for "mind (to)" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
Reţineţi că nu toate cererile de eliberare a unui permis de muncă sunt acceptate!
EnglishEarlier, when we were thinking about 2010, it was with a seven-year budget in mind.
Înainte, când ne gândeam la anul 2010, aveam perspectiva unui buget pe şapte ani.
EnglishThat, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
După părerea mea, din acest punct de vedere trebuie să analizăm acest vot dublu.
EnglishWe should bear in mind the international commitments of the Russian Federation.
Trebuie să ținem seama de angajamentele internaționale ale Federației Ruse.
EnglishI also hope that they do not have a specific segment of the electorate in mind.
Sper, de asemenea, că aceştia nu ţintesc către un anume segment electoral.
EnglishBearing all this in mind, there have been both positive and negative developments.
Ţinând cont de toate acestea, au avut loc dezvoltări, atât pozitive, cât şi negative.
EnglishI have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.
Am luat act de sugestia dvs. privind anul 2012, dnă Bowles, şi o voi avea în vedere.
EnglishThe question that we always have to keep in mind is the value and importance of them.
Aspectul de care trebuie să ţinem cont mereu este valoarea şi importanţa acestora.
EnglishWith this in mind, I wish the European Union all the best for the future.
Având în vedere acest lucru, doresc toate cele bune Uniunii Europene pe viitor.
EnglishTherefore, we must keep the complexity of the subject in mind at all times.
Prin urmare, trebuie să avem întotdeauna în vedere complexitatea subiectului.
EnglishWe also consider it extremely important to keep in mind the human factor.
De asemenea, considerăm extrem de important să luăm în considerare factorul uman.
EnglishIn other words, could you explain what timescale you have in mind for this?
Cu alte cuvinte, aţi putea explica cum aţi programat lucrurile în această privinţă?
EnglishYou do not have the legal right to change your mind within seven days of your order.
Prin urmare, nu dispuneţi de dreptul legal de şapte zile menţionat mai sus.
EnglishI am also pleased to be able to praise the Commission for changing its mind.
De asemenea, mă bucur să pot lăuda Comisia pentru faptul că s-a răzgândit.
EnglishTwo questions spring to mind when you look at this particular agreement.
Două întrebări îţi vin în minte atunci când te uiţi la acest acord în special.
EnglishA young mind, a young brain with potential must be able to move freely.
O minte tânără, un creier tânăr cu potenţial trebuie să aibă libertate de mişcare.
EnglishIf you were to imagine the German countryside, what images might come to mind?
Dacă v-ați imagina zona rurală germană, ce imagini v-ar veni în minte?
EnglishPoverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
Sărăcia este, de asemenea, o stare de spirit asociată cu pierderea demnității și umilirea.
EnglishI have not changed my mind, but I accept that I have lost the argument.
Nu m-am răzgândit, dar am acceptat faptul că a fost o dispută pe care am pierdut-o.
EnglishCommissioner, Minister, I hope you will look at these questions with an open mind.
Domnule comisar, doamnă ministru, sper că veţi aborda aceste întrebări cu mintea deschisă.